Anti-Franz

Petr Bergmann

Franz není žádný alternativec nebo filosofující umělec. Je z podstaty konzervativní, přesvědčený xenofob a možná latentní, dnes už životními zkušenostmi otupený rasista, s despotickými sklony a bláhovými recepty na řízení společnosti.

Českou kotlinou a moravskými úvaly letí zdánlivě dobrá zpráva o kandidatuře nonkonformního umělce Vladimíra Franze na post prezidenta republiky. Nedomnívám se, že bude zvolen, dokonce ani nevěřím, že se mu podaří shromáždit potřebných padesát tisíc podpisů, možná ani polovinu ne.

Přesto ale považuji za důležité napsat o své zkušenosti s panem Franzem a o svých pocitech vyplývajících z dění kolem jeho kandidatury. Od mládí se pohybuji v alternativním prostředí, tehdy se tomu říkalo underground, dnes už nic takového neexistuje, bohužel. Toto prostředí mne utvářelo a z něj se rekrutovala i většina mých někdejších, ale i současných známých a přátel.

Je to prostředí volnomyšlenkářské, umělecky a duchovně založené, inklinující k filosofickým a náboženským úvahám, sociálnímu cítění, lidským právům, ekologii a přirozeně i k obhajobě osobní svobody, tolerance a tak dále. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem začal dostávat od lidí z této komunity a především od mladších ročníků propagační zprávy podporující kandidaturu Vladimíra Franze!

Došlo mi, že jeho nevšední vizáž vyvolává u lidí dojem, že jde o „super týpka“, muzikanta, umělce, navíc se nebojí mluvit ostře o politicích, dokonce prý studoval historii a filosofii...

Nikdo dnes neví, z jakého prostředí Vladimír Franz vstoupil do veřejného prostoru, málokdo si dohledá, jak se vyjadřoval v devadesátých letech, že se stavěl do čela tehdy se rodícího skinheadského hnutí, spoluzakládal Novou českou jednotu, řečnil na koncertech rasistických skupin a otevřeně rasisticky a xenofobně se vyjadřoval do médií.

Tohle vše je však dochováno a lze to snadno dohledat. Pohyboval jsem se v té době v punkové komunitě, která se s ranou skinheadskou scénou stýkala, rasistů tam bylo v té době málo, nikdo je nebral vážně, nebyli militantní a rozpor nebyl tak ostrý, jaký známe z poloviny devadesátých let.

Franze a lidi jemu blízké jsem tedy v té době znal, chodili jsme do stejných hospod, na stejné koncerty, dokonce jsem poskytoval rozhovor do časopisu Květy o punku a druhou polovinu o skinheads dělal právě Franz. I tento rozhovor lze snadno na internetu najít a Franzovy tehdejší názory z něj zaznívají zcela jednoznačně.

Nechci nikomu upírat možnost vyvíjet se, měnit názory, překračovat vlastní stín, ani Franzovi. Je to vynikající skladatel, jeho hudba je kaleidoskop invencí a inspirací, prýští z ní talent a tvůrčí přetlak, souzní v ní divokost a disciplína zároveň, je současně moderní i odrazem všeho, co se v hudbě událo za posledních tři sta let, dokáže být ostrá jako jehly i pohladit jako samet.

Vladimír Franz má v sobě hudebního génia, podobně jako Michael Kocáb, ale úplně stejně jako Kocáb, i když z jiných důvodů, nepatří do politiky a do veřejné správy, jeho vstup do prezidentského klání považuji za nešťastný a zcela nepatřičný krok. Je to především proto, že jeho xenofobní a rasistické názory byly fundamentální, nikoli tendenční, a proto nevěřím, že jich je nyní prost.

Svědčí o tom i fakt, že své tehdejší působení nyní bagatelizuje a dokonce lživě tvrdí, že se mezi problémovou mládež, jak o skinheadech nyní mluví, infiltroval s úmyslem přivést ty kluky na správnou cestu. Není to pravda, jsou dochovány jeho výroky o tom, že u skinheadů obhajoval a obdivoval jejich patriotismus, smysl pro pořádek a disciplínu a dokonce navrhoval, aby se členové hnutí skinheads stávali členy prezidentské ochranky pro vysoký předpoklad jejich spolehlivosti!

Měl řadu scestných konceptů, vůdcovských tendencí, pro které jej samotné skinheadské hnutí vyvrhlo, a Franz zmizel na dlouhá léta ze scény, uzavřel se se svou hudbou a později působil jako pedagog. Nyní se však do veřejného prostoru vrací a už se k němu hlásí stará garda v čele s Danielem Landou, který jej veřejně podporuje.

A zde je hlavní důvod, proč se o tomto, jinak bezvýznamném, Franzově pokusu rozepisuji. Ačkoli je Franz bez šancí, jeho působení na veřejnosti vytváří prostor pro extrémně pravicové tendence, aby se rehabilitovaly a aktivizovaly. Alarmující je právě slepé a nevědomé působení mnoha umělců, alternativně smýšlejících lidí, studentů a podobně orientovaných lidí, kteří bez hlubší znalosti Franze podporují, skutečně jen na základě jeho vzezření a pár prázdných, populistických výpadů proti současným poměrům v politice.

Vše ostatní je jen plkání a plácání, které nemá ani hlavu ani patu, ale tetování jakoby překrylo nejen Franzovu skutečnou podobu, ale i jeho názorovou podstatu a zároveň zakrylo i schopnost kritického myšlení jindy příčetných a mnohdy i moudrých lidí.

Nesuďme druhé podle vzhledu, ale podle skutků, je stará moudrost a zde platí dvojnásob. Franz není žádný alternativec, bohém nebo filosofující umělec. Je z podstaty konzervativní, přesvědčený xenofob a možná latentní, dnes už životními zkušenostmi otupený rasista, s despotickými a vůdcovskými sklony a bláhovými recepty na řízení společnosti.

Jeho vystrkování na světlo boží, podpora jeho producírování v médiích a na veřejných mítincích otvírá dveře populismu a asociálnímu pravicovému vzývání snadných a radikálních řešení. Nikomu nechci radit, koho má volit anebo podporovat, jen kladu zejména v tomto případě důraz na to, aby se soudní lidé zajímali skutečně do hloubky o možné důsledky směřování své podpory a energie.

  Diskuse
  October 31, 2012 v 9.30
  Underground
  Neříká se tomu náhodou dnes "nepřizpůsobiví"?
  October 31, 2012 v 10.30
  Ty podpisy
  Podle informací z počátku týdne má už V. Franz nasbíráno přes 42 tisíc podpisů. Limit 50 tisíc tak překročit zřejmě stihne.
  VK
  October 31, 2012 v 10.43
  Rozhovor
  Nepletu-li se, tak v článku zmiňovaný rozhovor nebyl s Květy ale s Vlastou a je k dohledání tady: http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&record=7093
  JP
  October 31, 2012 v 12.36
  Zavádějící text
  Domnívám se, že spíš než fakta předkládá autor své názory a dojmy, které vydává za objektivní realitu. Nenamáhá se cokoliv ověřovat, počínaje údaji o počtu podpisů (před pár dny to bylo 49.500), pokračuje přes "důkazy" o jeho krajně pravicové minulosti a konče tím, co představuje. Z projevů dr. Franze z posledních let ani týdnů nelze jakkoliv dovodit náchylnost ke krajní pravici či otevírání prostoru pro ni. Volí-li autor dr. Dienstbiera a v dr. Franzovi vidí alternativu ubírající hlasy jeho favoritovi, měl by to otevřeně říct a ne jen pomlouvat. Ono i tento výpad lze považovat za důkaz, že dr. Franz určité šance má, stojí-li někomu za to psát difamační článek.
  JA
  October 31, 2012 v 16.44
  článek je chybný, ale má pravdu
  vskutku v článku chybí důkaz o fundamentalitě Franzových názorů, je možné že něco říkal, ale teď je někým jiným. to by pak pan Fischer byl komunistou, ale podle jeho současného chování víme, že není.

  z projevu franze o romské otázce však vysvítá, že by se měli snažit romové - oni si mají vytvořit elity, pozitivní diskriminace je zamítnuta, a nepadne ani jediné slovo diskriminaci, mluví o většinové společnsoti - což používají právě konzervativci, majíce pocit, že nějaké to češství je jednoduše určitelné a samozřejmé. ptá-li se v závěru proč nejsou romští muzikantiv ve filharmonii - staví otázku jako pobídku snaze. že je to jejich chyba, je to vůli a oni jí mají zatím málo.

  takže ano, franz je konzervativní kryptorasista.
  JA
  October 31, 2012 v 16.45
  dodatek
  tady je odkaz na projev o romské otázce
  thttp://www.youtube.com/watch?v=_cZHCPNQBzM&feature=related
  JA
  October 31, 2012 v 16.46
  dodatek 2
  projev je součástí prezidentské kampaně
  November 1, 2012 v 1.19
  Kde chybí soudnost, chybí i rozum.
  Nemám žádnou osobní zkušenost s panem Franzem, takže nebudu článek Petra Bergmanna kritizovat, ani mu tleskat.
  Domnívám se však, že pan Franz trpí ztrátou soudnosti, když se svou vizáží hodlá kandidovat na českého prezidenta. Chápal bych jeho kandidaturu v Papua Nové Guinei, v České republice však ne.
  Jistě se nyní ozvou hlasy, že by se člověk neměl soudit podle vzhledu. S tím souhlasím, nikdo by neměl být jakkoliv diskriminován pro svůj vzhled, kterým ho obdařila příroda. Ale to není případ pana Franze, ten si dobrovolně a nevratným způsobem nechal potetovat obličej tak, že jeho zjev je v našem civilizačním okruhu velmi nestandardní. Nedovedu si představit, že by takový člověk mohl reprezentovat civilizovaný středoevropský stát. V mém přesvědčení mne nezviklá ani módní podpora tohoto člověka z řad různých recesistů, teenagerů či excentriků. Považuji to za určitý druh zoufalosti jeho podporovatelů nad stavem politického klimatu a odporu vůči současnému politickému establišmentu.
  Nepochybně by pan Franz naši zemi v celém světě velmi zviditelnil, ale o takový druh zviditelnění, jehož součástí by byl i neskrývaný posměch, snad není třeba stát.
  Ale budiž, svůj okruh příznivců si nakonec najde kdekdo, ale mne vadí ta nesoudnost pana Franze, jenž není schopen sám vyhodnotit, že by svým - eufemicky řečeno - nestandardním zjevem neměl zesměšňovat stát, který by měl reprezentovat. A domnívám se, že nedostatek soudnosti je velmi vážnou překážkou pro volitelnost.
  PL
  November 1, 2012 v 20.16
  Souhlasím s p. Adamcem
  právě kvůli tomu videu (a snad i dalším indicíím) zkušenost pana Bergmanna má s čím vytvořit mozaiku...
  To již odkazované krátké video se závěrečným úšklebkem a mrknutím stojí za shlédnutí:

  http://www.youtube.com/watch?v=_cZHCPNQBzM&feature=related