Budeme pracovat sedm dní v týdnu

Patrik Eichler

Zakažme zákonem pracovat déle než jeden a půl úvazku. Pomůžeme ochraně zaměstnanců. Posílíme tlak na zvyšování často nemravně nízkých mezd. Nejen v akademické sféře vytvoříme nová pracovní místa.

Budete dělat to samé a na stejném místě. Budete to dělat ve svém volném čase. Budete přitom ale zaměstnán u jiné firmy. Já přitom nebudu porušovat zákoník práce. A protože mi patří firma, ve které pracujete teď, i firma, se kterou právě podepisujete smlouvu, budete pro mě moci pracovat sedm dní v týdnu, čtyřiadvacet hodin denně a na věky věků. V opačném případě už zítra nemusíte do práce chodit vůbec.

Zhruba tak popisuje situaci na polském trhu práce starší text Krzysztofa Miśkiewicze z portálu Czasownicy.org.pl. Za webem stojí iniciativa Krátkodobá práce — trvalá diskriminace. Ta oponuje tzv. flexibilním formám zaměstnávání (práce na dobu určitou, zaměstnávání přes pracovní agentury, dohody o práci konané mimo pracovní poměr). Podle ní nejde v těchto případech o nic jiného než zvětšování zisku zaměstnavatelů. Zaměstnanci přitom přicházejí o svá základní práva, jako jsou ochrana před propuštěním nebo příliš dlouhou pracovní dobou a právo na odborové sdružování.

Příklad z prvního odstavce je prý častý třeba v bezpečnostních agenturách. Zaměstnanec přes týden pracuje pro firmu AB ve vrátnici některého hlídaného areálu. O víkendu pak ve stejné vrátnici pracuje pro firmu ABC. Přehodí si přitom jen visačku s vlastním jménem a logem firmy. Kdyby nesouhlasil, o práci by přišel úplně.

Formální povinnost zajistit zaměstnanci nepřetržitý jedenáctihodinový odpočinek během dne a pětatřicetihodinový během týdne zaměstnavatel plní. Zaměstnanci přeci nelze bránit, aby na tom stejném místě vykonával ve svém volném čase tu samou práci pro jinou firmu téhož majitele.

Důvod této dobrovolnosti se mi zdá zřejmý a překračuje polské hranice. Pokud by zaměstnanec měl ze svého běžného úvazku dostatek prostředků na zajištění slušného živobytí, nemusel by o melouších ani dalších zaměstnáních přemýšlet. Nemusel by se nechat vydírat zaměstnavatelem, který chce ušetřit na příplatcích za práci přes čas, resp. administrativě spojené se zaměstnáváním více zaměstnanců. Takto má dvě formálně různé práce. Dvě řádné pracovní doby a dvě špatné mzdy, kde ani k jedné nedostává příplatky za práci přes čas.

Co by zde systémově mohlo posílit ochranu zaměstnanců? Přijde mi, že zákonný zákaz pracovat déle než jeden a půl úvazku, počítaje do daného počtu hodin i přesčasovou práci. Pracovat dvanáct hodin ze čtyřiadvaceti a pět ze sedmi dnů v týdnu je pro civilizaci, která o své přežití nebojuje fyzicky, až dost.

Pokud by nebylo možné pracovat déle, musel by být stávající objem práce lépe zaplacen. Takže bychom posílili tlak na zvyšování často nemravně nízkých mezd. A nakonec i posílili tlak na vytváření nových pracovních míst.

Připomeňme jen zprávu z loňského podzimu, podle které jeden z lékařů pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady měl pracovat na 6,2 úvazku. A jak k tomu odkazovaná zpráva doplňuje: „Šest úvazků je sice rekord, dva a půl úvazku už ale podle výsledků žádná výjimka. Lékaři totiž kromě běžné práce v nemocnici a výuky na fakultě ještě berou noční služby, dochází do soukromých ordinací a pak dělají vědu pro grantovou agenturu.“ A vrátní sedí ve vrátnici za firmu AB, ABC a případně i ABCD.

A kdyby na úvazcích jednoho takového lékaře a vrátného pracoval vždy ještě alespoň jeden další, tak by třeba stoupla i produktivita práce. Ta je oproti sousednímu Německu na úrovni 68,7 procenta. Tak co kdybychom ho předehnali?

  Diskuse
  JH
  A když to onen vrátný nedodrží, tak mu dáme pokutu, a problém vyřešen. Však on si to příště rozmyslí, takhle si zajišťovat "slušné živobytí". Hm? Mám dojem, že tak jednoduché to asi nebude.
  Nebo zavedeme celostátní rejstřík zaměstnanců, a při nástupu do zaměstnání se bude povinně předkládat kolkovaný výpis.
  To už zní líp, přibude sice hromada byrokracie, ale aspoň budou nová místa ve státní správě. Akorát se obávám, že zatímco nový systém se bude rozjíždět rok, vykukové ho obejdou za tři měsíce. Například formálním snižením úvazku.
  Já myslím, že skrze ladění zákoníku práce k dokonalosti cesta moc nevede. Obecné zákony, které by měly bránit podobným činnostem, už existují. Možná ne dokonalé, ale jsou tu.
  No, nevím. Jaký obecný zákon umožňuje postupovat proti zaměstnavateli (trestat zaměstnance mi přijde nespravedlivé) v tomto případě? On totiž v tomto případě není, právně vzato, zaměstnavatelem, on je "pouze" vlastníkem, zaměstnavetelem je ta firma, resp. ty firmy.

  JH
  June 18, 2012 v 18.58
  Pane Škabraho,
  aniž bych nahlížel do zákoníku práce, jsem přesvědčen, že podmiňování zisku či udržení zaměstnání u společnosti AB souběžným zaměstnáním u firmy ABC nebude v souladu se zákonem. Nepochybně rovněž výpověď u firmy ABC není zákonným důvodem pro výpověď u firmy AB. (Mám na mysli teorii, nikoli praxi).
  Netvrdím, že opak není možný, ale byl bych dost překvapen. Příležitostně se na to svým laickým okem kouknu.
  June 18, 2012 v 19.11
  Já nevím, chápu sice, že když už má někdo rodinu, která je na něj odkázaná, nezbývá mu často nic jiného, než se přizpůsobit a dřít, aby ji uživil. Ale někdy se člověku zdá, že ze všeho nejhorší jsou právě ti pracovití lidé, kteří jsou ochotní dělat za jakýchkoliv podmínek, všechno vydržet, raději o ničem nepřemýšlet, aby si zbytečně nekomplikovali svůj jednoduchý život, radovat se, že si vydělali o pár korun víc než jiní, a ještě se pohoršeně dívat na ty, kteří nejsou ochotni podstoupit totéž. Někdy se člověku zdá, že ze všeho nejhorší jsou ti realisté a pragmatici, kteří jsou za všech okolností "zodpovědní", a nedovedou si představit, že by mohlo být něco jiného, než je. Takoví lidé jsou sice pro společnost strašně potřební, jenže v úplně jiných dobách. V takových, kdy je potřeba stávající řád podepírat. Ne v dobách, kdy je potřeba ho změnit.
  June 18, 2012 v 20.31
  panu Hájkovi
  No proti zákoníku práce to jistě je, ale jak mu to dokážete? Ve smlouvě to asi mít nebude. A zákonný důvod pro výpověď by připadal v úvahu v případě, že jde o klasického interního zaměstnance. Pochybuju, že zrovna pro bezpečnostní agentury tohle platí. Ale asi by měl upřesnit Patrik, jak to přesně mají v tom Polsku.
  JH
  June 18, 2012 v 21.18
  Jak mu to dokážete,
  to je pochopitelně jiná otázka :) Můžete si například nahrát personalistu, který vám to říká. Obecně budete mít větší šanci, když se spojíte s jinými podobně postiženými (lze předpokládat, že zaměstnavatel diskriminuje hromadně, jinak by moc nevydělal), a když budete mít přístup k levnému či bezplatnému právnímu poradenství, a tak dále.
  Je to kompromis - příliš obecné formulace, v tom máte jistě pravdu, se těžko dokazují (představuji si zákoník práce shrnutý do věty "zaměstnanci se nesmí flákat a zaměstnavatel s nimi nemůže vyjebávat"), ale konkrétní zákazy a omezení zpravidla rovněž omezí nějaké nevinné a jejich předpokládaný efekt se může snadno minout účinkem.
  Zjednodušeně řečeno, nevěřím v univerzální účinnost přístupu "sledujme jak se v praxi podvádí a pak to zakažme". Ne že by to nikdy nemělo smysl, ale často je to jen hra na kočku a na myš.