#Přímá volba prezidenta

Podpora Babišových soupeřů nebyla selháním české žurnalistiky

Kritika, jež se snesla na novináře, kteří zaujali během prezidentské volby programově antibabišovský postoj, byla nemístná. Pravidlo vyváženosti zastínila potřeba uhájit liberální demokracii před oligarchií a autoritářstvím.

Volby: zlo a menší zlo

Vyprázdněná marketingová demokracie, jakou představuje Andrej Babiš, směřuje k popření demokracie. Nesnažme se o exaltované potírání nepřítele, ale hledejme raději menší zlo.

Babišova kampaň před druhým kolem stojí za kuřinec

Síla politického marketingu hrála dlouho do karet Andreji Babišovi. Volební kvadraturu kruhu ale ani jeho marketéři nevyřeší.

Babiš: kam vítr, tam plášť

Veškerá sociální politika za vlády Andreje Babiše byla ve skutečnosti dílem sociální demokracie. Babiš si dnes notuje s ODS a společně rozvracejí instituce sociálního státu. Liší se snad jen v tom, že Babiš se přitom obejde bez ideologie.

Z velkokapitalisty táta pracujících nikdy nebude

Levicového voliče v druhém kole prezidentských voleb nereprezentuje ani jeden z kandidátů. Měli bychom proto myslet na to, jak po volbách vrátit levici silný hlas, a nezapomínat, že Babiš je oligarchou, který využívá stát ve svém zájmu.

Pavlova zelená není zelenou, jakou bych si představoval. Volit ho však budu

Prezidentské volby nejsou tak zásadní, jak se zdají. To ale neznamená, že v nich o nic nejde. Aktivista hnutí za klimatickou spravedlnost a zástupce mladší generace české společnosti vysvětluje, proč bude volit Petra Pavla.

Občan Pavel kandiduje

Mírová rétorika, jakkoli vyprázdněná, může být pro „generála“ Pavla mnohem nebezpečnější, než jak se nám to nyní jeví. Nejlepším způsobem, jak jí čelit, je prokázat reálné schopnosti diplomata, které Babiš nemá.

Čím by se lišil prezident Pavel od prezidentky Nerudové

I když se Petr Pavel a Danuše Nerudová hlásí ke stejnému světonázoru a stranám, v letošní kampani nabízejí dva různé způsoby, jak prezidentskou funkci vykonávat. Zatímco Pavel chce především zklidňovat, Nerudová slibuje posouvat vpřed.

Za Nerudové „Mendlovka“ v mnoha směrech vzkvétala

Rektorské působení prezidentské kandidátky Danuše Nerudové se v médiích zredukovalo na problém „rychlotitulů“. Méně se mluví o tom, co se za jejího působení podařilo. Nebylo toho málo.

Kdyby mohly volební spoty něco změnit, dávno by je zakázali

Spoty prezidentských kandidátů dokazují vyprázdněnost zdejší politické debaty. Nepřehlížejí-li někteří z nich zásadní politická, sociální a ekologická témata, není jejich podání nikterak přesvědčivé. Svět se naštěstí neřídí volebními spoty.