#Důsledky krize (svět)

Kdo se bojí regulace cen?

Neochota německé vlády zastropovat ceny energií zbytečně prodloužila období ekonomické nejistoty a přispěla k prudkému nárůstu podpory AfD. Opačný přístup by přitom mohl být proti nástupu populistické pravice účinnou obranou.

Stát na správné straně historie. Devadesáté výročí vídeňského boje s fašisty

Rakousko si připomíná devadesáté výročí bojů sociálních demokratů s nastupující fašistickou diktaturou. Příběh Rudé Vídně je motivem, který může promlouvat i do dnešních bojů za spravedlivější a demokratickou budoucnost.

Britští labouristé zažívají nebývalou podporu, místy i přes 50 procent

Kdyby se v Británii volilo nyní, získali by labouristé více křesel než za Tonyho Blaira. Jejich současný lídr Starmer přitom není žádná superstar. Vládnoucí toryové ztrácejí zejména kvůli své nedůvěryhodnosti a konkrétním politikám.

Letošní jaro je varováním pro celý svět

Klimatické projevy letošního jara jako by předznamenávaly závažnost roku 2024. Čelíme několika globálním krizím, stojíme na prahu nové éry. Abychom uspěli, je třeba opustit ustrnulá politická schémata a začít respektovat mladé.

Současný svět je jako plavba Titaniku

Svět čelí několika globálním krizím. Válečné konflikty, masová migrace, rozvrat klimatu i nástup umělých inteligencí nás ohrožují nejen svou intenzitou, ale především svou provázaností. To, na co doplácíme, je nekontrolovatelná zpupnost.

Srílanští rozhořčení obsadili prezidentský palác. Co bude dále?

Nespokojenost s vládou radžapaksovského klanu a tíže aktuální krize vygradovaly o víkendu útokem na sídlo hlavy státu. Gotabaja Radžapaksa se dosud skrývá, v reakci na vývoj však slíbil odejít. Nyní se řeší, kdo ho nahradí a co vše změní.

Hrdinové apokalypsy

Evropa nadále platí miliardy dolarů měsíčně za ruský plyn, a pomáhá tak Kremlu financovat válku. Měla by si uvědomit, že její reakce na ukrajinskou krizi předznamená její schopnosti řešit ještě větší krize, které se rýsují na obzoru.

V srílanské velekrizi hraje významnou roli i čaj

Odvětví živící více než milion Srílančanů strádá kvůli nemožnosti nákupu hnojiv. A to v důsledku tamní krize, kterou ovšem úpadek čajového průmyslu ještě prohloubil. Stalo se tak paradoxně kvůli reformě, která měla ceylonský čaj proslavit.