Kohák: Nic není skutečné, co neodpovídá neoliberální ideologii?

Dušan Radovanovič

Erazim Kohák, Jan Keller, Mojmír Vlašín a jiné osobnosti zabývající se z různých hledisek ochranou přírody hodnotily na žádost ProAltu politiku ministerstva životního prostředí. Kde politika selhává, musí podle iniciativy nastoupit veřejnost.

Významné osobnosti české ochrany životního prostředí jsou vážně znepokojeny děním na ministerstvu životního prostředí. Tak lze shrnout reakce, které dostala iniciativa ProAlt na otázku, co soudí o současném vedení ministerstva životního prostředí. ProAlt v té souvislosti vyzývá ochránce životního prostředí, iniciativy i politiky, aby se snaze o omezování ochrany životního prostředí důrazně postavily.

„Zděšení z dlouhodobého vývoje na ministerstvu životního prostředí vyjádřila pro ProAlt řada významných osobností z environmentální oblasti jako například filosof Erazim Kohák, nebo vysokoškolský pedagog na UJEP Olomouc Pavel Nováček,“ popisuje důvody vzniku prohlášení koordinátor ekologické pracovní skupiny Pavel Holubec.

ProAlt i jednotlivé osobnosti považují za alarmující už fakt, že do čela ministerstva jsou opakovaně jmenováni lidé, kteří nejenže nemají s ochranou životního prostředí žádné zkušenosti, ale naopak se proti ní negativně vymezovali a vymezují s tím, že se jedná o pouhou ideologii. „Ničení ekosystémů a změna klimatu není ,ideologií‘, ale skutečností našich každodenních životů,“ zdůraznil v tiskové zprávě ProAlt.

Jak ukazuje zkušenost z dosavadního působení ministrů Drobila a Chalupy, znamená ono odideologizování především snahu o důsledné omezení ochrany životního prostředí, znemožnění postihování velkých znečišťovatelů, omezení podílu veřejnosti na rozhodovacím procesu, navyšování limitů hluku, snahu o vytěžení MP Šumava, blokování novely zamezující kácení stromů atd.

Iniciativou oslovené osobnosti mezi nimiž se vedle Koháka či Nováčka nachází také sociolog Jan Keller, ekolog a zastupitel Mojmír Vlašín, vedoucí střediska pro environmentální výchovu Michal Bartoš, nebo bývalý ředitel Greenpeace Jiří Tutter, označují shodně poslední vývoj na ministerstvu za tristní. Znehodnocuje podle nich výsledky kvalifikovaných a i v zahraničí respektovaných ministrů životního prostředí jako byli Ivan Dejmal nebo Josef Vavroušek.

„Ne, že by pravicová ideologie byla neslučitelná s myšlenkou ochrany přírody a životního prostředí. Bohužel krátkozraká ideologie ODS, ignorující nejen svobodné občany sdružené v nevládních organizacích, ale ignorující i zřejmá vědecká fakta, povede k celé řadě problémů a nakonec obrovské ostudě,“ soudí ekolog Mojmír Vlašín.

Podle Erazima Koháka spočívá funkce ministerstva v tom, že má být jakýmsi ombudsmanem přírody. „Ne ,ekologisté‘, ale realita si vyžádala omezování bezohledné dravosti maximalizace zisku ve prospěch celkového dlouhodobého zájmu této země a jejích obyvatel, lidských i mimolidských. V posledních letech a velmi intenzívně od posledních voleb se tento přístup výrazně mění. Zdá se, že nové ministerstvo se řídí zásadou, že nic není skutečné, co neodpovídá neoliberální ideologii,“ soudí Kohák.

Aktivisté z ProAltu zároveň upozorňují, že příroda není stroj a její poničení má nenávratné důsledky. „Když se životní prostředí v této zemi ničí ve prospěch zisku a na úkor zdraví nás všech, nezbývá, než aby se do pozice ombudsmana přírody postavila veřejnost. Prosazovat svá práva a hájit život ve všech jeho formách je dnes důležitější, než kdykoli dříve,“ říká mluvčí iniciativy Tereza Stöckelová.

Podle iniciativy je proto třeba, aby se za ochranu přírody postavili odpovědní občané, iniciativy, neziskové organizace i místní politici a trvali na tom, že „ochrana klimatu a životního prostředí je rovnocenným pilířem pro rozhodování jako pilíř sociální a pilíř ekonomický a není možné je stavět proti sobě.“

V této souvislosti považuje iniciativa za zvláště závažnou snahu ministerstva omezit účast veřejnosti na plánování a rozhodování. „Nyní jsou na ministerstvu v nejvyšších funkcích lidé, kteří sami i se svým okolím jednají zcela nedemokraticky a hlasitě to říkají. Já jsem zažil minulý režim a ta slova o jediné možné cestě (Chalupa) a o nebezpečí občanských hnutí (Klaus, Drobil) mi přijdou nebezpečnější než třeba konkrétní kauzy, zda třeba jádro ano-ne,“ zdůraznil další z oslovených odborníků Michal Bartoš.

Další informace:

ProAlt.cz Prohlášení ProAltu k vývoji na ministerstvu životního prostředí

ProAlt.cz Odpovědi osobností na výzvu iniciativy ProAlt

  Diskuse
  March 18, 2011 v 1.00
  Olomouc
  Nu. Pan docent Nováček je v Olomouci na univerzitě, ta ale není UJEP, ale UP (Palackého)....
  DS
  March 18, 2011 v 17.30
  Pane Kohaku,kde je ta /ten neo-liberalismus ?
  Hledal jsem, ale nenašel ( mea culpa..).
  Vy, pan Keller, pan Nováček, kamarád Mgr Dušan Dvořák, Zelenýmír Tuttter : co jste chtěli říci ?
  Že jste spolu ? Trochu jako projevy kandidátů ČSSD ?
  Prosím, co mělo původně mělo být textem pane profesore ?
  děkuji.
  hezký den
  SH
  March 19, 2011 v 15.19
  Kardinální otázka.
  každý, kdo nevíte, co je ten neoliberalismus, tak se snažte odpovědět na následující otázku. Společnost vedená státními institucemi má za
  a) povinnost chránit životní prostředí,
  b) má vytvářet podmínky, aby ochrana životního prostředí přinášela zisk soukromým firmám? Ad. b je neoliberalismem v praxi
  DS
  March 21, 2011 v 19.48
  Vážený pane Hošek/ku
  odpovídám :,
  a) společnost či stát jistě nemá povinnost chránit životní prostředí ( ale my to můžeme dělat ) - volby jdou volby - ať je systém jakýkoli
  b)ne, proč by to tak mělo být ?Nerozumím ( volby jsou volby,ať již dopadnou tak či tak )
  B) jak, promiňte může existovat "neoliberalismus v praxi" ? Když samotný neoliberalismus neexistuje...jen liberalismus.
  To je jakoby jste napsal , že nacismus je pravicový kodex :-)
  Hezký den.
  David Sekanina