Jsem proti státní pomoci postiženým povodní

Ivo Bystřičan

Stát by rodinám, které nyní postihla povodeň, neměl pomáhat. Za to si přece může každý sám, kde si postavil dům. A pomáhat mají zejména přátelé, rodina.

Lidé postižení povodní si své domy na daných místech postavili na základě svobodné racionální volby. Jak k tomu přijdou lidé, kteří do své racionální úvahy přibrali více faktorů, obloukem se vyhnuli při výběru stavební parcely řekám a potokům, a postavili si domy třeba v horách nebo si zakoupili byty v horních patrech paneláků? Ze svých daní budou teď na nezodpovědné či iracionální jedince skrze vládní pomoc doplácet všichni. Je to zvýhodňování postižených povodní na úkor ostatních a pokřivování pojmu solidarita. Je to falešná solidarita. Pomáhat by měli zejména nejbližší — pomoci by měla v prvé řadě rodina a přátelé, stát až v nejkrajnějších případech. Jakoby nestačilo, že hasiči, policie a zdravotníci zasahovali zdarma. I s tím by se vlastně mělo něco udělat a za evakuaci by měl být stanoven alespoň symbolický poplatek. Tak by si museli občané uvědomit, kolik tyto služby doopravdy stojí.

Čekal jsem, kdy se podobná litanie ozve z úst některého vládního politika, třeba ve včerejších Otázkách Václava Moravce, během opadávání vody v prvních postižených lokalitách. A ono nic. Podle Alexandra Vondry (ODS) stát pomoci musí, je to totiž velká tragédie, a dnes už se kvůli tomu mimořádně schází vláda. Dokonce Jaromír Drábek (TOP 09), ministr práce a sociálních věcí a hlasitý obhájce práv zaměstnavatelů, pokračoval ve stejném pojetí — stát pomoci musí, neboť to postižení občané sami nezvládnou. Dokonce se dospělo k tomu, že by se neměly příliš snižovat výplaty či počty hasičů a policistů nebo investice do jejich vybavení, protože v podobných případech je jejich akceschopnost klíčová pro bezpečnost obyvatelstva. A ministři se trumfují v hereckém výkonu při předstírání ustaranosti ohledně situace povodní postižených lidí.

Takový populismus. Kdyby naše nová vláda chtěla být konzistentní se svou ostatní politikou a dikcí, bude se k postiženým povodní chovat naprosto stejně jako k dalším lidem v problematické sociální situaci. To znamená — nejprve vyzdvihne nepředvídavost majitelů rodinných domů, že na povodeň nikdy nemysleli, pak zdůrazní důležitost privátních pojištění proti povodním, doporučí geografickou flexibilitu, při níž se rodiny v domech u řek budou ochotnější stěhovat do jiných lokalit a ustaví Národní meteorologickou radu vlády, která bude navrhovat, co mají obyvatelé ČR s ohledem na počasí dělat. Pak postiženým pomůže nějakou mizernou částkou a dá najevo, že příště už tak štědrá nebude.

Přitom se na situaci může podívat přesně opačně. Procesy odehrávající se na trhu práce jsou něco jako povodeň. Neví se moc předem, co se stane, kde se to stane, koho a jak poškodí. Málokterý občan může předvídat, jak se jeho vlastní situace vyvine a těžko se na ni může připravit. Ekonomické predikce se podobají předpovědi počasí a těžko někomu reálně mohou sloužit jako vodítko pro osobní strategie. Záchranáři při povodních jsou pak to samé jako instituce sociálního státu v situaci rizik na trhu práce. Chtít je omezovat a přesouvat akci na samotné postižené je jako chtít, aby se individuální občané snažili vlastníma rukama zabránit povodni.

  Diskuse
  August 9, 2010 v 8.46
  Rozumím tomu dobře, jestliže Váš názor chápu tak,
  že když nějaká rodina žije v Troubkách 300 let, má tam své pozemky, rodinu, přátele atd., tak by se poté co jim povodeň v roce 1997 zbourala dům měla přestěhovat jinam? Podle mého názoru by stát měl připlatit na protipovodňová opatření, a ne stěhovat lidi do hor. Co když příště nastanou nějaké problémy v horách?
  MN
  August 9, 2010 v 9.10
  Asi zapomínáte,
  že v této fázi se hlavně hovoří o škodách na majetku obcí, tedy státu - silnice, mosty, kanalizace jsou zatím převážně v obecním majetku (tyto škody jsou také mnohem vyšší, než škody na soukromém majetku). Obce samozřejmě nemají prostředky na tak rozsáhlé opravy. Infrastruktura také asi není pojištěna, myslím, že by se to státu ani nevyplatilo. Pochybuji, že by vojáci někomu postavili zřícený dům. Podle Vašeho uvažování by se měly nevhodně položené obce přemístit do vhodnějších lokalit. Tahle myšlenka má racionální jádro, ale zatím tak daleko nejsme...
  MS
  August 9, 2010 v 9.53
  Můj populismus
  Obraz1.
  Když například spojíte povodně a problematickou sociální situaci postižených, už dnes, na začátku těchto ,,reforem,, ,jak v tomto/Frýdlant/ spíše chudém, regionu je více než časté, máme před očima emotivní modelovou situaci.
  Ten příklad mám zrovna dnes před očima.
  Moje žena právě teď pomáhá ve Višňové uklízet u příbuzné, jejíž příjem je tak minimální /mzda!/, že vlastně nemá žádnou možnost na situaci, teď a asi ani v budoucnu, reagovat.
  Obraz2
  Útrata dvou miliard za fiasko a zadlužení města Liberce zvané Mistrovství světa v lyžovaní.
  Obraz3
  Předvolební heslo ,,Řecko,,
  August 9, 2010 v 10.25
  Já jsem text, pane Šímo, pochopil zcela jinak. Autor podle mne neříká, co by bylo správné udělat, ale upozorňuje na skutečnost, že vláda používá dvojí idologický metr. Tedy: neříká, že to, že (a jak) chce nyní lidem pomoci, je špatně, ale spíš kriticky upozorňuje na to, že z principu odmítá lidem obdobně pomoci při zvládání podobně nezaviněné vlny sociálních problémů, a ještě z nich – v kontrastu s oběťmi vlny problémů přírodních – dělá neschopné a neodpovědné hlupáky...

  Ale na místě je myslím i první část připomínky pana Nováka.
  LJ
  August 9, 2010 v 10.35
  Naprosto přesný text, včetně té ironie, kterou ne všichni chápou. Ocitáme se ve státě s výběrovou solidaritou - tomu ano, tomu ne, u této (mediální) příležitosti ano, u této ne... A solidarita se zvolna mění v konzervativní soucit, nejlépe popsatelný pěťákem vhozeným do klobouku...
  DR
  August 9, 2010 v 14.22
  Musím říct, že jsem se docela nasmál. Výborný text pěkně odhalující vládní pokrytectví.
  August 10, 2010 v 2.13
  Díky za upozornění.
  Vidím, že na DR budu muset číst články celé. :-)
  V každém případě je pochopitelné, že vláda dá víc peněz tam kde jí to zajistí víc kladných bodů do voleb. Kdo by čekal něco jiného?
  August 10, 2010 v 4.13
  Dvě drobné poznámky:
  1/ Sociální pojištění, které velká část občanů do státní kasy platíme, by se prioritně a aktuálně mělo vztahovat na pomoc v podobných nepředvídaných sociálních nouzích, jako jsou povodně, vyhoření a jiné životní katastrofy. Vůbec nechápu, o čem je debata, když zpětná pomoc postiženým lidem od státu (kterému odvádíme každoměsíčně pojištění zdravotní, sociální + další pravidelné daně z příjmu) je v těchto případech naprosto samozřejmá a zřetelně POTŘEBNÁ bez jakýchkoliv pochybností.

  2/ Ad kritizovaný populismus: Pokud by nyní vládla levicová vláda a postupovala by podobnou formou pomoci jako vláda nynější, také by to zde bylo nazýváno populismem? Nechybí i objektivní a spravedlivý pohled (věřím, že na upřímnou) snahu současné vlády povodně a pomoc občanům optimálně řešit?
  IB
  August 10, 2010 v 8.33
  odpovědi
  1) Sociální pojištění v žádném případě neslouží k pokrytí následků takových událostí jako je povodeň - je to souhrnný termín pro nemocenské a důchodové pojištění. Debata je zde nikoli o tom, zda by stát měl občanům v této tragické situaci pomoci, ale o tom, že jeho přístup je v přímém rozporu s tím, co vláda plánuje udělat na poli sociálního státu.
  2) Ano, nazval bych to tak i v případě levicové vlády, pakliže by chystala podobné kroky jako ta současná a volila dikci, podle které si každý individuální občan může za všechno sám. Spravedlivý a obejktivní pohled přenechávám někomu jinému, mne zaujala tato stránka věci.
  Ad IB: Děkuji za odpověď a dodávám:

  1/ Sociální pojištění by se na tyto mimořádné sociální potřebnosti typu povodně, požáry apod. mělo vztahovat a VZTAHUJE prioritně a především - proto jej platíme a nazývýme právě sociálním pojištěním (pojištění pro případ sociální nouze, která může během života u kohokoliv z nás kdykoliv a nepředvídaně nastat). Považuji pomoc státu (pomoc v hmotné nouzi povodněmi postiženým občanům) za zcela samozřejmou a automatickou v situaci, kdy občané povinně celoživotně a solidárně odvádí do státní kasy nemalé částky daní a pojištění.

  2/ Současná vláda myslím nevolí při povodních dikci, kterou uvádíte. Nikdo netrvrdí, že si za povodně mohou občané sami, neslyšela jsem to z úst žádného politika. Můžete prosím citovat, od koho a jak to (při tématu povodní) přesněji zaznělo? Děkuji.
  + Další komentáře