87 580/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Ivo Bystřičan

IB
Profese: redaktor DR
Já nesouhlasím ani s jedním z vás, nezlobte se. 1) k vyjádření pana Hoška - jsou jiné, méně nákladné a veřejné zdroje nevyžadující způsoby, jak informovat o cestovatelských možnostech. Nesnižuji Vaše zkušenosti, ale dnes tomu může sloužit velice levný internet. Na rozdíl od tehdejší reality festivaly, které by plnily informační funkci, není potřeba pořádat. Koneckonců píšu, že téměř nepřišla ani noha. A to fakt nekecám :)
2) k vyjádření pana Špíny - článek jsem napsal právě proto, že mi naše propojení s Bosnou přijde v tomhle smyslu příliš úzké na to, abychom si mohli dovolit vymezování se. A stím, co popisujete jako logické, se já nemíním smířit. Prostě mi vadí, když se cokoli používá jako PR pro politiky, aniž by to zajímalo veřejnost, která to ale skrze své daně platí. Tady nejde o intelektuální menšinu, která by si osobovala právo hodnotit, co je dobré a co ne /byť je to legitimní/. Jde o to, že se konávají akce, které nikoho nezajímají, ale média z nich vytvoří událost, a poslouží politickému PR. Nezlobte se, já na tom nic, s čím by se mělo počítat, nevidím. Počítám naopak s tím, že se veřejné peníze budou vynakládat účelně. To znamená tak, aby v případě kulturních akcí byli ponejvýše zapojeni ti, kteří jsou v oboru erudovaní. Přitom vše nemusí být "intelektuální ghetto", I tzv. pop má své místo. Pokud ale na festival nepřijde kromě novinářů na úvodní večer ani noha, není to podle mě nic, s čím by se člověk měl automaticky smiřovat. Politici si dělají své PR - no ano - ale proč by mě to mělo zajímat. A proč Vás?
Jistě, kdyby tam kamera nebyla, Ondřej by na ni nemohl promluvit. Tím se ale kamera, potažmo štáb nedá volat k zodpovědnosti. Dá se na to dívat i opačně (byť osobně to nezastávám): Ondřej přítomnosti kamery využil ke svým cílům.

Vepřová hlava mi taky vadí, coby příliš doslovný a potenciálně urážlivý moment. Co se však strukturace kauzy týče, mi osobně tam nic nechybí - je patrné, že investici prosazoval kraj, je evidentní, že se na občany Nošovic tvrdě tlačilo a to i kriminálním způsobem, lze vidět, že dělníci jsou posléze nespokojeni s pracovními podmínkami. Řekl bych, že kontext celé věci zde je. Pak by debata byla o tom, zda mělo být vše detailněji podáno - a já si myslím, že to není potřeba.
Já si myslím, že o takzvané dokumentaci vůbec nelze mluvit - nejedná se o observační film, kde dokumentarista zasahuje do dění pouze tím, že tam je, ale nijak neintervenuje. Klusák postupuje úplně jinak - konverzace a situace sám vyvolává. Do Nošovic zvenčí vstupuje jen štáb, nikoli nějaký odborník na interpretace. Zmínku o zodpovědnosti moc nechápu - copak se Ondřej nerozhodl sám, že na kameru promluví v plném provozu? Nerozhodl se podobně Vaněk? Nutil je snad někdo?

Nesouhlasím ani s tou "depolitizovaností" - pro mě osobně politickou rovinu nezavádí to, že ve filmu vystoupí vnější analytik a vysvětlí, jak to celé bylo a co by bylo případně dobré si o tom myslet. Podle mě tato rovina vzniká tím, že tyto otázky v důsledku vzbuzuje celý film a vede diváka k tomu, aby se o celou věc detailněji zajímal. Vede k diskusi na téma "jak je možné, že se něco takového mohlo stát?"
Inu pravda, neshodneme. Já na tomto filmu oceňuji právě to, že do něj nevstupuje nikdo zvenčí. Natáčení se účastní lidé ze stran, kterých se to v dané obci přímo týká. Myslím si, že daný tvar by zničilo to, kdyby do filmu vstoupil odborník a začal "objektivně" vysvětlovat, jak se věci mají. Myslím, že ke skrumáži faktů a doslovně vyslovovaných interpretací je vhodná spíš kvalitní publicistika a populárně neučné pořady. Ani tento film koneckonců nevznikal v informačním vakuu - o tom, co se v Nošovicích dělo od plánů zde fabriku postavit až po průšvihy při provozu se v novinách psalo - na to nemusí být šlověk ani sociolog nebo právník, aby to znal. Mi osobně nepřijdou navíc nošovičtí nikterak směšně a nenapadá mě ani důvod, proč by měli.
I dovolil bych si nesouhlasit. Byť nejsem autorem poutáku, zastanu se ho - jednotná licence Got Talent je jedna věc, naplnění licence druhá. Já srovnával primácký Got Talent s nováckou Talentmanií, nikoli hodnotil český Got Talent jako takový. Pokud ale mohu posoudit - česká verze je např. s americkou nesouměřitelná.