Politika Jihočeské univerzity je varováním pro veřejné vysoké školy

Michal Hořejší

Uzavřením dohody se Skupinou ČEZ a Jihočeským krajem se Jihočeská univerzita zřekla hodnot, které ji činily univerzitou. Kraj a ČEZ levně získali servisní pracoviště, a především umlčeli svého potenciálního kritika.

Rozpočtová situace univerzity není i kvůli hanebné politice českých vlád vůbec snadná, ba řešitelná. Postavit však instituci do pozice zázemí energetického byznysu je neobhajitelné. Foto Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ať se to líbí, nebo ne, univerzity jsou důležitými a v západním světě i nepostradatelnými aktéry ve formování veřejného diskurzu. Nejde přitom paradoxně o pozici samozřejmou, nýbrž neustále dobývanou. Smyslem univerzit je za všech okolností ukazovat, že na pozadí jakékoli moci stojí nesamozřejmá ideologie, tedy systém konkrétních identit a významů, jež umožňují více či méně nerovnou distribuci práv a prostředků.

Tato trvalá kritika moci nespadá do výhradní agendy humanitních fakult, ale je také součástí étosu fakult přírodovědných v širokém smyslu. Úběžníkem univerzitního provozu je totiž jednoduše poznávání, to jest důraz na neustálé přehodnocování a pokoušení toho, čemu říkáme vědění. Tolik omílaný důraz na aplikaci proto z podstaty nesmí být v první řadě snahou nabízet hotové produkty, ale především úsilím o vliv na podobu a povahu veřejné debaty.

Zmíněná kritika moci přitom neznamená touhu po bezvládí. Jde o činnost, která má jediný cíl: upozorňovat na to, že žádná moc není samozřejmá ani dokonalá. Jde bez nadsázky o službu, která zajišťuje, aby žádná moc nehypertrofovala. Zdravá společnost se proto pozná tak, že univerzitní chod adekvátně subvencuje. Nezdravá společnost se naopak pozná tak, že univerzity potlačuje. Anebo korumpuje.

Korumpování univerzit

Explicitní potlačování je jevem krajním, ač nikoli vzácným. Vzpomeňme Rusko, nedávné Maďarsko nebo současné Spojené státy. Naopak běžným jevem je korumpování, které má obdobně zhoubný potenciál jako potlačování. Pokud totiž univerzity svou funkci přestanou plnit z vlastní vůle, tj. bez zřetelného vnějšího tlaku, a navíc začnou naplňovat vůli moci, nastane dvojí společenský dopad. Na jedné straně začne fakticky absentovat kritika, na straně druhé však zároveň vznikne dojem, že právě naplňování dominantní ideologie je kritikou.

Univerzity zkrátka mají moc nejen účinně zpochybňovat, ale také nebezpečnou moc legitimizovat. Rzounkova pověstná normalizace Filozofické fakulty Karlovy univerzity byla nejen destrukční pro samotnou instituci, ale především klíčová pro Husákův režim. Dojem dobře fungující univerzity, která fakticky univerzitou není, je pro jakoukoli totalitu bez nadsázky kýžený.

Právě proto jsem zde upozorňoval na to, jak nebezpečné bylo stavět narativ loňských protestů za navýšení mezd na filozofických fakultách na motivu bezprostřední užitečnosti. A právě proto je třeba se vymezit vůči tomu, jakým směrem se vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Školicí zařízení

Jihočeská univerzita před měsícem uzavřela smlouvu o spolupráci s ČEZem, Jihočeským krajem a „profesně orientovanou“ Vysokou školou technickou a ekonomickou. Toto partnerství, které bezprostředně po svém nástupu do funkce stvrdil rektor Pavel Kozák, splňuje všechny parametry toho, co nazývám korumpováním univerzit. Nejde totiž o žádnou spolupráci, ale o do očí bijící zneužití instituce veřejné vysoké školy.

O co jde? Podle tiskové zprávy z 11. dubna, kterou Jihočeská univerzita mimochodem a nejspíš už i příznačně zcela převzala od tiskového oddělení Skupiny ČEZ a která podobu partnerství přibližuje, totiž nejde o nějaký sponzoring či nabídku exkurzí. Jde o to, že se univerzita bude přímo zapojovat do projektů ČEZu, a to především v oblasti malých i standardních jaderných bloků. Jak lakonicky říká novopečený rektor: „energetika je oblastí, kde se [univerzita, ČEZ a kraj] potkávají“.

Podle citace ředitele divize jaderná energetika ČEZu Bohdana Zronka chce firma „v souladu s ohledem na plánovaný provoz, nové zdroje i záměry kraje, dál výrazně posílit školicí kapacity“. Hejtman Martin Kuba (ODS), který se podpisového aktu také účastnil, dodal: „jednoznačně platí, že pokud tady máme elektřinu vyrábět, chceme zde mít i odpovídající školicí kapacity, servis, a především výzkum a vývoj.“

Rektor Kozák tak svou instituci, která nadále zůstává veřejnou vysokou školou, zřetelně umístil do pozice servisního zázemí nejen Jihočeského kraje reprezentovaného podnikatelem v energetice Kubou, ale především energetického gigantu s jasnými obchodními zájmy, které rozhodně nesouzní se zájmy veřejnými.

Je to přitom právě univerzita, kdo by měl doktrínu jaderné budoucnosti, která v České republice nyní převažuje, neustále testovat. Už proto, že motiv jaderné úlevy tvoří jeden z pilířů konzervativní politiky se všemi jejími průvodními jevy, jako je nezpochybnitelnost růstové ekonomiky nebo odmítání energetické emancipace.

Vedení Jihočeské univerzity při návštěvě Bohdana Zronka v JE Temelín. Foto FB Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Dvě mouchy

Dlouhodobí obchodní partneři ČEZ a Martin Kuba tak prostřednictvím rektora Kozáka na jedné straně bez větších nákladů nabyli školicího zařízení, na straně druhé — a to je mnohem zásadnější — umlčeli potenciálně silného aktéra veřejné debaty, respektive stvrdili obraz, podle něhož je provázanost krajské samosprávy a energetického obra normální a vlastně žádoucí. Zabili tak vlastně dvě mouchy jednou ranou.

Politika Pavla Kozáka je tak skrznaskrz krátkozraká a v dlouhodobém horizontu nevýhodná. Rozumím tomu, že rozpočtová situace univerzity není i kvůli hanebné politice této i předešlých vlád vůbec snadná, ba řešitelná. Postavit však instituci do pozice zázemí energetického byznysu je neobhajitelné. Skutečně politováníhodné ovšem je, že následky neponese jen jedna regionální veřejná vysoká škola, ale české univerzity a česká veřejnost.

Diskuse
MC
May 11, 2024 v 6.54

"Rektor Kozák tak svou instituci ... zřetelně umístil do pozice servisního zázemí ... energetického gigantu s jasnými obchodními zájmy, které rozhodně nesouzní se zájmy veřejnými."

Veřejným zájmem je uhlíková neutralita. Pokud v JČU vyzkoumají, jak projektovat a stavět malé modulární reaktory, které dodají stabilní bezemisní elektřinu za nízkou cenu, nebo využijí "vyhořelé" palivo z velkých JE, a to všechno bezpečně, tak splní objednávku veřejného zájmu.

Tedy partnerství JČU a ČEZ může být dobré. IMHO jde hlavně o nastavení velikosti ambicí výzkumu. Business (a ČEZ) mají tendenci soustředit se na to, co je využitelné dnes nebo zítra. Univerzity, a špičkový výzkum, často cílí na uplatnění za roky a desetiletí, a technologie, které ještě nejsou v praxi. Pokud by JČU jen školila techniky do stávajících velkých JE, pomůže to udržet expertízu v současných technologiích (samo o sobě důležité, protože většina JE se stavěla v minulém století), ale prestiži by to zas tolik nepomohlo. Z TZ není zřejmé, jak ambiciózní společně projekty budou, ale zmínka o SMR vypadá slibně. Držím JČU palce, aby měli dost odvahy na ambicióznější projekty, a dost vědecké volnosti v partnerství s ČEZem. Věřím, že i s penězi od ČEZu dodrží etické standardy, a tedy budou publikovat i nepříznivé výsledky.

Ad "... kritika moci nespadá do výhradní agendy humanitních fakult, ale je také součástí étosu fakult přírodovědných v širokém smyslu"

Proto je dobré, že máme dost humanitních fakult, a dost přírodovědných fakult na jiných univerzitách (Praha, Brno, Olomouc, Hradec, Ostrava), které jsou v pozici kritiku poskytnout, pokud by si to JČE nebo ČEZ zasloužili.

Pokud se pan Hořejší domnívá, že jediným řešením klimatické krize nebo jediným smyslem univerzit je "zpochybňovat růstovou ekonomiku" nebo pěstovat "energetickou emancipaci" (myslíte tím budování závislosti na čínských fotovoltaických panelech, bateriích a měničích?), pak s panem Hořejším nesouhlasím:

1. Při řešení klimatické katastrofy musíme pracovat na mnoha cestách zároveň, neboť nevíme, která cesta bude nejlepší. Více energie z JE je jedním z řešení, jak zastavit zvyšování CO2 (https://news.un.org/en/story/2021/08/1097572), a může být zejména zajímavá pro rozvíjející se země, jejichž podíl na emisích se (bez dramatického rozvoje JE) bude zvětšovat.

2. Smyslem univerzit je svobodně bádat, a respektovat a interpretovat empirická fakta. Jistě by měly být otevřeny názorům jak rozvíjet lidi a svět (třeba i mimo dogma růstu), a jak člověka "emancipovat" ve všech směrech, a být inkluzivním fórem mnoha hlasů a zkušeností. Nicméně nařizovat univerzitě, že má zpochybňovat růstovou ekonomiku nebo pěstovat energetickou emancipaci nelze - bylo by to proti svobodě univerzit. Věřím, že pan rektor Pavel Kozák si je vědom úkolů i rizik, a držím mu palce, aby JČU byla ve spolupráci s ČEZem úspěšná, a přitom zůstala univerzitou svobodnou (tedy nezkorumpovanou).