Výzva k zásadnímu zpřísnění pravidel držení střelných zbraní

Otevřený dopis

Měsíc od tragických událostí, které vyvrcholily vražděním na FF UK, píší zástupci akademické obce poslancům a vládě. Signatáři požadují snížení počtu legálně držených zbraní a zjednodušení pravidel pro trvalé odebrání zbrojního průkazu.

Svůj podpis k textu připojilo přes padesát odbornic a odborníků z oblasti medicíny, práva, přírodních věd, psychologie, lingvistiky, historie a dalších oborů. Zástupci celého spektra české vědy se shodují na tom, že změna pravidel, která je v kontextu prosincových událostí nevyhnutelná, nesmí stavět na dojmech, či dokonce dílčích zájmech, nýbrž na datech, která jsou snadno dostupná. Foto Daniel Baránek, WmC

My, níže podepsaní, vyjadřujeme hluboký smutek nad nedávnou tragédií, ke které došlo v Klánovickém lese, Hostouni a na Filozofické fakultě UK. Cítíme zároveň naléhavou potřebu dalším podobným neštěstím zabránit. Z toho důvodu požadujeme zásadně zpřísnit pravidla držení střelných zbraní v České republice.

Prosincová masová vražda byla provedena legálně drženými střelnými zbraněmi. To není překvapivé, protože dostupnost zbrojního průkazu a střelných zbraní včetně těch útočných je v České republice až neuvěřitelně snadná. Empirické důkazy proti rozšířenému vlastnictví střelných zbraní jsou přitom zřejmé.

Četné studie dlouhodobě prokazují přímý vztah mezi zvýšenou dostupností střelných zbraní a vyšší mírou incidentů souvisejících s těmito zbraněmi (včetně sebevražd). Tyto důkazy podtrhují nevyhnutelnost zpřísnění současných předpisů o střelných zbraních za účelem lepší ochrany naší společnosti.

Tragické události z prosince 2023 ukázaly, že současná legislativa je nevyhovující, jelikož snadno umožňuje, aby jedinec legálně drženými zbraněmi během několika málo minut zmařil životy velkého množství lidí a mnohonásobně většímu množství lidí způsobil dlouhodobou psychickou újmu.

Při zachování stávající legislativy nebo jen jejím mírném zpřísnění je pravděpodobné, že budeme zažívat děsivé události znovu. Jednostranný důraz na bezpečnostní opatření (například na instalaci bezpečnostních rámů) místo prevence bude mít dlouhodobý negativní dopad na společnost, z níž se vytratí důvěra a základní pocit bezpečí.

Jsme přesvědčeni, že politická rozhodnutí, která se týkají veřejné bezpečnosti, musí být založena na odborných a racionálních argumentech.

Žádáme proto, aby veškeré přijaté legislativní kroky ohledně vlastnictví zbraní a s tím souvisejících věcí byly založeny na nestranném pohledu vycházejícím z odborné analýzy, a nikoliv na dojmech, ba dokonce partikulárních zájmech. Požadujeme proto následující:

 1. Legislativně zásadně ztížit dostupnost zbraní a rovněž zajistit snížení stávajícího počtu zbraní ve volném držení, například po vzoru Velké Británie (Firearms Amendment Act 1997) a Austrálie (1996 National Firearms Agreement).
 2. Výrazně snížit hranici pro možnost trvalého odebrání zbraní a zbrojního průkazu (například v souvislosti se zvýšenou konzumací alkoholu, léků a drog, přestupky proti veřejnému pořádku, nenávistným chováním na sociálních sítích apod.).

Nesmí se to opakovat!

Kontaktní osoby

 • doc. Jan Chromý, Ph.D., jan.chromy@ff.cuni.cz, 603702766
 • Mgr. Michal Hořejší, Ph.D., michal.horejsi@ff.cuni.cz, 775220216

Podepsaní (v abecedním pořadí)

 • Mgr. René Andrejs, Ph.D.
 • doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
 • doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.
 • prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Bojda, Ph.D.
 • doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 • PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 • prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 • doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
 • Mgr. Zdeňka Filipová
 • prof. Ivan Foletti, MA
 • doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
 • Anna Hájková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
 • Mgr. Marie Heřmanová, Ph. D.
 • Zora Hesová, M.A., Ph.D.
 • JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
 • doc. Jiří Janák, Th.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D.
 • prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 • JUDr. Jan Komárek, D.Phil.
 • doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
 • PhDr. Jan Koura, Ph.D.
 • prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
 • Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
 • Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 • doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
 • Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
 • PhDr. Soňa Nováková, CSc. MA
 • Mgr. Andrej Novik
 • doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 • doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 • prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 • prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
 • Mgr. Adéla Rádková, Ph.D.
 • Eva Rubínová, PhD.
 • Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 • PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 • doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
 • Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 • Mgr. Jan Starý, Ph.D.
 • prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
 • Mgr. Péter Szabó, Ph.D.
 • Mgr. Karel Šima, Ph.D.
 • Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
 • Ing. František Štampach, Ph.D.
 • RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.
 • Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D.
 • PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
 • doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
 • doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Otevřený dopis je k dispozici zde. Svůj podpis může připojit kdokoli.