Proč česká policie nepokládá posílání „lidí do plynu“ za projev nenávisti?

Veronika Staňková

S nenávistnými projevy se na sociálních sítích setkáváme prakticky denně. Přes opakované proklamace o potřebě jejich postihování zůstává policie mnohdy v nečinnosti. Opakovaně se o tom přesvědčila i vedoucí redakce DR.

Opakovaně se přesvědčujeme, že česká policie neshledává v nenávistných vyjádřeních a „posílání lidí“ do plynu nic nezákonného. Foto Tiago Fioreze, WmC

Neuběhl ještě ani měsíc od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Do centra pozornosti se dostala mimo jiné i práce Policie České republiky. U monitorů notebooků se místo zástupů fotbalových trenérů, virologů a právních expertů najednou vyrojili odborníci na policejní práci — a nešetřili sžíravou kritikou. Osobně jsem naopak měla pocit, že v tak krizové a v našich poměrech nevídané situaci policie obstála.

Nemohu, na rozdíl od oněch expertů, posoudit, zda opravdu všechny kroky a úkony byly bezchybné, zda se v oněch pár dnech a následně minutách neopomněly skutečnosti, které by mohly celé tragédii zamezit. Svým veřejným vystupováním mě ale zástupci policie dokázali přesvědčit, že udělali maximum. Ať už průběžným, rychlým, věcným a současně v maximální míře ohleduplným informováním prostřednictvím briefingů nebo na sociálních sítích, tak především dnes už téměř „legendární“ více než hodinu trvající tiskovou konferencí.

Jedním ze sdělení vedení Policie České republiky bylo také to, že od okamžiku tragédie bedlivě monitoruje vyjádření na sociálních sítích a že ke každému, kdo by jakýmkoliv způsobem schvaloval, adoroval či zesměšňoval smrtící řádění střelce, bude policie „aktivní a nekompromisní“.

Člověk by se mohl snadno nechat unést a věřit, že i v tomto směru může být na práci policie hrdý. Každodenní realita ho však z patosu spolehlivě léčí.

Nenávist a výhružky nesmíme tolerovat

„Měli by je spíš odvézt někam do tábora, kde budou mít taky ‚sprchu‘“. „Staré dobré časy.“ Udělalo se vám při přečtení těchto vět mírně nevolno a hodně stydno? Řadě diskutujících pod příspěvkem o projektu, v jehož rámci vysloužilý autobus v Brně vozí lidi v nouzi zadarmo za jídlem a hygienou, to naopak přišlo jako výborný nápad!

Pokud si říkáte, že jednou z příčin toho, že se s takovými hanebnými vyjádřeními setkáváme v online prostoru dnes a denně, je skutečnost, že je všichni přecházíme a nikdo je nehlásí odpovědným orgánům, opak je pravdou. Mám opakovaně vyzkoušené, že se ve skutečnosti stejně nic nestane.

Odůvodnění policie k citovanému výroku tvrdí, že „ve věci se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu“. Přeloženo z policejního žargonu: Posílat lidi do plynu a mluvit, o časech, kdy se tak dělo, jako o „starých dobrých“ je podle policie v pořádku.

Nezdá se vám to? Mně také ne. Policie se mě ale již poněkolikáté pokouší přesvědčit o tom, že je vše v pořádku. Jakkoli není podání trestního oznámení s podezřením na „hate speech“ v dnešní digitální době nic složitého, zdá se, že je úplně k ničemu.

Moje osobní statistika je nula úspěšných podnětů. Několikero podání, dokumentujících výroky toho nejhoršího typu, obvykle o tom, jak by dotyčný poslal někoho „do plynu“ (lidi bez domova, drogově závislé, sudetské Němce, děti sudetských Němců…), skončilo vždy stejně: byla odložena.

Přitom na tiskové konference policie k vývoji kriminality na našem území v roce 2022 její zástupci tvrdili: „Policie ČR věnuje zvýšené úsilí detekování nenávistných trestných činů, zejména v internetovém prostoru.“ Konstatovali i výrazný nárůst skutků z nenávisti — na dvojnásobek oproti roku 2020, a to zejména s příchodem ukrajinských válečných uprchlíků.

Milníkem ve veřejné debatě o nenávistných projevech na internetu byla kauza komentáře pod fotografií prvňáků teplické základní školy. O věc se v začátcích intenzivně zajímala média, a možná také proto, že se jednalo o děti, vzbudil autor komentáře nejen pohoršení, ale především zájem policie, který ho nakonec dovedl až k soudu.

Místo rychlého řízení se ale jeho kauza protáhla na čtyři roky, kdy se věc opakovaně vracela okresnímu soudu. Až v roce 2022 potvrdil Ústavní soud, že se skutečně jednalo o nenávistný projev vůči skupině osob.

I díky této kauze se začalo intenzivněji mluvit o nutnosti řešit podobné projevy, nebýt neteční, nahlašovat nenávistné komentáře správcům daných sítí, při podezření na spáchání zločinu či přestupku pak i orgánům činným v trestním řízení. Nemůžeme jako společnost tolerovat, aby podobné výroky procházely bez povšimnutí a jejich autoři nabyli pocit beztrestnosti.

A tak se tedy ptám: ministře vnitra Víte Rakušane, policejní prezidente Martine Vondrášku, jak má vypadat projev nenávisti, aby se jím policie zabývala? A proč takovým projevem není posílání lidí do plynu?

Diskuse
PK
January 11, 2024 v 11.02

Ve světě, ale i u nás se k tomu se přidává vlna antisemitismu, která se zvedla po loňském 7. říjnu.

U tohoto konstatování raději zůstanu. Musím bohužel přistoupit ke značné autocenzuře. Uvidíme, zda tento příspěvek tady zůstane.

JP
January 11, 2024 v 12.09

Autorka má sice v zásadě pravdu, ale nedá se nic dělat, je nutno být i do jisté míry realisty. Pokud to trochu přeženeme: kdyby policie důsledně stíhala všechny výroky na internetu (a to včetně i takových náznakových jako ten zde citovaný), pak by se vůbec nedostala ke stíhání vražd.

Není reálně možné všechno shnilé ve společnosti nechat řešit policií. Primárním aktérem zde vždy musí být především sama občanská společnost. Kdyby občanská společnost byla zdravá, pak by autoři takovýchto výroků byli vzápětí zahrnuti "shitstormem", a brzy by pochopili že se se svými nenávistnými postoji dostávají do naprosté izolace. Jenže dokud se občanská společnost k takovýmto výlevům chová indiferentně či dokonce souhlasně, pak oni z toho čerpají energii pro své další řádění.

MP
January 12, 2024 v 9.45
Pavlu Kolaříkovi

Zacházel bych se slovem antisemitismus opatrněji. Vlna antisemitismu mířící proti Židům nebo osobám mojžišského vyznání -- řečeno jazykem c. a .k. statistik -- se u nás nezvedla.

Tato forma kolektivní nenávisti se nadále udržuje na velmi nízké úrovni a v suterénních nikách veřejného prostoru.

Židy v roli obětních beránků, na které si vylévají své frustrace ti, co mají pocit, že je jejich život na hovno -- což politické elity vesměs mlčky tolerují a tu a tam využívají k přihřátí vlastní polivčičky -- nahradily jiné skupiny.

Takže v této zemi můžete bez rizika a s očekávatelným souhlasem části společnosti navrhovat, aby se do plynu posílali Romové (tedy v podání navrhovatele "cígoši"), lidé s dalněvýchodními kořeny (t.j. "rákosnící") i ti s blízkovýchodními (slimáci, čmoudové), ale velmi by riskovatel ten, kdo by totéž navrhoval u Židů * nebo ćernochů. K českým specifikům, dnes mírně podněcovaným podníceným sociální idiocií současné vlády, patří, že pravděpodobně bez trestní nebo společenské penalizace projde návrh posílat do plynu bezdomovce a starobní důchodce včetně prasat (pro neznalé, "prase" je u části české lumpenburžoazie označení pro "pra-cujíciho se-niora"")

To, co se u nás mírně vzedmulo, je kritika masakrování civilních obyvatel moderní armádou -- masakrování, které nelze přesvědčivě zdůvodnit ani strategickou, ani taktickou situací.

* Četl jsem nedávno se studenty Horkheimerův text Die Juden und Europa a díky Bohu nikdo z nich neznal pejorativum "icik".

PK
January 12, 2024 v 12.42
Martinu Profantovi

Neříkám, že v ČR je to nějak markantní.

A rozumím tomu, že to je důvod, proč se tento článek striktně omezil na situaci v ČR.

Nicméně zpráv o antisemitských útocích všude ve světě jsou plná všechna média - kromě těch, ve kterých je toto slovo tabu. V těch naopak panuje "ohlušující ticho".

V Německu nabyla vlna antisemitismu zejména ze strany imigrantů po 7. říjnu hrozivých rozměrů.

Postup německých úřadů proti antisemitismu se zde setkal s velmi nevraživou reakcí, a vyšly zde myslím hned dva články snažící se Německo a německé úřady peskovat za to, že proti antisemitismu přijímají opatření.

Tak - donutil jste mě porušit svoji přísnou autocenzuru.

Tak uvidíme, co na to zdejší cenzor.

MP
January 12, 2024 v 13.14
Jistě, pane Kolaříku,

Reagoval jsem na vaše "u nás". Důvod je dosti banální, máme tu jen malou skupinu lidí s blízkovýchodními kořeny. A hlavně tu chybí frustrovaná třetí generace odpovídající imigraci v západních zemích EU.

Na druhou stranu bych řekl, že rozlišování pojmu antisemitismu -- s jeho kritickým nábojem, získaným zpracováním fašistické, do holokaustu vyústivší katastrofy -- a současného odmítavého postoje vůči politice Státu Izrael je o to naléhavější.

Protože bez jasného oddělení tlače ten druhý postoj do hnusu toho prvního. Nemyslím si, že by např. Yara Abu Aataya byla antisemitská.