Profesionální Vánoce aneb Co na to emoce

Jiří Honzírek

Potřebujeme v mnohem větší míře projevovat emoce a pracovat s nimi. Jeví se jako nutné, aby ve vyšších patrech veřejného života působilo více žen. Ale současně je dobré držet se zaběhaných rituálů — pomáhají zvládnout i ty nejtěžší situace.

Profesionálně odvedené Vánoce mohou léčit, i když je člověk smutkem úplně vyčerpaný. Foto Rémi Diligent, WmC

Odvést pro své okolí, a nakonec i pro sebe samého práci na pozitivním prožití vánočních svátků vyžaduje letos jistou hluboce zakořeněnou profesionalitu v oboru slavení svátků a tradic. Nejsem bohužel po čtvrtečním masakru vánoční profesionality schopen, slzy se mi rvou do očí při zaslechnutí koledy, při dialogu matky a dítěte v tramvaji, při fotce smějícího se i smutného člověka. Neustále.

Jsem v šoku a pokouším se z něj dostat formulací myšlenek. Děkuji, že jste u toho se mnou.

Důležitá součást zaměstnání mnoha lidí spočívá v tom, že na nich nemá být poznat, v jakém jsou momentálně psychickém stavu. Říká se tomu profesionalita. Jsem jedním z těchto lidí.

V divadle při zkouškách nebo při pracovních schůzkách by nemělo být zřejmé, jak se cítím, co zrovna prožívám. V pozitivním i negativním smyslu: přemrštěná radost nebo nadšení jsou stejně rušivé jako smutek nebo frustrace. Očekává se lehce optimistický, neutrální a motivující člověk, jehož rozpoložení umožňuje co nejhladší průběh pracovního procesu směrem k naplánovaným výsledkům a výkonům.

Celý tento rituál profesionality spočívá na potlačování emocí. A protože trávíme v práci většinu hodin našeho dne, přenáší se tento rituál, tento vzorec chování i do prostoru mimo práci, do našich interakcí s přáteli, komunitami, rodinami.

Jsme profesionálové svých životů, skvělé a dokonalé součásti společnosti, která je v pracovním i volném čase směřována k tomu, aby odváděla maximální výsledky a výkony. Vždyť s volným časem nakládáme právě jako s časem, kdy se máme vyspravit pro následující periodu v práci — říkáme, že „dobíjíme baterky“.

Emocionalita jako by zavazela. Dvojnásob to platí ve veřejném prostoru. Média sice ráda ukazují obrazy plačících lidí a vypjaté emoce při katastrofách, jako byla čtvrteční střelba, ale reprezentanti moci se drží od vyjádření emocí ve veřejném prostoru velmi daleko.

Ministr vnitra ani premiér země během tří dnů po masakru před kamerou nikoho neobjali, ani rodiče zastřelených, ani nikoho dalšího. Drželi profesionální pietu a profesionálně si podávali ruce. Přitom obzvlášť na premiérovi je vidět, jak je zdrcený a unavený. Před kamerou ale zuby nehty drží suchý výraz.

„Jsem úplně vyřízený,“ by řekl premiér, který by chtěl být součástí traumatizované společnosti. Nestalo se. Přitom z covidu a jiných střelných útoků v zahraničí dobře víme, jak laskavosti vyjadřované politiky a političkami při vypjatých situacích dokážou generovat katarzní pocity ve společnosti, dokážou veřejnosti říct „jsem v pořádku, když brečím, cítit hrozný zmar je normální“.

Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová či slovenská prezidentka Zuzana Čaputová takto dokázaly obejmout pozůstalé po teroristických útocích v jejich zemích. A byla to rektorka Karlovy univerzity, která nyní při projevu v katedrále svatého Víta neudržela slzy. Ano, jsou to ženy, které mohou ukázat cestu, jak se nám všem může v tak strašných dnech, jako jsou poslední čtyři, alespoň trochu ulevit.

Potřebujeme ženy urgentně v nejvyšších patrech politiky, ale i dalšího veřejného života. Čeká nás totiž období dalších velkých změn a katastrof souvisejících s klimatickou krizí i s podceňováním důležitosti duševních stavů mladých lidí. Ale nejen mladých, všichni potřebujeme více péče nad rámec rutinní profesionality.

Budeme potřebovat učit se chování v katastrofách. K tomu potřebujeme více lidskosti, více veřejně projevovaných emocí a méně každodenní životní profesionality.

Kanadský sociolog Erving Goffman pracoval s teorií, že společnost je taková, jakou si ji její aktéři sami mezi sebou vyjednají — a takovéto vyjednávání popisuje jako neustálý a nekonečný proces vzájemné komunikace slov a lidských těl ve veřejném prostoru. V knize The Presentation of Self in Everyday Life (česky Všichni hrajeme divadlo) z roku 1959 ukazuje, jak stabilita lidských společenství souvisí s tím, jestli a do jaké míry lidé naplňují nebo nenaplňují očekávání svého okolí, jestli jejich chování odpovídá nebo neodpovídá tomu, co se od nich očekává.

Změnu potom postuluje právě jako vybočení ze soustavy doposud zakořeněných očekávání a naplňování předpokládaných dojmů. Goffman tak naší době nabízí srozumitelnou šifru pro chápání každodenního centimetru obyčejného aktivismu, který vychází z banálního všedního života, a přesto při pravidelném dávkování rozšiřujícím se okruhem lidí může změnit podobu společnosti. Třeba tím, že naše životy přestanou být za každou cenu profesionální. Třeba tím, že se nebudeme stydět být emotivní a o emocích mluvit.

Goffmanovu teorii lze ovšem rovněž aplikovat tak, že naplňování rituálů a s určitými dny v roce spojených očekávání má sílu udržet společnost v jakés takés stabilitě i ve výrazně kritických situacích, při katastrofách. Naplňujeme-li společenská a mezilidská očekávání a vytváříme-li dojmy, které neznejišťují, je naše okolí v krizi zklidňováno a jeho aktéři se v nás vyznají.

Působíme stabilně, a to zvyšuje dojem odolnosti. Mohou-li se články společnosti spolehnout na to, co si o jiných článcích doposud mysleli, zpevňuje to všechny.

Odolnost a emocionalita tak nejsou protimluvy nebo protiklady, mohou jít ruku v ruce k úlevnějšímu, emotivně vyjadřovanému spolužití, které je předvídatelné, a tedy posilující a stabilizující. Profesionálně odvedené Vánoce tak mohou léčit, i když je člověk smutkem úplně vyčerpaný.

Diskuse
JP
December 26, 2023 v 11.52
Vyjednat si jinou společnost...

V každém případě je autorova úvaha nemálo podnětná; a v každém případě přesně postihuje a popisuje jeden z klíčových existenciálních deficitů naší společnosti, současné doby.

Ano, je tomu skutečně tak, náš současný svět je v převážné míře odosobněný; industriální civilizace je fixovaná na výkon, na efektivitu, prodejce zboží (či kdokoli jiný v tomto komerčním aparátu) musí vždy působit suverénně, sebejistě a seriózně, nesmí navenek ukazovat žádné emoce. Žádné emoce - to ale zároveň znamená, žádný opravdový lidský cit. Toto industriálně-komerční soustrojí funguje jako dobře namazaný stroj, který ze své nejvlastnější podstaty nic takového jako emoce nezná.

To je - z čistě humánního hlediska - dozajista negativní, odlidštěný stav. Ovšem, zde se v úvahách autora objevuje zásadní rozpor. A to sice v tu chvíli, kdy - s odvoláním se na E. Goffmana - vybízí k tomu, abychom změnili své jednání, abychom se začali chovat emotivněji, abychom si "vyjednali" jiný život. Jiří Honzírek o Goffmanovi píše: "Goffman tak naší době nabízí srozumitelnou šifru pro chápání každodenního centimetru obyčejného aktivismu, který vychází z banálního všedního života, a přesto při pravidelném dávkování rozšiřujícím se okruhem lidí může změnit podobu společnosti."

Takovýto názor na možnost změny vychází sice z naprosto přirozené lidské zkušenosti, že chceme-li dosáhnout nějaké změny, musíme začít vyvíjet cílenou aktivitu. Jenže: jak Goffman tak Honzírek zde opomíjejí jeden naprosto klíčový moment.

Zopakujme si: "pravidelným dávkováním" našich aktivit prý můžeme zásadně změnit podobu společnosti. Jenže: ono je tu zároveň stále přítomno něco, co také takto "pravidelně dávkuje". A to sice onen výše zmíněný komerčně-industriální moloch, který znovu a znovu pohlcuje, potlačuje všechny naše lidské city, který nás znovu a znovu nutí chovat se jako efektivní, ale bezduché součásti tohoto soustrojí.

Zde si pak můžeme položit otázku: co je pravděpodobnější, že v onom zápase "pravidelného dávkování" nakonec zvítězí: naše dozajista upřímné, humanistické úmysly - anebo ale onen industriálně-komerční kolos, který nás drží ve své moci, protože je to právě on, jehož zákonům, normám a tlakům se musíme podvolit, když chceme, když musíme pro sebe zabezpečit zcela základní prostředky pro naše živobytí?...

Goffman a Honzírek tvrdí, že "pravidelným dávkováním" našich aktivit můžeme vytvořit jiný, lepší, humánnější svět. Jenže - ono také existuje úsloví o házení hrachu na zeď. A ať budeme házet hrachem našich aktivit jakkoli dlouho, tato zeď nepadne. Tento komerčně-industriální moloch nelze porazit, nelze změnit jenom naším subjektivním přáním, jenom a pouze našimi individuálními aktivitami. Jediná cesta ke změně vede před zásadní změnu nastavení, fungování tohoto ekonomicko-komerčního komplexu; tak aby on sám alespoň do jisté míry "dávkoval pozitivní aktivity", anebo aby alespoň humanistické aktivity nepotlačoval, nepodvazoval tak neúprosně, jak to činí ve svém současném stavu.

Jednou větou to celé: je sice vždy pozitivním momentem, když se někdo snaží vyvíjet pozitivní, humanistické, biofilní aktivity. Jenže - jsou situace kdy je také bezpodmínečně nutné pohlédnout poněkud dále, prozkoumat objektivní podmínky v jejichž rámci tyto naše individuální aktivity chceme praktikovat.