DR vydává další investigace k EPH a svou práci představí v Evropském parlamentu

Redakce DR

Dlouhodobá investigativní práce DR věnovaná největší české korporaci EPH přinesla další plody: na dnešní analýzu scestných výpočtů uhlíkových emisí zítra naváže rozbor, o kolik ČR přišla na nevyměřené dani z neočekávaných zisků jen u EPH.

Investigativní analýzy podnikání českých oligarchů jsou jedním z hlavních profilových témat Deníku Referendum. Ve čtvrtek budou reportéři DR vystupovat na akci věnované skrytým stránkám podnikání firmy EPH, kterou v Evropském parlamentu pořádá europoslanec Mikuláš Peksa. Foto Jakub Patočka, DR

Deník Referendum dnes vydal analýzu toho, jak největší česká firma EPH, jež patří oligarchovi Danielu Křetínskému, deklaruje méně než polovinu emisí skleníkových plynů, za něž nese odpovědnost. Analýza také vyvrací tvrzení firmy EPH, že je „evropským lídrem v dekarbonizaci“. Oběma nepravdivými deklaracemi se Křetínského korporace snaží stavět do lepšího světla v očích investorů i veřejnosti, která dopady korporací na klima čím dál bedlivě sleduje.

EPH patří ke třem největším uhlíkovým znečišťovatelům v EU

Několik měsíců zpracovávaná datová analýza dává emise EPH do kontextu celého sektoru elektráren a tepláren v Evropské unii a ukazuje, že český energetický kolos je jedním ze tří suverénně největších ničitelů klimatu v Evropě — spolu s německou firmou RWE a polským polostátním gigantem PGE. V závislosti na použité metodice je EPH buď třetím, nebo dokonce druhým největším emitentem uhlíkových emisí v rámci celé Evropské unie.

EPH se staví do lepšího světla „kličkou“, díky které do své uhlíkové bilance nezapočítává vůbec žádné emise z lužickosrbské firmy LEAG, ačkoli ji spolu s jinou českou korporací PPF vlastnila ve sledovaném období napůl a svými lidmi obsazuje většinu řídících orgánů společného podniku. Podle expertů v oboru je takové „kreativní účetnictví“ přinejmenším neetické.

Analýza tudíž ukazuje, že současné nastavení pravidel pro deklarace emisí korporacemi je nedostatečné. Ústí v doporučení, jak by se takováto pravidla měla změnit, aby nebylo možné jejich obcházení způsoby, k nimiž se česká korporace EPH uchyluje. Křetínského EPH totiž dokonce již začala vyčleňovat své „špinavé“ provozy do zvláštní korporace EP Energy Transition s identickou vlastnickou strukturou, v důsledku čehož může tvrdit, že EPH „zezelenala“.

DR pokračuje v investigaci podnikání českých oligarchů

Deník Referendum se největší českou korporací s vážnými dopady na evropskou klimatickou i energetickou politiku zabývá ve svých investigacích dlouhodobě. Zítra vydáváme analýzu toho, o kolik Česká republika přišla jen v případě firmy EPH tím, že nevyměřila daň z neočekávaných zisků již pro rok 2022.

V minulosti vyšly v Deníku Referendum mimo jiné texty připravené s Investigativním centrem Jána Kuciaka o neprůhledné majetkové struktuře EPH. Ještě dříve jsme vydali texty ukazující, jak celá firma vyrostla na pochybných obchodech s ruským plynem, jak korporaci EPH za štědré podpory z veřejných zdrojů spalování biomasy pomáhá skrývat emise či vyvracející tvrzení majitele EPH Daniela Křetínského o tom, že jeho firma „pomohla Ukrajině“.

Analyzování EPH navazuje na dřívější obdobnou práci Deníku Referendum věnovanou korporacím Agrofert Andreje Babiše či Sev.en českého uhlobarona Pavla Tykače. Investigace podnikání českých oligarchů jsou jedním z hlavních profilových témat Deníku Referendum, v němž redakce vidí jeden z hlavních směrů své další práce.

Ve čtvrtek budou reportéři Deníku Referendum vystupovat na akci věnované skrytým stránkám podnikání firmy EPH, kterou v Evropském parlamentu pořádá europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti/Greens). Na setkání dále vystoupí experti z českého think-tanku Re-set a z bruselského think-tanku Corporate Europe Observatory.

Video z akce