Vládní hazard s hazardem. Navrhované změny nás vrací o několik let nazpět

Matěj Hollan

Do konsolidačního balíčku přibyly úpravy v oblasti hazardu. Navrhované změny jdou v otázce výše daně pro jednotlivé hry i v návrhu na přerozdělení příjmů mezi státem a obcemi proti adiktologickým i antikorupčním doporučením.

Daňové nastavení je jistým doporučením ze strany státu, jakou hru mají provozovatelé preferovat. Pokud se jen na rozdíl několika málo procentních bodů přiblíží ostatní hazardní hry automatům v kamenné či online podobě, znamená to jasný signál k upřednostňování automatů — se všemi negativními dopady, které to přinese. Foto Jeff Kubina, WmC

Do poslední verze vládního konsolidačního balíčku přibyla bez předchozího upozornění novela zákona o hazardních hrách. Se smyslem konsolidačního balíčku, který je snížení státního deficitu, však úprava nijak přímo nesouvisí — nebo podobně jako kterýkoli zákon usměrňující trh. Na pováženou je podle některých zákonodárců zákonnost samotného procesu.

Místo odborníků a veřejnosti se naslouchá lobbistům

Hazardním přílepkem se Ministerstvo financí chce vyhnout standardní diskuzi nad připravovaným zákonem, zejména vypořádání připomínek Ministerstva práce a sociálních věcí. Připomínky MPSV jsou přitom zásadním příspěvkem do debaty o nastavení stabilního prostředí pro hazardní hry a směřují především proti takzvaným kvazikasinům, tedy běžným hernám, kde stoly pro živou hru jen umožňují provoz většího počtu výherních automatů.

Připomínka MPSV k zákonu o dani z hazardních her (což je samostatný zákon vedle zákona o hazardních hrách), která požaduje změnu způsobu rozdělování příjmů z takzvané technické hry — tedy hry, při které sázející přímo obsluhuje technické zařízení —, aby se zamezilo velkému korupčnímu potenciálu mezi provozovateli hazardu a obcemi, nebyla vůbec vypořádána.

Naopak pouze dvoustranně byla vypořádaná připomínka Svazu měst a obcí. Svaz nesouhlasil s návrhem ministerstva na změnu daňového určení výnosu z technické hry, který by odebral několika hraničním obcím s velkou koncentrací kasin (a propojených nevěstinců) většinu příjmů z hazardu.

Přitom v tomto bodě šel původní návrh ministerstva financí logickým směrem a odstraňoval anomálii, kdy obce jako Česká Kubice nebo Chvalovice mají příjem z daně z hazardních her mnohonásobně vyšší než příjem z rozpočtového určení daní. Celkově jde o vyšší stovky milionů až miliardy, které by se mohly stát klasickým příjmem státního rozpočtu. Proti lobbingu Svazu měst a obcí se naštěstí postavilo několik obcí hlasitě už nyní, protože obecní rozpočty opravdu nemají sanovat gambleři.

Stávající návrh Ministerstva financí také vůbec nezohledňuje více než roční diskuze s vedením hlavního města. Praha by při schválení aktuální podoby zákona přišla ročně o stovky milionů korun. Princip, podle něhož se odměňují obce, které dávají hazardu zelenou, a trestají ty, které se snaží být zodpovědné, je dokladem nejvyšší míry cynismu.

Navzdory přechozím debatám není také napravena nevhodná změna daňových sazeb z roku 2019. V rozporu s analýzou očekávaných dopadů navrhovaného zákona a vlastně i s celým přijatým přístupem k hazardním hrám tehdy skokově vzrostly daně z loterií z 23 na 35 procent, čímž se dostaly naroveň takzvané technické hře. Poslanecký návrh Ondřeje Veselého (ČSSD) neprošel v roce 2019 žádnou odbornou diskuzí ani nebyl připomínkován, jen se díky úspěšnému lobbingu zvedlo dostatek rukou pro jeho přijetí.

Současný návrh někdejší nevhodnou změnu nejenže nenapravuje, ale o sedm procent navyšuje ostatní méně nebezpečné druhy hazardu a zdanění technické hry nechává netknuté, ačkoli právě v jejím případě prostor pro navýšení je. Adiktologická doporučení navrhovala ponechat nebo mírně zvednout ostatní druhy hazardních her, na stejnou úroveň snížit loterie a naopak navýšit zdanění technické hry.

Změny v oblasti hazardu by měla vláda řešit odděleně

Přiblížení daňové zátěže méně nebezpečných hazardních her technické hře, přestože je možné stejný příjem na daních zajistit navýšením zdanění technické hry a ponecháním či mírným navýšením daně pro ostatní druhy hazardních her, nás vzdaluje od regulovaného prostředí jiných evropských států.

Česká republika má vinou špatně uplatňované politiky v oblasti hazardu na rozdíl od zbytku Evropy zcela převrácený podíl jednotlivých hazardních her na trhu. Nikde jinde nemá tak vysoké zastoupení technická hra, která má zdaleka nejhorší sociální dopad. Ač byly učiněny některé dílčí kroky ke snížení jejího podílu, stále jsme daleko od stavu běžného jinde v Evropě.

Smyslem regulace je ovlivnit, co a s jakou dynamikou lidé hrají. Daňové nastavení je jistým doporučením ze strany státu, jakou hru mají provozovatelé preferovat. Pokud se jen na rozdíl několika málo procentních bodů přiblíží ostatní hazardní hry automatům v kamenné či online podobě, znamená to jasný signál k upřednostňování automatů — se všemi negativními dopady, které to přinese.

Změny, které by si současný návrh zasluhoval, by neměly dopady na předpokládané navýšení výběru daní. Naopak, pokud by se vrátilo do hry ministerstvem původně navrhované odebrání či významné snížení přímé daně z hracích zařízení v hernách a kasinech na území obcí, mohl by stát vybrat přibližně o miliardu korun více.

Za stávající situace, kdy ministerstvo financí stáhlo návrh ohledně změny rozdělení daně z technických her mezi stát a obce a kdy nebyla změna daňového zatížení jednotlivých technických her vůbec odborně diskutována, by bylo ideální celou oblast hazardu z konsolidačního balíčku vyjmout a zabývat se jí separátně.

V případě, že by to nebylo možné, pak je potřeba alespoň vyjmout návrh novely zákona o hazardních hrách a řádně vypořádat připomínku MPSV k úpravě daně z hazardních her, aby se narušil korupční vztah mezi provozovateli hazardu a obcemi, a upravit daňové zatížení pro jednotlivé druhy hazardních her podle jejich nebezpečnosti.