Problém nelegálního hazardu vyřešíme jen zatraktivněním toho legálního

Jan Řehola

Přísná regulace zásadně snížila počet heren, kasin i samotných automatů. Jejím důsledkem je však nárůst nelegálního hazardu. Chceme-li se s tímto problémem vypořádat, jedinou cestou je vytvoření pozitivní motivace na legálním trhu.

Další přísná opatření, která byla před několika lety nevyhnutelná, stávající nelegální hazard nejenže nevymýtí, ale ještě bohužel poskytují dílčí motivaci k jeho růstu. Nejlepší cestou k potírání tohoto problému tak už není další regulace, ale naopak zvýšení atraktivity povoleného byznysu. Foto ThorstenF, pixabay

Dlouhé roky si Česká republika v oblasti hazardu budovala nelichotivou pověst. V poslední době se ale situace začíná konečně obracet k lepšímu. Nový hazardní zákon a přísná regulace na úrovni státu přinesla nadmíru pozitivní výsledky — jen v posledních čtyřech letech poklesl počet kasin a heren o 80 % a počet samotných automatů o 62 %.

Nelegální hazard jako nový problém českého hraní?

Ve stejnou dobu nám ale přímo před očima začal vyrůstat druhý a neméně závažný problém. Tvrdá regulace dopadající na legální trh s hazardem přirozeně vyhnala část provozovatelů do nelegální sféry. A v té už to má stát o poznání složitější. Najít a odhalit nelegální hernu či webovou stránku je náročná práce, která bere úředníkům velké množství času i prostředků.

Přesto se stát snaží s problémem nelegálního hazardu bojovat. Za poslední tři roky se mu tak v této oblasti podařilo odhalit 809 heren a kasin a zablokovat přes 300 webových stránek. Přes obdiv, který si za tento počin úředníci bezesporu zaslouží, však v kontextu statistik legálně provozovaného hazardu obavy nemizí, spíše naopak.

V ČR totiž bylo v roce 2020 provozováno 1007 povolených heren a kasin a dokonce jen 17 webových stránek. S přibývajícími vyhláškami velkých měst, která zavádějí úplnou prohibici heren a kasin na celém svém území, bude jejich počet dále klesat. Pokud se tedy něco nezmění, brzy se dočkáme situace, kdy bude odhalených černých heren a kasin více než těch legálních nejen na internetu, ale i v klasickém kamenném prostředí. S dalším zavíráním legálních heren bude těch nelegálních navíc pravděpodobně dále přibývat.

Jako největší problém ovšem vidíme čím dál větší inklinaci nezletilých k online hrám s prvky hazardu, které nejsou nikterak regulovány. Jejich největší nebezpečí spočívá právě v oné kategorii „online hra“. Zatímco hazard u nás disponuje mnoha samoregulačními prvky, které pomáhají identifikovat rizikové skupiny, tato šedá zóna vytváří nové (nejen) legislativní výzvy.

Problém nevyřeší regulace, ale pozitivní motivace

Je tedy na místě se ptát, zda je zvolená tvrdá strategie správná. Bylo by přece naivní se domnívat, že se nám podařilo odhalit všechny nelegální herny a weby. Přísná opatření totiž nelegální hazard nejenže nevymýtí, ale ještě bohužel poskytují dílčí motivaci k jeho růstu. Nejlepší cestou k potírání tohoto problému tak už není další regulace, ale naopak zvýšení atraktivity povoleného byznysu, aby provozovatelé už neměli motivaci odcházet do nelegálního prostředí.

Na potřebě potírání nelegálního hraní se shodnou všichni — od provozovatelů, kteří tím přicházejí o zákazníky, přes stát, který tím ztrácí kontrolu nad tímto sektorem a prostředky z jeho zdanění, až po adiktology, kteří mají oprávněné obavy o budoucnost lidí zasažených tímto fenoménem. Cesta k řešení tohoto problému je bezesporu dlouhá a trnitá, cíle je ale možné dosáhnout. Musíme se však vydat směrem pozitivní motivace a zapamatovat si, že všechny naše kroky musí být promyšlené, citlivé a efektivní.