Vláda rozhodla o regulaci hazardu, ministři mluví o průlomovém rozhodnutí

Vratislav Dostál

Sobotkova vláda schválila zákony regulující hazardní hry. Normy posilují pravomoci obcí v kontrolách provozu hazardu, zavádí povinnou zavírací dobu heren od 3:00 do 10:00 a zvyšují zdanění hazardu i sankce za porušení pravidel.

Koaliční vláda Bohuslava Sobotky rozhodla o přísnější regulaci hazardu. Ministři hovoří o průlomovém rozhodnutí. „Jsme první vláda po sametové revoluci, která našla odvahu připravit moderní regulaci hazardu. Jdeme tak cestou západní Evropy,“ uvedl po jednání vlády ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiér Bohuslav Sobotka zdůraznil, že veřejnost na nový zákon o hazardu čeká několik let, zatímco jeho vládě se jej podařilo připravit za osmnáct měsíců svého fungování. Schválené návrhy zákonů posilují pravomoci státu a obcí v kontrolách provozu hazardu, zavádí povinnou přestávku po dvou hodinách hry i povinnou zavírací dobu heren od 3:00 do 10:00.

„Zvyšujeme zdanění hazardu a rovněž sankce za porušení pravidel. Jde o další důležitý splněný závazek v rámci programového prohlášení a závazků vlády. Věřím, že silnější regulace hazardu bude mít v Parlamentu podporu napříč politickým spektrem a tato důležitá opatření vejdou co nejdříve v platnost,“ zdůraznil Sobotka.

„Současná právní úprava neodpovídá praxi vyspělých evropských zemí, hazard se vymkl kontrole a stát každoročně přichází o miliardy. Navrhované zákony mají především zajistit vysokou ochranu občanů před patologickým hráčstvím, omezit počet heren, zkvalitnit státní dozor a řádně zdanit všechny formy hazardu,“ vysvětlil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Do balíčku hazardních zákonů patří návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

Nová právní úprava odstraní současný stav na internetovém trhu sázkových her, kdy v České republice například není umožněno legální působení provozovatelů ze zahraničí, přestože charakter internetu jejich faktické působení na trhu umožňuje.

„Uživatelé v současnosti sázejí do zahraničí, což jim některé zahraniční společnosti dokonce usnadňují stránkami v češtině. Stát tak podle našich odhadů jen v této oblasti přichází ročně o více než jednu miliardu korun,“ uvedl Závodský. Nově by podnikání zahraničních on-line sázkových společností mělo být legalizováno, což umožní jeho regulaci a řádné zdanění.

Cílem návrhu zákona o dani z hazardních her je podle tiskového mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce přiblížení sazeb daní z hazardu stavu v okolních zemích. Toto zdanění navýší příjmy státního rozpočtu při zachování příjmů rozpočtu obcí.

Ministerstvo financí předpokládá, že dodatečný výnos daně z hazardních her dosáhne přibližně dvě miliardy korun. Babiš navrhuje tři sazby zdanění oproti původním dvaceti procentům. V případě technické hry bude aplikována sazba daně z hazardních her ve výši pětatřiceti procent.

Zákon zároveň zavádí minimální daň z provozu technického zařízení, která nahradí dosavadní pevnou část odvodu z technického zařízení s tím, že její výše bude oproti pevné části dvojnásobná. Důvodem je snaha o zachování příjmů obcí i při očekávaném snížení počtu přístrojů a jiných technických zařízení v důsledku nové právní regulace hazardních her.

Druhá sazba ve výši třiceti procent norma zavádí pro živé hry, loterie a binga. Třetí sazba zdanění ve výši pětadvaceti procent se bude týkat kursových sázek, totalizátorových her a tombol s úhrnem sázek od sto tisíc korun.

O umístění herního prostoru rozhodne výhradně obec

V návrhu zákona o hazardních hrách je také oproti současnému stavu mnohem detailněji upravena otázka působnosti orgánů státní správy a samosprávy a role obcí při povolovacím řízení.

Povolování hazardních her je nově koncipováno jako dvoustupňové: ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků, avšak povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

„Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné správy na nižší instance zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci, neboť právě obce, na rozdíl od ústředního orgánu státní správy, znají nejlépe místní poměry, kterých se provoz hazardní hry může dotknout,“ tvrdí Babiš.

Obce zároveň budou moci plošně vyloučit všechny druhy technických a živých her z celého jejich území.

Součástí zákona je vybudování centrálního informačního systému. Zajištění datového spojení s tímto monitorovacím systémem bude podmínkou provozu všech typů technických zařízení a internetových her. Tím bude podle ministerstva financí zajištěna globální a nepřetržitá kontrola herních a finančních dat realizovaných prostřednictvím těchto zařízení a dojde k eliminaci praní špinavých peněz prostřednictvím hazardu.