Plzeňští zastupitelé odmítli regulaci hazardu, schválili jen kosmetické úpravy

Vratislav Dostál

Plzeňské zastupitelstvo nepřineslo ve věci hazardu přelomový krok, politici na regulaci výherních automatů shodu nenašli. Výsledkem je kosmetické snížení počtu heren ze stávajících 130 na 117 a návrat dvou kasin.

Čtvrteční jednání zastupitelů Plzně o regulaci hazardu se protáhlo dlouho do noci, výrazný posun ve věci regulace hazardu ale nepřineslo. Zastupitelé sice jednali hned o čtyřech bodech, které se regulace hracích automatů týkaly, avšak výsledkem je pouhé kosmetické snížení počtu heren v Plzni ze stávajících 130 na 117 a návrat dvou kasin, která byla zrušena vyhláškou města před půl rokem, na plzeňské náměstí.

Jednání bylo podle Změny pro Plzeň mimořádně netransparentní a nepřipravené. Podkladové materiály dostali zastupitelé v rozporu s jednacím řádem až na samotném jednání. Veřejnost tak neměla možnost se s nimi předem seznámit. Neprošel ani návrh na vyhlášení místního referenda, se kterým na jednání přišla opoziční TOP 09.

„Jednání o omezení heren a hracích automatů v Plzni bylo mimořádně netransparentní. Ještě jsem nezažil, že by zastupitelé dostali několik desítek podkladových materiálů s téměř stovkou stránek přímo na stůl při samotném jednání. Takový postup je v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva, který stanoví povinnost zveřejnit podkladové materiály k jednání nejméně sedm dní předem,“ uvedl Martin Marek ze Změny pro Plzeň.

Výjimka z ustanovení jednacího řádu je sice možná, avšak pouze pokud hrozí mimořádná újma městu nebo jeho občanům. „To ale není případ jednání o změně vyhlášky regulující hazard v Plzni, o jejíž úpravě hovořil primátor již od loňského září,“ zdůraznil Marek, který byl na jednání zastupitelů po celou dobu přítomen a vystoupil ke všem projednávaným bodům, které se vztahovaly k hazardu.

V prvním bodě jednali zastupitelé o změně vyhlášky, kdy na základě kontrol magistrátu, které byly provedeny v některých hernách, navrhnul magistrát jejich zrušení. Proč se kontrola netýkala všech heren, ale pouze některých, nebyl schopen radní pro bezpečnost Robert Houdek (ODS) zastupitelům vysvětlit.

„Vzhledem k tomu, že podklady pro jednání zastupitelů zveřejnil radní Houdek až na jednání zastupitelstva, neměli zastupitelé ani veřejnost možnost seznámit se s tím, proč některé herny mají být uzavřené a jiné ne. Takový postup samozřejmě vyvolává řadu spekulací,“ vysvětluje Marek.

V dalším bodu navrhnul radní Robert Houdek (ODS) vrácení dvou kasin, která zrušili zastupitelé v září loňského roku, do historického centra Plzně. Jedná se přitom o kasina, která kromě živé hry provozují také výherní hrací automaty a videoloterijní terminály. Odůvodnění k navrácení kasin na plzeňské náměstí se mimo jiné opírala o právní analýzu advokátní kanceláře Vovsík, Kocina Rösch a spol., která dlouhodobě zastupuje jako svého klienta jedno z projednávaných kasin, kasino Gold Happy Day.

Jedním ze zastupitelů, kteří na jednání hájili zachování kasin na náměstí, byl přitom právě zastupitel a advokát Ludvík Rösch (Občané.cz), který je společníkem oné advokátní kanceláře.

„Nerozumíme tomu, proč zastupitelé změnili své půlroku staré usnesení o zrušení dvou kasin v centru. Největšími obhájci kasin se nakonec ukázali právě opoziční Občané.cz. Další ze zastupitelů Marcel Hájek (Občané.cz) na zastupitelstvu tvrdil, že ona kasina na náměstí neprovozují videoloterijní terminály ani výherní hrací přístroje. To ale není pravda, o čemž se může přesvědčit každý, kdo do kasina vejde, zastupitel Hájek tak hájil spíše zájmy klienta svého kolegy Rösche, než zájmy plzeňských občanů,“ uvedli zástupci Změny pro Plzeň.

Dalším bodem byl návrh opoziční TOP 09 na vyhlášení místního referenda o zákazu heren a hracích automatů na celém území města Plzně, které chtěla TOP 09 vyhlásit na termín komunálních voleb. Proti návrhu TOP 09 podali protinávrh překvapivě opoziční Občané.cz, kteří navrhovali vyhlášení referenda na termín voleb do Evropského parlamentu s vyjmutím kasin.

Předkladatelem návrhu Občanů.cz byl právě zastupitel a advokát Ludvík Rösch. Po dlouhé debatě a několikerém přerušení jednání zastupitelé hlasovali o upraveném návrhu TOP 09 s vynětím kasin a návrhu Občanů.cz, kteří požadovali schválení přípravy vyhlášení referenda na neurčený termín, mezi Evropskými volbami a komunálními volbami. Ani jeden z návrhů však nezískal většinovou podporu, přitom podle expertů je právě referendum optimálním nástrojem, jak hazard v obcích zrušit.

V posledním bodu se zastupitelé zabývali návrhem Změny pro Plzeň na přijetí vyhlášky, která by zakázala hrací automaty, videoloterjní terminály a herny na celém území města Plzně. Projednání návrhu si svým podpisem vyžádalo více než 900 Plzeňanek a Plzeňanů. Nikdo z přítomných zastupitelů si ovšem návrh neosvojil.

„Překvapilo nás, že se k našemu návrhu nepřipojili ani zastupitelé, kteří měli omezení hazardu ve svém předvolebním programu, jako je například TOP 09. Stejně tak nás překvapilo, že se k návrhu nepřipojil například starosta Lochotína Miroslav Brabec (ČSSD), který před volbami lákal voliče plakáty s heslem Volím Plzeň bez hazardu,“ připomněla Renata Zoubková ze Změny pro Plzeň.

Změna pro Plzeň se podle ní s výsledkem jednání zastupitelů nesmíří, další kroky ale teprve musí zvážit. V úvahu připadá vyhlášení místního referenda na základě petice, pro kterou je potřeba připojit více než třináct tisíc podpisů plzeňských občanů.