Ombudsman: Ministerstvo financí povolovalo hrací automaty nezákonně

Vratislav Dostál

Kalouskův resort postupoval při povolování části hracích automatů nezákonně, uvedl ve své zprávě veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Podle něj se ministertsvo financí dopustilo nezákonností v celé řadě aspektů.

Ministerstvo financí při povolování části hracích přístrojů postupovalo nezákonně, uvedl veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský ve své zprávě za letošní třetí čtvrtletí. Podle Varvařovského Kalouskův resort například nerespektoval vyhlášky měst a obcí ohledně toho, kde přístroje nesmí fungovat nebo povolil přístroje, na kterých lidé mohou prohrát víc, než jako maximální prohru stanoví zákon.

Veřejný ochránce práv také podle ČTK uvedl, že ministerstvo financí po určitou dobu navíc ani nezjišťovalo, jestli žadatel o povolení nebude přístroj provozovat v budově školy, nemocnice, církve, úřadu nebo v sousedství takové budovy.

„Ministr financí mé závěry fakticky odmítl," uvedl Varvařovský a dodal, že vydá závěrečné stanovisko. Podle mluvčí ombudsmanovy kanceláře Ivy Hrazdílkové bude adresované ministerstvu. Ombudsman v něm znovu bude chtít, aby ministerstvo licence vydané v rozporu se zákonem odebralo.

Ve svých nálezech ho k tomu na začátku září vyzvali ústavní soudci, kteří rozhodli, že ministerstvo financí jedná protiústavně, pokud neruší povolení pro hazardní přístroje, které jsou vydány v rozporu s obecně závaznými vyhláškami. A to jak v době vydání povolení, tak s vyhláškami přijatými později.

Ústavní soud tak tehdy rozhodl o obecně závazné vyhlášce Františkových Lázní a konstatoval, že tato vyhláška je v souladu s Ústavou a zákonem o obcích a zákonem o loteriích.

„Ústavní soud dal zapravdu obcím, které usilují o regulaci hazardu a Ministerstvo financí jejich snahu sabotuje. Ústavní soud přímo konstatoval, že pakliže nebude ministerstvo dodržovat vyhlášky obcí, a to i ty nově přijaté, a nezruší vydaná povolení, dopouští se protiústavního jednání,“ uvedl k rozhodnutí ústavních soudců expert na legislativní rámec regulace hazardu a předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan.

Některá města včetně Františkových Lázní totiž v minulosti vedla, případně ještě vedou spor s ministerstvem financí právě kvůli výkladu místních vyhlášek o zákazu videoterminálů. Kromě Františkových Lázní jde například o Chomutov, Bohumín, Litvínov, Chrastavu či Bystřici nad Pernštejnem.

A podle Ústavního soudu bude nutné v případě pokračování protiústavního jednání ministerstvu financí pravomoc povolovat videoloterní terminály odebrat. A předseda občanského sdružení Brnění Matěj Hollan tvrdí, že mají konkrétní příklad protiústavního jednání Kalouskova ministerstva.

Brnění totiž letos v květnu iniciovalo hromadné podání žádosti o přezkum na videoloterní terminály povolené ministerstvem financí v Brně v období mezi srpnem 2010 a únorem 2011 v rozporu s brněnskou obecně závažnou vyhláškou.

„Hazardních přístrojů povolených v rozporu s vyhlášku bylo za půl roku přes tisíc,“ uvedl Hollan v tiskovém prohlášení.

Ministerstvo přesto podle jeho slov přezkumné řízení nezahájilo. „A po dotazu na konci srpna nám odpovědělo, že povolení přezkoumat nelze. Navíc úředníci ministerstva napsali, že konají v souladu s platnou legislativou a ať se jich už na nic neptáme, neboť vyřizování našich dotazů na nezákonná povolení pouze zatěžuje chod příslušného odboru,“ vysvětlil předseda Brnění Matěj Hollan.

Hollan nicméně trvá na tom, že ministerstvo financí za poslední půlrok povolilo v Brně tisíc hazardních automatů v rozporu se zákonem a středeční rozhodnutí ústavních soudců mu nejspíše dává za pravdu.

Podle názoru ministerstva je nicméně třeba k hernám při kontrole licencí přistupovat individuálně, zohledňovat investice i místní situaci. Ministerstvo už dřív argumentovalo obavou z arbitráží.

Podle Ústavního soudu si však hazardní podnikatelé museli být vědomi, že o povolení mohou kdykoli přijít. Podle zákona má být odebráno, když vyjde najevo, že ho žadatel dostal v rozporu se zákonem.

Další informace:

Českénoviny.cz Ombudsman: Ministerstvo financí povolovalo hazard nezákonně