Obce mohou regulovat hazard, rozhodl Ústavní soud

Vratislav Dostál

Obce mohou vyhláškami regulovat videoloterijní terminály, což jsou centrálně řízené výherní automaty. Město Chrastava obhájilo svou vyhlášku před ÚS. Dosud terminály povolovalo ministerstvo financí. Všechny obce v ČR tak mohou plně regulovat hazard.

Ústavní soud v úterý zamítl návrh ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastava o regulaci umístění videoloterijních terminálů ve městě. Ústavní soud dospěl k závěru, že je přípustné, aby obec regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění interaktivních videoloterijních systémů, k jejichž provozu vydává povolení ministerstvo financí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Přezkoumávaná vyhláška rozšířila platnost starší obecní normy z klasických automatů také na videoloterijní terminály, a stanovila tak místa, kde lze terminály provozovat. Chrastavské zastupitelstvo vyhlášku schválilo s odůvodněním, že interaktivní videoloterijní terminály splňují definici výherního hracího přístroje podle loterijního zákona, a proto vymezení míst pro jejich provozování spadá do kompetence obce.

Ministerstvo vnitra, které navrhlo zrušení vyhlášky, zastávalo názor, že terminál má jiné technické vlastnosti než normální automat. Proto se na něj prý měl vztahovat rozdílný povolovací režim. Chrastava pak naopak tvrdila, že podstata obou přístrojů je totožná, někdy je dokonce pro laika těžké rozeznat terminál od běžného automatu. Názor města podpořil i ombudsman Pavel Varvařovský.

Ústavní soud pak dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů  na svém území a nálezem ze dne 14. června 2011 zamítl návrh ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastava.

„Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci umístění videoloterijních terminálů nezasahuje do kompetencí Ministerstva financí a je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto videoloterijních terminálů na území města,“ uvedl Ústavní soud v tiskovém prohlášení.

Ústavní soud totiž shledal, že regulace umístění videoloterijních terminálů spadá do normotvorné působnosti obcí. „Pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být vidoeloterijní terminály v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí vydávat rozhodnutí o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona,“ uvádí Ústavní soud v nálezu.

Starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) podle ČTK kompetenci ministerstva financí zpochybňoval také listinným důkazem, podle kterého si základní posudek o videoloterijních terminálech před lety objednal tehdejší šéf Sazky Aleš Hušák. Zhotovitelem byl Jaroslav Zachariáš, tehdejší děkan právnické fakulty v Plzni. Úkoloval jej šéf sázkařské lobby, uvedl Canov. 

Podle Canova automaty působí obcím mnoho problémů. Když se radnici v Chrastavě podařilo vymýtit většinu běžných výherních přístrojů, přešli provozovatele na videoloterijní terminály, které jim bez obtíží povolovalo ministerstvo financí. „U nás terminály nebyly žádné, dokud jsme vyhláškou nezakázali výherní hrací přístroje. Najednou se u nás objevilo 21 videoterminálů. Těm dalším se horko těžko bráníme," řekl Canov pro ČTK.

Podle Matěje Hollana z občanského sdružení Brnění se tak nyní ukáže, které radnice myslí svůj boj proti hazardu vážně. „Dnešním dnem skončila doba výmluv, že obce nemohou s hazardem účinně bojovat,“ uvedl Hollan pro Deník Referendum. Počínaje dnešním dnem totiž podle něj mohou obce přijímat vyhlášky, v nichž provoz videoloterijních terminálů na celém území zakáží. Obce by dle Hollanova názoru neměly na nic čekat.

„Vyhlášky zakazující hazard na celém území by měly obce přijmout na nejbližších zasedáních svých zastupitelstev. Jinak hrozí, že si provozovatelé terminálů zažádají o povolení ještě před její účinností,“ doplnil Hollan pro Deník Referendum. Občanské sdružení podle něj pak hodlá vyzvat zastupitelstvo města Brno, aby na nejbližším červnovém zasedání takovou vyhlášku přijalo.

Argument, že zákazem hazardu se obce zbaví důležité části svých příjmů, Hollan nepřijímá. „Pozitiva, která obcím plynou ze zákazu hazardu mnohokrát převyšují údajný finanční prospěch. Závislost na automatech je ostatně stejná, jako závislost například na pervitinu,“ doplnil Hollan.

Podle něj tak hazard v obcích generuje kriminalitu, násilné trestné činy, rozpady rodin a další sociopatologické jevy, na jejichž řešení musí obec nebo stát vydávat nepoměrně větší finanční prostředky, než je příjem z provozu přístrojů.

Další informace:

Ústavní soud Obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů na svém území

    Diskuse
    SH
    June 19, 2011 v 21.27
    Konečně špetka demokratičnosti.
    Princip subsidiarity, tedy rozhodování co nejblíže danému problému, je jedním ze základů demokratizace stupidně centralizovaných zastupitelských demokracií. ÚS podle mého dokonce měl zakázat, aby správa vyšší, než obecní, se vůbec mohla vměšovat do záležitostí života občanů obcí.