Manifest kina Atlas, které obnovuje svou činnost, vydáváme jako dokument. Najdi svou cestu k filmu. Kino diváků i filmařů. Manifest kina, které se s prvním jarním dnem roku 2023 vrací k životu.

„Jsme filmaři, kteří chápou, že prostor pro film se zužuje, proto — vedle setrvání u svých projektů — vynaložíme maximum energie, abychom spolu s dalšími přáteli, kolegy a spolupracovníky rozvíjeli místo, kde se budou protínat fascinace diváků i filmařů v jednom bodě, podobně jako kdysi na počátku v Lumiérovic podniku.“ Foto Atlas Cinema

1. Kinematografie začala tím, když se v prvním improvizovaném kině — pařížské kavárně pronajaté rodinou Lumiérů a jejich přáteli — sešli lidé s filmaři a kinaři v jedné osobě a ti jim pouštěli první filmové obrazy života. V ten moment nevznikla jenom kinematografie, ale nová komunita, jejímž členem se od té chvíle stává každý, kdo přicházel do míst, kde se společně promítá film. Od té chvíle dodnes je filmových diváků víc, než příslušníků jakéhokoli náboženství.

Mezi vší současnou audiovizí, která nabízí mnoho způsobů, jak se setkat s obsahem, jehož vnímání bylo dřív možné jen formou projekce, zůstává kinematografie tím jediným, kde je podmínkou společné fyzické setkání. Moment, kdy technologie vrací a obrací člověka k druhým lidem a vytváří moment komunity, spočívá právě v tom.

2. Kino Atlas mělo být původně divadlem v suterénu funkcionalistického Paláce Atlas, kvůli okupaci Prahy ale otevřelo až po válce a stalo se kinem Sokolovo. Atlasem se stalo až po listopadu 89, kdy mnoho pražských kin zaniklo a svojí unikátní velikostí středně velkého kina (pro 150, v obou sálech 200 lidí) bylo renovováno s ambicí stát se jedním z hlavních premiérových kin. Povodeň všechno zkomplikovala, ale kino si svojí atmosféru udrželo.

Po ukončení provozu kina posledními nájemci na konci roku 2022 jsme se v týmu dvou filmařských rodin a zkušené ekonomky dohodli s majitelem domu a rozhodli se kino restartovat s ambicí vytvořit živý unikátní prostor propojující dva sály s rozšířenou a nově pojatou kavárnou Atlas Rostlin a podzemní Galerií Karla Vachka, která rozšiřuje prostor premiérových akcí a nabízí i možnost seminářů a přednášek.

3. Kinematografie se během svého vývoje specializovala a mezi autorem a divákem je mnoho (jistě v mnoha ohledech užitečných) mezičlánků, které současně vytvářejí filtr, distanc a akcenty, které mají čím dál méně uměleckou povahu. Od prvních Oscarů k pozdějším „áčkovým“ festivalům lze vnímat budování institucí, jejichž společnou spojnicí bylo úsilí hledat filmy, které co nejsilněji zasahují společenský, osobní i intimní rozměr lidské existence. Ne jeden, druhý, nebo třetí, ale v těch nejlepších dílech všechny zároveň a silně. Když se tohle daří, ať už je proporce jakákoli, filmy se stávají zrcadlem života i doby a stávají se i výzvou.

Postupné pronikání (jistě v mnoha ohledech podstatného) marketingu a konkurence i mezi rostoucím množstvím i samotných festivalů se často tento univerzální rozměr ztrácí. Fotografická krása obrazů nebo přílišný důraz na intimitu míjí společenský obsah, společenská témata a obsahy zase vždy nenesou osobní pečeť a jasnou hlubší orientaci. Ve dramaturgii Atlasu chceme — při všech limitech daných tím, co je legálně dostupné — dávat víc, než vidíme v kinech kolem nás, prostor autorským vizím, které nesou popsané atributy podstatného.

4. Chceme víc než jiná kina dávat prostor mladým autorům a dokumentům, které stojí za to vnímat v plném soustředění kinosálu. V českém filmu posledních let se objevují díla a autoři vztahující se k mezinárodnímu kontextu, kde se jim i někdy dostává silného přijetí, aniž by tyto filmy měli dostatečnou příležitost k setkání s divákem. Jinými slovy mluvíme o vizi prostoru, kde nejen divák nachází své filmy, ale i autor své nové diváky. Modrý sál kina Atlas (58 míst) bude soustavně podřízen radikální dramaturgii s naší nadějí, že se zde bude rodit setkání, kterému jsme připraveni dát i větší prostor.

Vedle programování podle klasického distribučního klíče budeme filmy nabízet i po tématech, čehož příkladem bude také PRŮVAN FILMOVÝCH ŠKOL, který naváže na letitý magazín, jenž dva z nás osm let rozvíjeli na ČT art, a pod tímto labelem chceme občas zahrát tematický výběr studentských filmů a debatovat s autory.

Velký sál chceme mimo klasického lineárního promítání co nejvíc věnovat i rozšiřování kontextu filmů, které už své publikum mají. Cyklus ATLAS FILMAŘŮ nabídne úvody či debaty od spolutvůrců filmů a dokumentů na různých pozicích — střihačů, producentů, scenáristů, kameramanů, režiséřů. To se týká i cyklu ATLAS MYŠLENÍ S FILMEM, který představí filmy zvolené a živě komentované kritiky, intelektuály a dalšími zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oborů.

ATLAS KLASIKY se bude vracet k podstatným filmům jakkoli blízké či vzdálené minulosti, kterým se budeme snažit dát i aktualizovaný kontext, DĚTSKÝ VÍKENDOVÝ ATLAS bude nabízet nejen dětské a rodinné filmy, ale využije i architektonické dispozice někdejšího divadla, po kterém zůstalo dobré pódium a bude hostit divadélka bez kulis či jednotlivé herce/performery, kterým takovýto prostor vyhovuje a stačí.

Cyklus DIVOKÁ KARTA představí filmy vybrané hlasováním diváků; plovoucím cyklem bude TÉMA, kde budeme při uvedení filmů v sobě blízkých časech akcentovat jejich spojení s jedním tématem. KLUB SENIOR & STUDENT nabídne v pravidelných odpoledních časech kvalitní filmy s úvodem za příznivou cenu.

V letních měsících budeme vytvářet synergii také s naším Letním kinem Kinská v zahradě Kinských — když bude počasí nepříznivé, můžete vyrazit do Atlasu. Přes léto také nabídneme sérii tvořivých příměstských táborů pro děti LETNÍ ATLAS TVORBY, s pochopitelným akcentem na film a video.

Jsme otevření festivalům a přehlídkám zvenčí, eventům nejrůznějšího typu, věříme že se objeví nápady na další typy programů, budeme i navazovat na to, co zde bylo i dosud — co nejlepší zázemí premiér, novinářských projekcí. Mimo cykly připravujeme tematický festival o novinařině ve filmu via hrané filmy i současné dokumenty a několik přehlídek zaměřených na regiony či národní kinematografie, kde vznikají podstatné filmy, které se k nám jinak nedostávají.

5. Občasný program chceme rozvíjet i v CAFÉ ATLAS ROSTLIN, které bude domovem mnoha pokojových rostlin (můžete nám také nějaké donést) a které má skvělé předpoklady pro autorská čtení nebo komorní hudební performance.

Nabídka nápojů i jídel maximálně zohledňuje lokální hlediska — s výjimkou skvělé kávy, čokolády a čajů — máme pivo z nedalekých Únětic, kladenskou Karáskovu limonádu či pražský hipster drink Club Maté a československá vína. Lokální rozměr na druhou má náš atlas alkoholů od whisky po pálenky z historicky nejstarší evropské Palírny u Zeleného stromu, jejíž majitel je i majitelem domu, ve kterém kino sídlí.

6. Máme velkorysé, ale přesto jednoznačně komerční nájemní podmínky, nicméně věříme, že součástí toho, co bylo podstatné pro vznik historií filmu jdoucí komunity filmových diváků je cena vstupenky. I nástup televizních platforem během covidu, kdy se obrovské množství filmů stalo levně dostupných a obrovské množství lidí si zvyklo zřídit si k nim přístup, podtrhl tento moment.

Vysoké vstupné do kina v dané technologické situaci akcentuje především filmy, které jako přidanou hodnotu nabízejí silný smyslový spektákl, což se z mnoha důvodů neprotíná se značnou částí kvalitní autorské a umělecké tvorby. Tam naopak v případě vysokého vstupného narůstá „divácké riziko“. Toto riziko však provází dobrodružství filmu a kinematografie od nepaměti. Zpětným pohledem z dneška bylo mnoho klíčových filmů posouvajících hranice žánru, tvorby či dokonce média, ve své době vypískáno nebo ignorováno, film byl ale současně po větší část svých dějin nejdostupnějším uměním.

Jsme proto programově odhodláni jít do rizika nižšího vstupného, v naději otevření se větší komunitě diváků, kteří svojí přítomností vyváží komerční důsledky takového kroku. Obrazně řečeno budeme usilovat a doufat ve stav, ve kterém budeme mít raději plný sál diváků za nižší vstupné, nežli jeho třetinu za částku vyšší. Pokud s tím souhlasíte, choďte k nám (i kamkoli jinam, kde to taky pochopí).

7. Jsme filmaři, kteří chápou, že prostor pro film se zužuje, proto — vedle setrvání u svých projektů — vynaložíme maximum energie, abychom spolu s dalšími přáteli, kolegy a spolupracovníky rozvíjeli místo, kde se budou protínat fascinace diváků i filmařů v jednom bodě, podobně jako kdysi na počátku v Lumiérovic podniku. Se vší pokorou jsme přesvědčeni, že šance na rozvoj takového způsobu návratu ke kořenům i prostoru v Praze dává smysl a budeme moc rádi, pokud o naplnění této šance rozhodnete svojí opakovanou přítomností.

V Praze 1. 3. 2023

Vít Janeček, Zuzana Piussi, Viera Hladišová, Václav Kadrnka, Simona Kadrnková

Atlas Cinema provozovatelé kina Atlas

Kino se pro veřejnost otevře 21. 3. 2023 premiérou filmu Zešílet.