Dvě Anastasie a jiné kulty literárních postav

Ivan Štampach

V České republice se rozšířila nová náboženská hnutí navázaná na literární či filmové postavy. Některá z nich jsou součástí psychologické a ideologické války Putinova režimu.

Hnutí rodových statků, vzniklé na základě Megreho knih, hlásá návrat k moudrosti předků, duchovní lásku a harmonii. Na tyto ideje se obratně nabaluje protizápadní propaganda Kremlu. Foto FB Poselenie rodovych pomestij Svetlolesje

V roce 2016 proběhla v Praze Česká transpersonální konference. Měl jsem tam příspěvek, a tak jsem mohl konferenci sledovat, aniž bych platil vstupné tři tisíce korun. První den byl k nalezení na všech židlích velkého sálu Národního domu v Praze na náměstí Míru bezplatně — tedy v ceně vstupného — časopis Vědomí. Vycházel v tištěné podobě krátce. Téhož roku, po dvou letech existence, skončil a některé materiály se přesunuly na dezinformační proruský, ministerstvem vnitra sledovaný web AC24.cz.

Časopis cílil na lidi zaměřené na populární ezoteriku, která zahrnuje — vedle přírodních záhad, věštění z hvězd a karet, alternativního léčení, předpovídání budoucnosti — také představy o různých světových spiknutích a mocnostech, které se spiklenci vedou boj. To je prostor pro propojení okultních témat s psychologickou a informační válkou v režii Kremlu. V časopise to bylo chytře promíseno.

Novou podobu propojení těchto témat u nás představoval neúspěšný pokus o založení náboženského a politického hnutí kolem Anastasie, krásné poustevnice ze sibiřské tajgy, již údajně potkal ruský podnikatel Vladimir Megre. Má jít o velký fenomén a záblesk božských energií. Megre předává poselství poustevnice v knihách, které údajně obsahují převratné informace.

Web Hlídací pes cituje překladatelku knih do češtiny, že „Anastasie je poustevnice, která má přístup k vesmírné databance a rozhodla se prostřednictvím Vladimíra Megreho pomoct lidstvu přenést se přes úsek temných sil, aby došlo k posunu ve vědomí člověka. Tím pádem se zvedneme na jinou úroveň existence, protože budeme uvědomělejší.“

Jiné hnutí vzniklo shodou okolností také kolem Anastasie, v tomto případě s příjmením Novych, a její knihy pod názvem AllatRa. I tato Anastasia je snad ruského původu, ale o jejím životě není nic bližšího známo. Předpokládá se, že jde rovněž o fiktivní postavu. Hnutí je ve východní Evropě i u nás v České republice relativně úspěšné.

Tato „senzační kniha“ má obsahovat jedinečné prvotní znalosti o vícerozměrné konstrukci člověka v neviditelném světě, o spojení člověka s jinými dimenzemi a o výjimečných schopnostech mimo třetí dimenzi. Odpovídá na otázky, k čemu člověk potřebuje výkonný mozek a víceúrovňové vědomí, co je to změněný stav vědomí a jak probíhá postupné ponoření do něj. Má poskytovat starobylé praktiky pro duchovní sebezdokonalování a dávat univerzální klíč k dešifrování starověkých symbolů, které v sobě uchovávají znalosti starodávných civilizací.

Archónti, svět ovládající elita, se podle AllatRy pokusí rozpoutat třetí světovou válku s užitím jaderných zbraní. Vytvořili si pro tento cíl NATO a jediný, kdo jim bude schopen vzdorovat a kdo dává naději na úspěšný boj proti archóntům, je Rusko.

Ezoterika, propaganda a občanské hodnoty

Valentýna Lymarenko Novodarská, překladatelka spisů o sibiřské poustevnici, si stěžuje, že Češi Anastasii nepřijali. Rodná strana, názvem připomínající slovanskou náboženskou skupinu Rodná víra, v České republice ani nevznikla. Příprava jejího založení ztroskotala z mnoha důvodů — prý kvůli nepochopení Anastasiiných myšlenek, nepřipravenosti i nedostatku nadšenců, kteří by byli ochotní věnovat svůj čas a energii pro ostatní.

Zapsaný spolek Nová civilizace, založený Novodarskou, je pod stejným názvem registrován jako obchodní firma, která poskytuje odborné poradenství, osvětovou činnost, pedagogickou činnost s dětmi a mládeží. Ani toto uskupení však nezískalo podporu širší veřejnosti.

Vladimir Megre se vyslovuje nejednoznačně. Nejen že Anastázie pro nás nějakou dobu nebude. Hájil též soudně svá autorská práva na ni. Je prý skutečná a zároveň je to postava z jeho knih.

Megreho původně podnikatelský projekt, pak duchovní hnutí a politický směr je propojen s autorským týmem, který vystupuje jako Vnitřní prediktor SSSR, přičemž tato zkratka se interpretuje jako souborná, sociálně spravedlivá Rus. Vytváří Koncepci obecné bezpečnosti a pracuje na novém světovém řádu v čele s Ruskem. Putin údajně Megreho označil jako ambiciózního člověka s pokrokovými myšlenkami.

Další svérázný kult literární postavy, který se v České republice zformoval, představují Rytíři Jedi. Z loňského sčítání lidu, jehož výsledky byly zveřejněny letos v lednu, vyplynulo, že jde o pátou největší náboženskou společnost z jedenasedmdesáti sledovaných statistickým úřadem. Umístili se hned po katolících, pravoslavných, evangelících a husitech. Poprvé se objevili o deset let dříve. Tehdy se předpokládalo, že jde o recesi, která se v dalším sčítání už neobjeví. Opak byl pravdou. Jejich počet se zvýšil o nějakých šest tisíc osob na současných 21 023 osob.

Tato identita je asi sdílena jako čistě osobní. Není známo nic o organizaci, která by se takto jmenovala. Inspirací je filmová sága Hvězdné války a její řád rytířů. Je možné, že jde o lidi, kteří se prostě dají inspirovat jedijskými zásadami: Není emocí, pouze míru. Není nevědomosti, pouze poznání. Není vášně, pouze klidu. Není chaosu, pouze harmonie. Není smrti, pouze Síly.

Na historickém doložení centrálních postav tolik nezáleží. Koneckonců ani zakladatelské postavy významných náboženství světa jako Gautama Buddha nebo Ježíš Kristus nejsou historickými postavami v tom smyslu, že byly doloženy soudobými, do dnešní doby fyzicky zachovanými nezávislými svědectvími.

Jsou to literární postavy, i když samozřejmě myšlenky a hodnoty s nimi spojované mají své fyzické autory. V tomto smyslu to jsou postavy vnitřně pravdivé bez ohledu na jméno a časoprostorové zařazení. Podstatné je, co texty, tradice a případné obřady poskytují člověku jako jednotlivci a k čemu vybízejí člověka jako občana. Do jaké reálné politické souvislosti se staví.