Univerzity bez fosilií: otevřený dopis Univerzitě Karlově

Otevřený dopis

Studenti organizovaní v hnutí Univerzity za klima vyzývají Univerzitu Karlovu, aby své deklarované klimatické postoje stvrdila také tím, že se veřejně odkloní od institucí, které financují fosilní průmysl. Text vydáváme jako dokument.

Považujeme za zásadní nejen to, jak univerzita mění své vnitřní chování, ale také to, které instituce podporuje finančně. Ilustrace FB Univerzity za klima

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás jako studenti a studentky z hnutí Univerzity za klima. V posledních několika letech patří Univerzita Karlova mezi vysoké školy, které svou pozici v klimatické krizi deklarují nejvýrazněji. Ve svém prohlášení z října 2021 uvádí, že „Univerzita Karlova tímto prohlášením sděluje veřejnosti, že současná situace vyžaduje urychlené přijetí i neatraktivních opatření. Ocitáme se jednoznačně na začátku krize, která může mít vážný dopad na celou společnost, a právě společnost musí být součástí jejího řešení.“

Stejně tak se předsednictvo akademického senátu zavázalo brát vážně požadavky studentské okupační stávky za klima v roce 2019. Proaktivní přístup Univerzity Karlovy v reakci na klimatickou krizi dokládá i její členství v několika mezinárodních asociacích, stejně jako v české Asociaci pro udržitelné univerzity. Všechny tyto kroky velmi vítáme, a právě díky nim doufáme, že se na Vás můžeme obrátit a požádat Vás o spolupráci.

Považujeme za zásadní nejen, jak univerzita mění své vnitřní chování, ale také které instituce podporuje finančně. Těžba a spalování fosilních paliv je hlavní příčinou klimatické krize a finanční sektor jeho nejdůležitějším pilířem. V posledním roce se i u nás rozběhla kampaň Zastavme špinavé prachy, která roli finančního sektoru v postupující klimatické krizi zdůrazňuje. V uplynulém roce se také ukázalo, že tlak na pojišťovny a banky může být velmi efektivní: v reakci na otevřené dopisy a protesty několik významných pojišťoven zpřísnilo svou politiku, co se týče pojišťování uhlí.

Díky veřejnému tlaku se v posledních několika letech stalo uhlí nepojistitelnou komoditou, máme-li ale udržet klima slučitelné s životem a existencí organizovaného společenství, je nutné, aby pojišťovny začaly stejný přístup aplikovat i ve vztahu k jiným fosilním palivům, zejména fosilnímu plynu.

Banky a pojišťovny, které financují fosilní paliva, navíc neničí jen klima, ale také podporují válku a nedemokratické režimy. Na propojení finančních institucí a ruských fosilních firem, skrz které Putin platí svou invazi na Ukrajinu, upozorňuje aktuálně i mezinárodní kampaň Putin 100, v jejímž rámci proběhly protesty i v několika městech u nás.

Situace na Ukrajině zároveň postavila Evropskou unii na rozcestí: buďto svou závislost na fosilních palivech ještě prohloubí, nebo bude skrz masivní investice do OZE a skrze energetické úspory postupovat k udržitelnější budoucnosti. I naše univerzity mají slovo v tom, kudy se vydáme.

Věříme, že teď je nejvyšší čas jednat. Podle poslední zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC) máme na odklon od fosilních paliv tři roky, chceme-li se vyhnout nejkatastrofálnějším dopadům. Je zásadní, aby se Univerzita Karlova postavila proti financování fosilních paliv, proti drancování klimatu a proti podpoře nedemokratických režimů a válek, a to nejen v Evropě, ale po celém světě.

Jsou to právě finanční instituce, kdo hraje klíčovou roli v tom, na jaké planetě budeme žít.

Jako jednotlivci můžeme na naše pojišťovny a banky vyvíjet tlak, naše možnosti jsou ale omezené. Je proto zásadní, aby se za náš požadavek postavili i velcí klienti a respektované instituce, včetně našich univerzit. Se stejnou výzvou oslovujeme nejen Vás, ale i ostatní vysoké školy a doufáme, že v nich najdeme pro boj s klimatickou krizí partnery.

V současné době probíhají také jednání s vedením několika českých měst, které na základě právní analýzy od iniciativy Zastavme špinavé prachy mohou začít zohledňovat kritérium udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek pojišťovnám.

Univerzita Karlova má nyní možnost přidat se k mezinárodnímu hnutí divestmentu, přijmout stejnou politiku, pro kterou už se rozhodly například univerzita v Oxfordu nebo Harvardova univerzita, a zařadit se mezi instituce, jejichž klimatická politika se neomezuje na deklarace, ale má reálný dopad.

Jaké konkrétní kroky může Univerzita Karlova podniknout pro ukončení financování fosilních paliv:

  1. Zveřejnit své poskytovatele pojištění a banky, se kterými univerzita spolupracuje. Prvním krokem pro možnost participace ze strany studujících, vyučujících i zaměstnaných je přístup k informacím. Žádáme proto Univerzitu Karlovu, aby poskytla plný seznam svých poskytovatelů pojištění a bank, se kterými spolupracuje.
  2. Jasně stanovit podmínky pro poskytovatele pojištění a upřednostňovat ty se silnou klimatickou politikou. Univerzita Karlova v lednu 2020 deklarovala, že „hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.“ Náš požadavek proto odpovídá i vlastním vnitřním cílům, které si univerzita stanovila. V tomto ohledu může být Univerzitě Karlově nápomocné i hodnocení, které připravila mezinárodní koalice Insure Our Future. Užitečným nástrojem může být také Oil and Gas policy tracker, který sleduje politiky pojišťoven bank a investorů týkající se ropy a plynu.
  3. Připojit se k našemu tlaku na finanční sektor i veřejně. V posledním roce jsme měli možnost vidět, jak výraznou roli může hrát požadavek za strany klientů a veřejnosti v utváření klimatických politik pojišťoven. Významný a společensky prestižní klient jako je univerzita má příležitost zde sehrát klíčovou roli. Žádáme, aby univerzity daly svým poskytovatelům pojištění vědět, že fosilní průmysl musí odmítnout financovat a postupovat k co nejrychlejšímu rozvázání všech vztahů.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici. Věříme, že společným úsilím můžeme přispět k tomu, aby Univerzita Karlova šla i nadále ostatním veřejným institucím příkladem a potvrdila svou aktivní pozici v boji s klimatickou krizí.

Diskuse
TK
April 21, 2022 v 16.12
Podle nadpisu..

jsem nejdřív myslel, že text je věnován národohospodářské fakultě VŠE.