„Úspěch tkví ve strategii.“ Projekt Klimavize má nasměrovat klimatické hnutí

Adam Rektor-Polánek

Nový projekt s názvem Klimavize chce pomoci formovat strategii českého klimatického hnutí. Definuje proto šest témat, které považuje za klíčové pro komplexní řešení klimatické krize. Rozsáhlou publikaci doplní strategické workshopy.

České klimatické hnutí ukázalo sílu akcemi Fridays For Future. Má-li uspět, potřebuje ale dlouhodobou strategii. A tu se Klimavize pokouší nabídnout. Foto Jan Kašpárek, DR

„Klimatické hnutí stojí na rozcestí a potřebuje si dobře rozmyslet, jakým směrem půjde dál.“ Těmito slovy začíná publikace Klimavize, která má za cíl rozvíjet strategické myšlení v boji s klimatickou krizí. Předkládá proto možné příležitosti pro ekologické organizace a pojmenovává klíčová témata, kterými se mohou řídit.

Hlavní závěry rozsáhlého projektu, který vznikal za podpory Nadace Rosy Luxemburgové, shrnula pro Deník Referendum jedna z autorek publikace Anna Bromová: „Klimavize má sloužit jako podklad pro strategické myšlení v klimatickém hnutí. Z hloubkových rozhovorů jsme identifikovali šest oblastí, kterým je nutné se při řešení klimatické krize věnovat.“

Tyto oblasti jsou:

  1. Rozvoj systémového myšlení a důraz na systémovou změnu.
  2. Vnímání klimatické krize coby komplexního jevu, jež ovlivňuje „naprostou většinu oblastí fungování společnosti.“
  3. Analýza moci a mocenských struktur.
  4. Téma sociální spravedlnosti a snaha o překonání nerovností.
  5. Tvorba strategických spojenectví.
  6. Analýza role institucí a veřejné správy při řešení klimatické krize.
Publikace zdůrazňuje potřebu systémového myšlení, které vyobrazuje modelem ledovce — snaží se vnímat nejen „povrchové“ dění, ale hledat také hlubší, systémové souvislosti. Grafika Klimavize

Klimavize všechny body rozvádí a doplňuje o tipy pro klimatické hnutí. Kolektiv autorů zdůrazňuje, že publikace nenabízí obecně platné vzorce, ale konkrétní perspektivu, která má poskytnout strategický rámec a ukotvit klíčová témata.

Klimavize tak doporučuje například nutnost ilustrovat dopady změn klimatu na životy lidí v České republice: „Z hlediska snižování abstrakce tématu klimatické krize pro českou veřejnost je výhodné při komunikaci pracovat spíše s lokálními projevy než s těmi globálními,“ stojí v publikaci. Tuzemské hnutí se přitom může inspirovat právě v zahraničí, publikace jako vzory uvádí například americké klimatické hnutí Sunrise či německou ekologickou organizaci BUND.

Hlavní překážkou řešení klimatické krize je podle Klimavize „ekonomika založená na růstu, v jejímž rámci není možné dosáhnout potřebného rozsahu klimatických opatření.“ Publikace tak zdůrazňuje, že k odvrácení planetární katastrofy nestačí snižovat emise, ale je nutné zaměřit se i na změnu systémů a struktur, které klimatickou krizi zapříčinily a nadále ji prohlubují.

Výstupy projektu jsou z větší části teoretické, autorky a autoři však chtějí, aby měla Klimavize „co největší praktický přínos“. Plánují proto na publikaci navázat řadou tematických akcí, včetně workshopů.

„Publikace brzy vyjde v tištěné formě i jako webová kniha, základní shrnutí také nahrajeme k poslechu. Na publikaci navážeme strategickými workshopy, kde chceme teorii plynoucí z Klimavize převádět do reality. Organizace se na workshopy mohou přihlásit na našich internetových stránkách,“ uzavírá jedna z autorek projektu Klimavize Anna Bromová.

Text vyšel za podpory Nadace Rosy Luxemburgové.