Vlna klesá, omikron se blíží. Silvestrovské oslavy nám uberou čas na přípravu

Jan Kašpárek

Epidemie covidu-19 dále opadá, co se ale stane přes konec roku, nikdo neví. Očekává se postupné převládnutí výrazně schopnější varianty omikron. I proto bychom potřebovali získat čas na doočkování.

Dosavadní pandemické neúspěchy padaly na hlavu bývalého premiéra Andreje Babiše a poněkud neprávem i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (vlevo). Jízdu na tygrovi nyní přebírá Petr Fiala a Vlastimil Válek (vpravo). Foto TW Petr Fiala

Epidemická data drží sestupný trend, konečně se vydává jasněji dolů i křivka nových úmrtí. Pokles není zvlášť bleskový, ale přesvědčivý. Přesto je epidemická hladina stále vysoko, není jasné, co s ní udělá proměna mezilidských kontaktů během svátků a konce roku. Do vývoje zasáhne počet podaných třetích dávek — očkujeme je vlastně o závod s šířící se virovou variantou omikron. Té se odborníci nepokrytě obávají, může totiž nyní relativně příznivý trend zvrátit.

Počty nově odhalených případů nadále klesají, týdenní průměr každodenních záchytů činí po zahrnutí středečních dat zhruba osm tisíc. Odhady reprodukčního čísla se poslední dobou pohybují kolem 0,8, ukazují tedy na setrvalé postupné klesání. Odpovídají mu i další statistiky, například podíl pozitivních testů směřuje v týdenním průměru dolů soustavně od začátku měsíce. Stále ale není nijak nízký, například v úterý byl pozitivní skoro každý třetí diagnosticky použitý PCR test.

Geografické zobrazení incidence se od vrcholu vlny posouvá. Vysoká čísla teď vykazuje sever Čech, Vysočina, okolí Prahy i Královéhradecko. I křivky v nejzasaženějších okresech ale přesvědčivě klesají, a to u vícero důležitých parametrů, jako je pozitivita testů či odhad reprodukčního čísla. Celorepublikově máme 526 případů na týden a 100 tisíc obyvatel.

Data chytré karantény nadále ukazují značné vytížení, průměrný počet vytrasovaných kontaktů na jeden případ se ale v týdenním průměru zvýšil k 1,8. Do čtyřiadvaceti hodin se daří odbavit asi čtvrtinu pozitivních. Statistiky úspěšnosti se výrazně liší podle krajů, což ukazuje na přehlcenost těch s vyšším výskytem nákazy (Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký). Takzvaná dovolatelnost, tedy podíl těch, již hygienikům zvednou telefon, je dlouhodobě nízká, u šedesáti procent.

Počty hospitalizovaných klesají, za nízké je ale označit nejde. K úterku nemocnice hlásily skoro 4900 covidových pacientů, z toho 840 ve zvlášť těžkém stavu. Čísla vyjadřující zátěž nejužšího hrdla systému, intenzivní péče, principiálně klesají velmi pomalu, ve velikém odstupu za incidencí.

„Pokles je setrvalý, je vidět, že delta vlna mírně ustupuje. Nicméně ústup je velmi pomalý a hodnoty zůstávají velmi rizikové,“ shrnul ve čtvrtek pro Radiožurnál ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Od začátku listopadu na covid-19 zemřelo asi 4700 osob. Celopandemická bilance je strašná, zhruba 35500. Na dřívější epidemické křivky začínají navazovat značně zpožděná data celkové úmrtnosti. Zatím poslední zveřejněné, dva týdny do sedmého listopadu, vykazují oproti pětiletému normálu nárůst (tj. nadúmrtí) o zhruba 450 zemřelých, tedy o asi pětašedesát denně. Průměrný počet každodenně vykázaných obětí covidu-19 ve stejném úseku činil necelých šedesát. Výrazná nadúmrtí vykazovala statistika i v minulých covidových vlnách.

Úmrtnost i úzce vymezených seniorních skupin odráží velmi přesně epidemické křivky. U ještě starších bychom mimochodem viděli, jak se korelace od začátku roku postupně hroutí — velmi pravděpodobně jde o účinek proočkování. Graf DR, data ČSÚ

Nová pravidla mají smysl, silvestr ale nevybrzdí

Vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) představili plán nových protiepidemických restrikcí, jež mají poskytnout rámec pro zbytek roku 2021 a také zpomalovat postup virové varianty omikron.

Opatření zahrnují sérii dílčích úprav. Na Boží hod budou uzavřené obchody — jež by jinak paradoxně zachoval otevřený ještě do půlnoci trvající nouzový stav —, čtyřiadvacátého zavřou v poledne. Po konci nouzového stavu přestávají platit dosavadní restrikce včetně omezení nočního provozu hospod, zavádějí se ale nové. Musí se vejít do upnutějšího rámce pandemického zákona. Velikost akcí je omezena na tisíc lidí pro sezení, sto jinak. Zůstává povinnost prokázat očkování či prodělání nemoci.

Od devětadvacátého prosince do třetího ledna se veřejná shromáždění omezí na padesát lidí, restrikce je ale cílena na večírky: nemá se týkat divadel, kin či koncertů. V daném období budou u stolu moci sedět jen čtyři lidé s výjimkou členů jedné domácnosti. S uzavřením podniků se nepočítá. Po konci daného období nejsou zatím pravidla stanovena. Podle Válka se mají řídit šířením omikronu a situací ve školách. V nich se mají žáci i pracovníci testovat dvakrát týdně bez ohledu na očkování či prodělanou nemoc.

Celkově jde nové nastavení hodnotit jako logické — například dva týdenní testy ve školách i pro očkované odborníci doporučovali —, ale neřešící hlavní riziko svátků a oslav, tedy převrácení struktury mezilidských kontaktů. Například přes Vánoce se očekává, že se zmenší jejich počet, ale budou intenzivnější, delší, a hlavně s jinými lidmi než obvykle. Silvestr naopak přinese všeobecné hemžení a kontakty posílené alkoholem. Přesně na podobné situace například Velká Británie rozdává lidem antigenní samotesty. U nás má preventivní testování rezervy.

Přes svátky se patrně bude dále šířit omikron a kolem třetího ledna, kdy chce vláda mimo jiné právě kvůli nové variantě vyhodnotit potřebu dalších opatření, může tato zřejmě alespoň místně převládat. Více odborných instancí včetně Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí před takovým scénářem varovalo a vybízelo k maximální obezřetnosti.

Neočekává se, že by bleskurychlou variantu se schopností často nakazit i imunizované bylo možné zastavit, podle expertů je ale namístě ji zpomalovat a získat prostor pto další očkování i podávání posilujících dávek. Nám ale nadcházející týdny moc času nekoupí, zvlášť silvestr zřejmě naopak.

Bez třetích dávek je vakcinační ochrana proti infekci (citelně méně pak proti těžkému průběhu) omikronem podle dostupných dat zásadně snížena. Nutno zopakovat, že další imunitní vstup nepotřebují jen očkovaní, odborníci a renomované instituce při šíření nové varianty dvojnásob radí vakcinaci i po prodělaném covidu.

Riziko takzvané reinfekce omikron několikanásobně zvyšuje, byť i proti němu se patrně drží „hlubší“ imunitní mechanismy. Předběžně zveřejněné propočty z Velké Británie říkají, že jsou opakované infekce novou variantou spjaté s asi padesáti až šedesátiprocentním snížením pravděpodobnosti hospitalizace.

V České republice dostalo posilující dávku již 2,16 milionu lidí, boostery delší dobu dokonce tvoří značnou většinu všech podaných vakcín. Nárok na podání dosud vytvářelo šest měsíců od původního očkovacího schématu či pět měsíců u starších pětačtyřiceti let a chronicky nemocných. Pravidla tak zaostávala za řadou jiných států, neodrážela obavy z omikronu, a čelila tudíž i kritice. Vláda proto od sedmadvacátého posouvá práh pro kratší interval mezi dávkami na třicet let věku. Mladší lidé mají nadále smůlu — pokud si tedy pro třetí dávku nezajedou například do Vídně.

Reálné možnosti omikronu zkrátka zjistíme

Situace je velmi podobná jako před týdnem. Za poměrně mírných opatření ale vstupujeme do svátečního období, kdy se mění nejen to, kdo komu potenciálně předá virus, ale i promítání epidemie do dat. Je možné, že budeme po novém roce překvapeni „náhle“ vysokým zastoupením omikronu. Delší dobu se čeká, že nejen u nás převládne v průběhu ledna.

Pokud zkopírujeme zahraniční trend — a není zvláštních důvodů čekat opak —, přinejmenším křivka incidence může opět vyrazit vzhůru, hypoteticky i dosti rychle. Stále není jisté, zda (potažmo o kolik) jsou infekce omikronem průměrně lehčí, a těžko odhadovat, jaký přesně u nás varianta najde prostor k šíření. Jako pravděpodobné se ale nabízí, že na případný nárůst zareagujeme pozdě.

Dřívější scénáře možných covidových hospitalizací načrtnuté Mezioborovou skupinou pro epidemické situace ovšem působily neradostně, a to i za předpokladu, že by průměrný klinický průběh omikronu byl citelně lehčí. Další vlny nemocničních příjmů se obává i Dušek. Nutno také chápat, že do předpokládaného převládnutí omikronu se jednotky intenzivní péče nevyprázdní, natož aby systém a jeho unavený, často frustrovaný personál načerpal ztracené síly.

Výhled bude ovlivněn proočkovaností třetími dávkami i měrou, v jaké se nová varianta roznese přes Vánoce. Vlivem nízké míry centrálních opatření půjde do značné míry o věc osobní odpovědnosti. Rizika jde omezit například testováním těsně před rodinnou návštěvou, výběrem méně rizikových aktivit (silvestrovské sešlosti v úzkém kruhu namísto velkého večírku ve špatně větraném klubu, kde se prostřídá mnoho lidí a nikdo nemá respirátor) či sadou známých opatření, třeba častějším větráním.

Bohužel nelze čekat, že by se vládní (a další) apely k individuální odpovědnosti stoprocentně promítly u něčeho tak osobního, jako jsou Vánoce, ani tak bezuzdného, jako bývá silvestr. Nově vyhlášená opatření vzbuzují smíšené dojmy a pokud směřujeme k nejhoršímu — tedy prudkému rozšíření omikronu s výbuchem v incidenci začátkem ledna, plošnému prorážení nedokonalé imunity novou variantou, a hlavně k zasažení stále neimunizovaných —, patrně tomu nynější nastavení zkrátka nezabrání. Potřebovali bychom čas. Silvestr nám jej však spíše ubere.