Pět rychlých a levných opatření proti šíření koronaviru

Petr Pospíchal

Sankční přístup, ač je vzhledem k závažnosti situace pochopitelný, se v čím dál větší míře míjí účinkem. Jsou však i jiná opatření, která nejsou nákladná a v situaci by mohla zásadně pomoci. Autor jich nabízí celkem pět.

Občany je správné k dodržování potřebných opatření motivovat i tvořivými metodami. V Litvě například zorganizovali Týden módy roušek. Repro DR

Na prahu pravděpodobného dalšího zrychlení nákazy koronavirem je jen málo možností, jak jeho šíření tlumit. Je proto nutné využít každou možnost, jak sečíst tlumící účinky jednotlivých opatření a ochránit tak zdraví a životy mnoha lidí, kteří by se při pokračujícím nekontrolovatelném rozmachu epidemie nakazili.

Omezující a izolační opatření mají své limity. Klesá ochota lidí je dodržovat, takže jsou závislá na kontrolách a sankcích, které svým rozsahem nemohou porušování opatření zásadně omezit. Určitá část společnosti, podle různých odhadů přibližně její třetina, opatření obchází, bojkotuje či podceňuje.

Proto je potřeba kromě tvrdých sankčních opatření zavádět zejména opatření měkká, která mají silný mobilizační potenciál a působí preventivně. Zesilují také váhu společenské konvence, která může účinně motivovat jednak méně informovanou, jednak i lhostejnější část obyvatel.

Jsem přesvědčen, že následující návrhy měkkých opatření, budou-li zavedena souběžně a rychle, mohou šíření nákazy výrazně omezit. Zvyšují společenský tlak na tu část obyvatelstva, která se vždy a všude jen těžko smiřuje s nutností podřídit své chování zájmům ostatních.

Celkové působení navrhovaných měkkých opatření by mělo ve veřejnosti posílit přesvědčení, že ohrožení nákazou je reálné, může zasáhnout kohokoliv a že nastává rozhodující období, které jsme schopni jako společnost zvládnout. Měkké návrhy by také mohly tlumit konfrontační postoje odpůrců dosavadních opatření, jsou to návrhy vlídné, vytvářející pozitivní celek, ale vyjadřující také naléhavost situace:

1) Dezinfekce musí být k dispozici naprosto všude, a to na označeném a viditelném místě

Na mnoha místech nyní dezinfekce chybí, často není na očích a je obtížně k nalezení. Musí být k dispozici bez hledání a doptávání.

Nově by měla být k použití v zádveří vchodů bytových domů, na toaletách veřejných budov, v přístěncích zastávek hromadné dopravy, ve vchodech a východech metra, ve vagónech vlaků, v prostorách podchodů a pasáží a také u bankomatů, a to ve všech takových místech na celém území naší země.

Dezinfekce musí být ve veřejném prostoru tolik, aby byla stále při ruce a umožňovala tak stálou ochranu. Při takovém rozšíření by také vytvářela určitý vzorec společenského chování. Lidé se často i při pohybu ve veřejném prostoru řídí vizuálním příkladem a přirozeně následují jiné.

2) Plakátky se souborem základních ikon a pokynů pro ochranu před nákazou

Plakátky, nejlépe ve formátu A3, by měly být vylepeny na vstupech i východech všech budov, do kterých je nyní umožněn vstup. Stejně tak ve vchodech bytových domů, ve všech přístěncích zastávek všech druhů hromadné dopravy, ve vagónech vlaků a také na různých dalších místech venkovního prostoru. Vylepeny by měly být také na těch pracovištích, která i v současné situaci pokračují v činnosti v prezenčním režimu.

Veřejný prostor by měl být plakátky osazen hojně a nápadně, grafika by měla být jednoduchá, výrazná a intuitivní, asociativně přístupná profilu méně informovaného občana. Obsah plakátku by měl posilovat povědomí o stálé potřebě dodržovat hygienická a ochranná pravidla a zejména při velkém počtu vystavených plakátků by tak měl výrazný mobilizační přínos.

Ten nastane v případě, že každý člověk pohybující se mimo svoji domácnost zaznamená plakátek vždy znovu v intervalu několika minut. Text by mohl obsahovat přibližně následující sdělení, z nichž každé by mělo být provázeno srozumitelnou ikonkou:

  • Roušky — moje rouška chrání tebe, měj ji i přes nos
  • Ruce — časté mytí a používání dezinfekce
  • Rozestupy alespoň dva metry
  • S přáteli a kolegy se vítej bez podání ruky
  • Ve veřejně přístupných budovách se zdržuj jen po nezbytnou dobu
  • S teplotou, kašlem nebo nachlazením zůstaň doma
  • Venku se drž stranou lidí, ochráníš sebe i je
  • Pokud můžeš, neopouštěj svůj domov a jeho blízké okolí a nikoho nenavštěvuj
  • Pečuj o své zdraví, v případě potíží telefonuj svému lékaři
  • Zajímej se o možnost očkování a nevěř zpochybňování jeho účinnosti

3) Jednorázové roušky by měly být ve veřejném prostoru k dispozici zdarma

Pro případ zapomenutí roušky, její ztráty nebo znehodnocení by měly být k dispozici výdajové stojany s rouškami zdarma. Postačuje, aby byly k dispozici na zastávkách veřejné dopravy, při vstupech a výstupech z metra, na vlakových nádražích. Taková umístění umožňují i vizuální veřejnou kontrolu stojanů.

Náklady takovéto rouškové kampaně by byly vůči celkovým nákladům za pandemii zanedbatelné, zatímco přínos by byl znatelný. Organizační náročnost průběžného zásobování rouškami není úplně zanedbatelná, ale po omezené období je uskutečnitelná.

4) Měření tělesné teploty ve veřejném prostoru a na pracovištích

Měření by se mělo provádět při vstupech do prodejen nad dvě stě metrů čtverečních, při vstupech do metra a na vlaková nádraží. Pracovištím, která jsou v provozu, by mělo být takové měření teploty uloženo včetně uchovávání záznamu o záchytech překračujících vyšší než mezní tělesnou teplotu.

Lidé se zvýšenou teplotou by neměli být propuštěni k nákupu, přepravě či k výkonu pracovní činnosti, ale měli by se vrátit domů s doporučením kontaktovat lékaře. Průběžné měření tělesné teploty po celou provozní dobu by umožnilo zachytit podstatnou část osob s mírnými projevy onemocnění koronavirem a významně tak omezit další šíření nákazy.

5) Rozhlasové a televizní vysílání by mělo v jednoduchých spotech připomínat dodržování základních opatření

Dvacetisekundový spot se slovní informací, v případě televize také s výrazným vizuálním zpracováním by měl upozorňovat na trvající šíření nákazy a na nutnost přizpůsobit své chování pandemickému ohrožení.

V televizním vysílání by byl umisťován jako oddělovací prvek mezi jednotlivými pořady, v rozhlasovém vysílání alespoň třikrát během vysílací hodiny v toku programových prvků, zejména v sousedství reklamních bloků. Běžný posluchač či divák by tak téměř neměl možnost vyslechnutí či zhlédnutí takového sdělení uniknout.

Provozovatelé veřejnoprávního vysílání by spot umisťovali do vysílání bezplatně, zatímco provozovatelé vysílání s licencí by mohli za umístění spotů požadovat náhradu. Náklady kampaně by byly vzhledem k mobilizačnímu efektu kampaně vynaloženy velmi účelně a povědomí o nezbytnosti ochrany před nákazou by nepochybně zvýšily.

-

Diskuse
JH
January 30, 2021 v 9.49
Měření teploty

rychlometodou do ucha je ovšem zatíženo velkou chybou, takže lidi nevpuštění na základě měření do obchodu udělají co? Půjdou to zkusit do jiného, protože přece nebudou doma hlady, a s objednáváním potravin online třeba nemají žádnou zkušenost (kdyby ano, tak možná v tom obchodě vůbec nejsou). Takové opatření by možná nadělalo víc škody, než užitku.

IH
January 31, 2021 v 14.06

O přínosnosti většiny z uvedených pěti bodů nejsem zcela přesvědčen. Myslím, že je dobré ponechat lidem větší prostor na participaci. Proč nosit vlastní (kvalitní) roušku a lahvičku s dezinfekcí, když na nás bude všude čekat nějaká výpomoc? Jednorázové roušky na stanicích znamenají plýtvání i znevažování (mohou být odnášeny ve větším množství, pohazovány apod.) a navíc možná i snížení standardu ochrany v případě lidí, kteří vezmou novinku za svou.

Domnívám se, že cesta je, či spíš byla, v tvrdém lockdownu, vyhlášeném tak 4 dny dopředu. Trval by 10 (nebo 12) dní, načež by následovalo garantované rozvolnění. Opakovat by se mohl nejdřívě za měsíc. Zavřeno by bylo skoro vše, také obchody (lidé by se mohli předzásobit, dokonce i v nočních hodinách). Také téměř všechny podniky by zastavily provoz.

Lidé potřebují fungovat v jasném režimu, buď v karanténním, nebo relativně volném. Něco mezi, navíc s respektem k ekonomické sféře a despektem k soukromé, provokuje, unavuje a demotivuje.

Zákaz nočního vycházení se hodí pro případ aktivity ozbrojených povstalců. Jeho měkká protiepidemická verze je nešvarem. Disciplinovaný člověk, který při své "dvanáctce" obsloužil 300 zákazníků, se se nemá co projít po večerním městě? Příručkové pokrytectví.