Až z žadatele o kácení bude už jen oznamovatel

Miroslav Hudec

Stovky lidí několikaletým bojem v jednom severočeském městě zachránily stromořadí od kácení. Pokud ale nyní projde novela o ochraně přírody a krajiny, kterou letos iniciovalo Ministerstvo životního prostředí, nebude jim to nic platné.

Zhruba rok a půl trval boj za zachování stromořadí mladých jírovců před sídlištní základní školou v jednom severočeském okresním městě. Alej spolu s upraveným živým plotem z keřů chrání zdraví dětí a zaměstnanců školy před důsledky frekventovaného automobilového provozu. Oficiální měření stavu ovzduší totiž nedaleko odtud zjistilo nadlimitní koncentrace rakovinotvorných polyaromatických uhlovodíků.

Dvakrát místní odbor životního prostředí kácení povolil, dvakrát krajský úřad povolení zrušil. Až potřetí se místní úředníci odhodlali vzepřít vlivné vodárenské firmě, která žádala o vykácení stromů kvůli rekonstrukci vodovodního řadu. Krajský úřad poukázal na alternativní možnosti rekonstrukce, která by umožnila zachování stromů, vodaři je jako možnost připustili, nicméně odmítli využít. Kromě jiného kvůli zvýšení ceny prací. Přitom na svých oficiálních webových stránkách zdůvodňují zdražení vodného a stočného nutností zaplatit právě rekonstrukci vodovodů. Zákazníci si náklady na rekonstrukce zaplatili dopředu.

Potřetí se tedy odvolali vodaři (naštěstí neúspěšně) a argumentovali i vodárenským zákonem, příslušný paragraf si ovšem vyložili po svém. Zákon existenci zeleně v ochranném pásmu vodovodu nezakazuje, ale váže na souhlas majitele či správce vodovodu. A ten souhlas zase souvisí s něčím, co se u nás ujímá jen velmi pomalu, totiž se společenskou odpovědností firem.

Vodaři „přehlédli“ i to, že zákon nemůže působit retroaktivně. Zatímco výsadba stromů byla součástí projektu školy, dostavěné v roce 1991, nový vodárenský zákon platí až od roku 2002. A předchozí právní úprava, platná v onom roce 1991, vztah zeleně a vodovodní sítě neřešila vůbec. Požadovala pouze zajištění možnosti přístupu k vodovodnímu řadu při opravách a rekonstrukci, ponechávala větší prostor rozumné dohodě.

Jestli nyní projde novela Zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterou letos iniciovalo samo Ministerstvo životního prostředí (!), už si káceči nebudou muset činit nejmenší násilí, půjde-li o stromy například právě kolem těch vodovodů. Budou-li majiteli či správci vodovodu stromy vadit, místo žádosti o povolení kácet prostě jen to kácení oznámí a rovnou nastartuje pily. A může se to klidně týkat i výše zmíněného stromořadí, na jehož obtížné záchraně se podílely stovky zdejších, kteří podepsali petici proti kácení, kteří ji organizovali, kteří se po celou tu dobu na sociálních sítích zajímali, jak probíhá správní řízení a kteří se radovali nejen ze záchrany stromů ale i z toho, že k tomu vítězství mohli trochu přispět.

Jaké asi budou jejich pocity, jestli s takovým úsilím zachráněné stromy padnou v důsledku novely zákona? Co to asi udělá s jejich už tak nepříliš velkou důvěrou v úřady, stát, spravedlnost?

Projde-li novela zákona o ochraně přírody a krajin, káceči místo žádosti o povolení kácet prostě jen to kácení oznámí a rovnou nastartují pily. Archiv redakce

On totiž ten výše vyprávěný příběh je jen jedním z mnoha, jaké se v této zemi odehrávají dnes a denně. A netýká se to pouze vodařů, ale třeba i silničářů nebo správců plynovodů či elektrorozvodných sítí. Je například podávána řada žádostí o kácení v ochranném pásmu místní sítě elektrického vedení. Jde velmi často o závěsný izolovaný kabel kolem komunikací, kde bývá logicky vysázena i zeleň. Ochranné pásmo kabelu je pouhý jeden metr, takže většinou stačí okleštění pár větví a požadavku energetického zákona je vyhověno. Kdo se ale na to bude ohlížet, když bude přijata novela zákona 114/1992 Sb.?

A nejen o to jde. Spousta lidí chápe význam zeleně pro přežití v období rychle postupujících klimatických změn — její zvýšená ochrana byla označena za jeden z pilířů státního programu adaptace na klimatické změny! — a jsou ochotni za ni bojovat. Je však i nemálo těch, kterým zeleň vyloženě vadí, kteří by se jí nejraději zbavili. Někdy i z tak malicherných důvodů jako je padání listí na podzim. Těm bude chystaná novela vodou na mlýn. A jistěže káceči nebudou (většinou) tak hloupí, aby oznamovali kácení kvůli listí.

Oblíbené záminky ke kácení jsou třeba právě střety s nějakou sítí, s kanalizací, přičemž jsme se v praxi nejednou setkali s tím, že příslušný správní orgán rozhodl na základě pouhého konstatování střetu, bez ověření, ač dle správního řádu je žadatel (nově možná již jen oznamovatel) povinen své tvrzení řádně doložit, například odborným posudkem.

Před nedávnem si veřejně postěžoval starosta jednoho městečka opět v severních Čechách, co zažil, když podle schváleného projektu došlo na místním sídlišti k výsadbě zeleně, která nahrazuje tu vykácenou. Na obecním pozemku! Mimo jiné musel čelit verbální agresivitě a nadávkám nejhrubšího zrna, kýblům špíny a vulgárností:

„Mně i místostarostovi klidně nadávat můžete, od toho jsme přece tady, ale sprostě urážet pracovníky firmy, která sází stromy a po deseti minutách na ně zavolat cizineckou, to už je trošku za hranou“, reagoval znechucený starosta. Co by se stalo, kdyby se starostovi nechtělo do střetu s voliči, na jejichž hlasech bude třeba závislý v příštích volbách? Navíc v malých obcích starostové povolují i to kácení.

Uvědomuje si pan ministr veškeré důsledky novely, kterou chystá? Včetně těch nezamýšlených? Uvědomuje si, že mohou napáchat na zdraví lidí i na zdraví společenském škody stejně nebezpečné, jaké ve zdravotnictví už napáchala černá kampaň proti očkování dětí? Uvědomuje si, jak to všechno může ještě dále přiživit už tak dost povážlivě se šířící společenský neklid?

  Diskuse
  PT
  December 7, 2019 v 19.39
  Vracíme se před rok 1989...
  a někde jdeme ještě dál. Kdy už si společnost konečně v masovém měřítku uvědomí, že neoliberalismus=bezmezná víra v jedinou hodnotu-peníze, je zvrácená ideologie, která nás vede do záhuby a na dno...
  HZ
  December 7, 2019 v 21.32
  Pane Tučku,
  ten článek ovšem varuje před něčím jiným, než že zvítězí peníze. Vidí následky změny zákona především v tom, že tou silou, která bude vítězit, bude lidská pohodlnost a pitomost.
  "Před nedávnem si veřejně postěžoval starosta jednoho městečka opět v severních Čechách, co zažil, když podle schváleného projektu došlo na místním sídlišti k výsadbě zeleně, která nahrazuje tu vykácenou. Na obecním pozemku! Mimo jiné musel čelit verbální agresivitě a nadávkám nejhrubšího zrna, kýblům špíny a vulgárností."
  JK
  December 7, 2019 v 22.43
  V KRNAPu se bude kácet, aby si tam ředitelé Čechistánu (ti skuteční, ne jejich politické loutky) mohli jezdit odpočinout po své záslužné a namáhavé práci...

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spindl-slavi-zahajil-sezonu-a-financnici-maji-zelenou-na-miliardovy-kolos-84288?dop-ab-variant=100&seq-no=1&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

  Nejvíc mě na tom zaujalo, že na MŽP půl roku hledali úředníka, který by posbíral odvahu k podpisu EIA. Asi se všichni, kdo přicházeli v úvahu, cenili na víc, než kolik byli příslušní šíbři ochotní pustit... Kolik takových Špindlů teď všude vyroste, když se to nebude muset řešit vůbec?
  PT
  December 9, 2019 v 12.02
  Paní Zemanová...
  ...obávám se, že lidskou pitomost, tady v diskusích zastupujete hlavně Vy. Lidé, kteří nejsou schopni/ochotni porozumět psanému textu, by se veřejně raději neměli vyjadřovat vůbec!
  Výše zmíněné neplatí, pokud je zlehčování témat a připomínek diskutujících zde na DR Vaším povoláním a pod H. Zemanovou se skrývá zaplacený troll...

  Citace z článku:
  "Krajský úřad poukázal na alternativní možnosti rekonstrukce, která by umožnila zachování stromů, vodaři je jako možnost připustili, nicméně odmítli využít. Kromě jiného kvůli zvýšení ceny prací. Přitom na svých oficiálních webových stránkách zdůvodňují zdražení vodného a stočného nutností zaplatit právě rekonstrukci vodovodů. Zákazníci si náklady na rekonstrukce zaplatili dopředu.
  Potřetí se tedy odvolali vodaři (naštěstí neúspěšně) a argumentovali i vodárenským zákonem, příslušný paragraf si ovšem vyložili po svém. Zákon existenci zeleně v ochranném pásmu vodovodu nezakazuje, ale váže na souhlas majitele či správce vodovodu. A ten souhlas zase souvisí s něčím, co se u nás ujímá jen velmi pomalu, totiž se společenskou odpovědností firem...
  Jestli nyní projde novela Zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterou letos iniciovalo samo Ministerstvo životního prostředí (!), už si káceči nebudou muset činit nejmenší násilí, půjde-li o stromy například právě kolem těch vodovodů. Budou-li majiteli či správci vodovodu stromy vadit, místo žádosti o povolení kácet prostě jen to kácení oznámí a rovnou nastartuje pily."
  HZ
  December 9, 2019 v 14.23
  Pane Tučku,
  váhala jsem, jestli mám na váš nesmyslný osobní útok vůbec reagovat.
  Ale nakonec jsem se rozhodla, že vám přece jen doporučím, abyste si ten článek přečetl celý znovu.
  Zkuste to. V klidu.

  "Kdy už si společnost konečně v masovém měřítku uvědomí, že neoliberalismus=bezmezná víra v jedinou hodnotu-peníze, je zvrácená ideologie, která nás vede do záhuby a na dno..."
  Chápu, že tuto sentencí, kterou možná používáte v jakékoli diskusi, máte uloženu v počítači. Nebudu se s vámi přít o její pravdivost. Chci říct jen to, že když jde /jako např. zde/ o nežádoucí změnu legislativy v neprospěch ochrany přírody, dala bych přednost příspěvku aspoň trochu k věci. Třeba k problému, který je zmíněn v té vámi citované části, a to, že společenská odpovědnost firem se u nás ujímá jen pomalu.
  PT
  December 10, 2019 v 19.32
  Paní Zemanová...
  také jsem váhal, jestli ve Vašem případě má smysl již po X-té vyvracet Vaše nesmysly a manipulace. Jak se říká, kde nic není...
  Není pravda, že "společenská odpovědnost firem se u nás ujímá jen pomalu."
  1) firma není živá bytost obdařená rozumem, takže z podstaty věci nemůže být odpovědná... stejně jako někteří lidé nemohou kapacitně některé složité procesy chápat, protože intelektuálně nejsou na řešení takových problémů vybaveni - z podstaty rozložení inteligence v lidské populaci
  2) odpovědní mohou být pouze
  a) zaměstnanci firmy/instituce - a to pouze teoreticky, tj. pokud by měli alespoň minimální možnost rozhodovat mimo ekonometrické parametry - což v realitě prakticky neexistuje - tohle ovšem může pochopit pouze jedinec s reálnou zkušeností z fungování firem
  b) majitel firmy/vedoucí instituce - který ale plně ve vleku zákonů trhu a pokud může maximalizovat zisk a minimalizovat osobní náklady, milerád zvolí možnost náklady socializovat a zisky privatizovat
  U tržních monopolů viz výše zmíněných vodárenských firem navíc úplně odpadá faktor "hodnoty značky", protože propagace CSR aktivit im z principu nemůže nahnat více zákazníků. V daném místě existuje pouze 1 rozvodná síť (vody, elektřiny atp.).

  Pokud jste si ještě nestačila všimnout, že ČR po roce 1989 takřka 100% plní neoliberální závazky Washingtonského konsensu, tak zůstaňte dál ve svém blaženém nevědomí...
  JK
  December 10, 2019 v 20.45
  Pavlu Tučkovi
  "...firma není živá bytost obdařená rozumem, takže z podstaty věci nemůže být odpovědná..."

  ... nicméně náš právní řád zná trestní odpovědnost právnických osob a od zavedení tohoto institutu bývá zahájeno v průměru 200 řízení ročně proti právnických osobám.
  HZ
  December 10, 2019 v 21.21
  Pane Tučku,
  aby nedošlo k omylu, teď nepolemizujete se mnou. Já jsem nepsala, že s tím souhlasím. Já se přiznávám, že k tomu, jestli společenská odpovědnost firem roste či upadá anebo je nulová, nemohu zodpovědně dodat žádné argumenty. Zajímalo mě jenom, jestli vy souhlasíte s těmi větami, které jste citoval.
  PT
  December 11, 2019 v 7.46
  Milý pane Kalousi...
  už jsem měl obavy, že byste nepřispěchal se svojí troškou rozmělňovacího paralogického hnidopišství "na obranu" pí Zemanové.

  A protože si myslím, že také už nedokážete bezchybně zpracovávat psaný text (budu rád, když mě přesvědčíte o opaku), velmi ocením, pokud uvedete české právní normy, které definují "společenskou odpovědnost" právnických nebo i jen fyzických osob a uvedete trestní postihy, které hrozí za její porušení. Namátkově můžete uvést ukázkový příklad kauzy (1 z 200 ročně:-)
  Protože mj. wo tom (společenská odpovědnost) je v polemice s pí Zemanovou mj. řeč...
  JK
  December 11, 2019 v 8.28
  Pavlu Tučkovi
  Já nikoho nebráním, pí Zemanová se jistě dokáže bránit sama...

  Napsal jste, že firma z podstaty věci nemůže být odpovědná a já jsem Vám odpověděl, že zákonodárce se domnívá, že může... Já tím, co nazýváte "rozmělňovací hnidopišství", jenom upozorňuji na Vaše humpolácké zacházení s jazykem. Jazyk má být nástrojem dorozumění, tak jestli Vám jde primárně o dorozumění a ne o útoky ad hominem nebo trolling, měl byste s jazykem zacházet přiměřeně jeho hlavnímu účelu.
  PT
  December 11, 2019 v 8.47
  Pane Kalousi...
  pěkný příklad manipulace - zřejmě slušný oddíl.
  Pokud v této* mé citaci z výše uvedeného příspěvku nedokážete spojit "odpovědnost firem" se "společenskou odpovědností firem" z věty předcházející, umíte s jazykem pracovat asi jako člověk s IQ~70...

  *Není pravda, že "společenská odpovědnost firem se u nás ujímá jen pomalu."
  1) firma není živá bytost obdařená rozumem, takže z podstaty věci nemůže být odpovědná...
  PT
  December 11, 2019 v 8.58
  Pro pana Kalouse
  Ještě k té Vaší trestně právní (nikoliv společenské) odpovědnosti firem - kdo je ve 100% hnán k odpovědnosti u těch 200 případů ročně? Jedinci ve firmě zaměstnaní/firmu vlastnící nebo právnická osoba firmy?!? Smysl mé reakce na kliché výše uvedené pí Zemanovou akcentoval fakt, že se nelze neustále schovávat za nekonkrétní formulace pokud odpovědnost za činy mají vždy konkrétní jedinci. Stát, ideologie (neoliberalismus), firma - tyto pojmy reprezentují jen rámec prostředí, které chování jedince může ovlivnit...
  JK
  December 11, 2019 v 9.03
  Pavlu Tučkovi
  "...firma není živá bytost obdařená rozumem, takže z podstaty věci nemůže být odpovědná..."

  Takže společensky odpovědná být nemůže a trestně ano?
  + Další komentáře