Kauza Čapí hnízdo nekončí. Zeman obnovil trestní stíhání Babiše a Mayerové

Jan Gruber

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil usnesení pražského státního zastupitelství o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a bývalé členky představenstva farmy Čapí hnízdo Jany Mayerové. Stíhání Babišovy rodiny je naopak u konce.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu zrušil usnesení pražského státního zastupitelství o zastavení trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a jeho poradkyně v pozici ministra financí, někdejší místopředsedkyně představenstva farmy Čapí hnízdo a bývalé náměstkyně jihlavského primátora Jany Mayerové (nestr. za ANO). Jejich stíhání tedy pokračuje a vrací se zpět do Prahy k dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. Naopak stíhání Babišových rodinných příslušníků je s definitivní platností u konce.

„V přezkumném řízení byly zjištěny nedostatky jak v rovině skutkové, tak v rovině právního hodnocení. Jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a nedostatečné zjištění skutkového stavu. Současně byly nepřesně hodnoceny důkazy, nedostatečné bylo také vyhodnoceno propojení podniků, evropská legislativa a judikatura a subjektivní stránka celé věci, tedy osobní zavinění,“ uvedl Zeman s tím, že kriticky je třeba hodnotit i činnost Regionální rady soudržnosti Střední Čechy, která dotaci farmě Čapí hnízdo udělila.

Podle nejvyššího státního zástupce úvodní fáze hodnocení projektu proběhla čistě formálně a nebyly přezkoumávány a ověřovány předložené údaje nebo majetková struktura společnosti. „Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství proto nebylo možné zvolit jiný postup než zrušit usnesení o zastavení trestního stíhání jako nezákonné a předčasné, neboť nebyl objasněn skutkový stav nezbytný pro takové rozhodnutí,“ shrnul. A dodal, že u čtyř dalších osob se ovšem jejich zapojení do procesu získání dotace skrze změnu vlastnické struktury nepodařilo prokázat.

Zemanův verdikt nenahrazuje rozhodnutí dozorujícího státního zástupce, který celou věc po doplnění vyšetřování znovu posoudí, nicméně při své práci bude vázán právním názorem Nejvyššího státního zastupitelství. „Případ bude třeba znovu vyhodnotit a opětovně meritorně rozhodnout, zda se trestný čin stal. Pan Babiš a paní Mayerová jsou opět obviněnými ve fázi vyšetřování,“ doplnil s tím, že ale není zřejmé, zda bude třeba, aby byl premiér — již potřetí — Poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání. „To si musí vyřešit státní zástupce Šaroch,“ uzavřel.

„Jsem rád, že státní zástupce našel tu odvahu. Lidé na náměstí křičeli, že patřím do vězení. Zkrátka rozhodl tak, jak rozhodl. Naše justice je nezávislá, jsem rád, že to tak dopadlo,“ řekl premiér v reakci na zastavení trestního stíhání pražským státním zastupitelstvím. Foto ÚV ČR

Babiš vyloučil, že by přijal abolici

Pražské městské státní zastupitelství zastavilo Babišovo trestní stíhání v polovině září. Jeho ředitel Martin Erazím uvedl, že se orgánům činným v trestním řízení nepodařilo prokázat, že farma Čapí hnízdo nesplňovala definici malého a středního podniku. „Opakovaně zmiňované propojení řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posuzování roli, neboť Agrofert a farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu,“ doplnilo státní zastupitelství v tiskové zprávě.

Senátor a někdejší náměstek na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht (Piráti) nicméně upozornil, že Erazímovo rozhodnutí může být v rozporu s rozsudky Soudního dvora Evropské unie. „Otázka závislosti, tedy vztahu dceřiné a mateřské společnosti, je de facto irelevantní. Podstatné naopak je, zda byla farma Čapí hnízdo podnik takzvaně nezvýhodněný,“ vysvětlil Deníku Referendum. „Pokud totiž malý podnik nemůže finančně existovat bez pomoci většího, tvoří jeden podnik a je jedno, kdo je vlastní,“ dodal s odkazem na rozsudek z roku 2004 v kauze italské společnosti Solar Tech.

Bez ohledu na skutečnost, že byl případ postoupen k posouzení nejvyššímu státnímu zástupci, prezident Miloš Zeman ovšem obratem po verdiktu pražského státního zastupitelství v televizi Barrandov prohlásil, že Babišovo trestní stíhání, bude-li případně obnoveno, zastaví. „Když už se do toho nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má Ústavou dané právo abolice,“ předeslal, ačkoli ještě během prezidentské kampaně zastavení premiérova trestního stíhání kategoricky vylučoval s tím, že by se takovým krokem „naprosto zesměšnil“.

„Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti," napsal tehdy v reakci na Zemanova slova ČTK předseda vlády. Obdobně hovořil již na začátku roku ve Sněmovně, kdy uvedl, že by kontrasignaci zastavení vlastního trestního stíhání považoval za absurdní. „Totálně bych se zkompromitoval. Navíc bych uznal, že mám nějaký problém, což není pravda,“ vysvětlil.

Udělení dotace pro farmu Čapí hnízdo je prošetřováno od roku 2015. Jádrem případu je podezření na dotační podvod, kterého se měl premiér se svými blízkými dopustit tím, že se podílel na neoprávněném čerpání padesáti milionů korun z evropských fondů určených pro malé a střední podniky. Farma Čapí hnízdo, dříve ZZN AGRO Pelhřimov, totiž původně patřila Agrofertu, který na dotaci neměl nárok. Následně se však změnila v akciovou společnost s anonymními podílníky. Podle Babiše spolčenost v době získání dotace patřila jeho dětem a švagrovi. Premiér ale současně popíral, že by s ní — ač jí půjčil stovky milionů — měl cokoliv společného.