Ve věci trestního stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo není rozhodnuto, říká Zeman

Jan Gruber

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zeman by veřejnost neměla být informována o směru, jakým se ubírá uvažování dozorového státního zástupce v kauze Čapí hnízdo. Důležitá jsou podle něj zásadní rozhodnutí, ty však doposud nepadla.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na středeční tiskové konferenci, kterou svolal v reakci na informaci Deníku N, že státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo, informoval, že ve věci není zdaleka rozhodnuto. Celým případem se nyní bude zabývat vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím.

„Doposud byl jen avizován směr, jakým se ubírá uvažování dozorového státního zástupce. S plnou odpovědností však říkám, že si nemyslím, že by veřejnost měla být informována o mezipostupech,“ uvedl Zeman s tím, že lidé se mají dozvědět až o zásadních krocích jako je například obžaloba, respektive její zproštění.

Zeman se nicméně odmítl vyjádřit k meritu celé kauzy. „V dané věci totiž mohu být činný. Pokud by bylo trestní stíhání zastaveno, tak nejvyšší státní zástupce přezkoumává zákonnost takového postupu,“ vysvětlil. Nechci zavdat příčinu k tomu, aby vznikly pochybnosti o mé nezaujatosti,“ doplnil.

Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání. Zruší-li takové usnesení, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval, a je přitom vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce.

„Nyní bude nezbytné vyčkat závěrečného meritorního rozhodnutí,“ uzavřel Zeman s tím, že se nabízí několik variant rozuzlení případu. Šaroch může být vyzván k doplnění, respektive přepracování svého stanoviska, případně se věc může vrátit policii. Dalšími možnostmi jsou zrušení trestního stíhání a podání obžaloby.

Trestní řád říká, že zastavit trestní stíhání lze tehdy, pokud se nestal skutek, pro který se stíhání vede, nebo není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný, případně zanikla trestnost činu. Podle informací ČTK státní zástupci loni zastavili trestní stíhání 814 obviněných, tedy necelého jednoho procenta stíhaných osob.