Těžba na Bílině probíhá v rozporu se zákonem. Překračuje hlukové limity

Jan Gruber

Měření hluku, které si nechalo zpracovat hnutí Greenpeace, prokázalo, že těžba na Bílině porušuje zákon, neboť překračuje hlukové limity. Ekologové proto vyzývají ministra Richarda Brabce, aby změnil stanovisko k dalšímu rozšiřování těžby.

Těžba na velkolomu Bílina probíhá v rozporu se zákonem, upozornilo hnutí Greenpeace. To si nechalo zpracovat autorizované měření hluku v sousedních obcích, Mariánských Radčicích a Braňanech, z něhož vyplynulo, že noční hodnoty hluku překračují povolený limit čtyřiceti decibelů. Podle ekologické organizace může provozovatel velkolomu, Severočeské doly, pochybení snadno napravit, a to ukončením noční těžby, neboť bílinská rypadla hygienický limit pro hluk v denních hodinách prozatím splňují. Rezort životního prostředí by současně měl přezkoumat stanovisko ke schválenému rozšíření těžby.

Měření, které si Greenpeace nechalo zpracovat od experta na danou problematiku Libora Brože, je v rozporu se studií firmy Beryl, která Severočeským dolům posloužila jako součást dokumentace pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) k plánovanému rozšíření těžby uhlí na Bílině za původní limity, jež prolomila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ta totiž uvádí, že těžba nejenže nepřekračuje stanovené hlukové limity, ale nebude je prý porušovat ani poté, co se rypadla přiblíží k Mariánským Radčicím z dnešních tisíce sto na pouhých pět set metrů.

„Měření hluku provedená neznámo kdy, neznámým způsobem a za neznámých podmínek byla použita v modelu, který byl pořízen na chybně zpracovaných zdrojích hluku, zadávaných neznámým způsobem a zpracovaných neznámou metodou. Řetězení těchto chyb, kdy každá další může násobit tu předchozí, má za následek, že uváděné vypočtené hodnoty zcela postrádají relevantní základ, jsou nepřezkoumatelné a vedou k chybným závěrům. Jednání firmy, která hlukovou studii dělala, je v našem oboru naprosto nepřijatelné,“ uvedl Brož.

Brabec další těžbu posvětil, zavádějícím podkladům navzdory

Ministerstvo životního prostředí v čele s Richardem Brabcem (ANO) ale navzdory tomuto — a několika dalším — pochybením v předložené dokumentaci na sklonku července vydalo k rozšíření těžby na velkolomu Bílina souhlasné stanovisko. Ekologické organizace již tehdy avizovaly, že se pokusí bránit právní cestou. „Stanovisko až příliš spoléhá na materiály, které dodaly Severočeské doly a jež podle našich odhadů a zjištění nejsou vždy v souladu s realitou,“ avizoval tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Podle mediálního koordinátora Greenpeace Luboše Pavloviče by rezort životního prostředí v situaci, kdy má provozovatel velkolomu v plánu na základě nepravdivých údajů rozšířit těžbu téměř pod okna obyvatel nedalekých obcí, neměl pouze nečinně přihlížet. „Navrhujeme stanovisko vydané ministerstvem otevřít a změnit jej na nesouhlasné. Minimálně pak do podmínek závazného stanoviska přidat kontinuální nezávislý monitoring hluku a vymahatelnou povinnost zastavit těžbu v případě, kdy budou zákonné limity porušeny,“ vysvětlil.

Energetický expert organizace Jan Rovenský doplnil, že se nejedná o první případ, kdy firmy v rámci procesů hodnocení vlivů na životní prostředí předložily zkreslující nebo podezřelé dokumentace. „Pokud jde o hluk z Bíliny, mohli jsme naštěstí výsledky nechat empiricky přezkoumat nezávislým autorizovaným měřením. To jasně ukazuje, že velkolom už nyní obtěžuje své okolí nadlimitním hlukem. S jeho plánovaným přiblížením k Mariánským Radčicím se přitom situace bude nevyhnutelně zhoršovat,” shrnul.

Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Společnost provozující stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, musí dodržovat hlukové limity stanovené nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jejich případné překročení zjišťuje příslušná krajská hygienická stanice na základě měření. Sezná-li jejich porušení, může provozovateli, respektive původci nadměrného hluku uložit sankci například v podobě pozastavení činnosti, případně odejmutí povolení k provozu.