Komunisté, dědicové nejhorších tradic českého národa

Jan Gruber

Komunistická strana Čech a Moravy dávno zapomněla, jaké myšlenky jí daly vyrůst. Rovnost a sociální spravedlnost nahradila nacionalismem a rasismem. Dala přednost vepřovému řízku před člověkem.

Černocha, muslima, Roma, nebo Miroslava Kalouska? Koho byste nechtěli za souseda? — ptal se zhruba před rokem svých hostů servilní zpovědník prezidenta Miloše Zemana a novinářský šmok Jaromír Soukup v jednom z mnoha svých pořadů v televizi, kterou sám vlastní.

Podobnou otázku pokládají české veřejnosti po léta i výzkumné agentury.

Poslední místo od počátku měření nepřekvapivě drží Romové. Ty za bezproblémové sousedy setrvale označuje pouze kolem třinácti procent lidí. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění se navíc ve společnosti v posledním desetiletí téměř zdvojnásobila míra, se kterou odmítavě pohlíží na osoby jiné barvy pleti.

Etnická a kulturní jinakost se stává pro Čechy každým rokem nepřijatelnější. Ze srovnání s ostatními státy je zřejmé, že Česká republika je vůči Romům třetí nejméně vlídnou zemí z celé Evropské unie. Ty státy, které mají s jinakostí, cizinci nebo migrací největší zkušenosti, jsou naopak nejvstřícnější.

Podobně negativně jako Romy hodnotí česká společnost i zmíněného Kalouska, v žebříčcích pravidelně obsazuje nejspodnější příčku.

Zatímco Kalousek výsledky průzkumů přechází vtipnými komentáři, protože ví, že přinejhorším přijde jen o poslanecké křeslo, Romové dennodenně zakoušejí, co to znamená pohrdání a sociální vyloučení. Těžko ve společnosti hledají zastání. Naopak jsou mnohými politiky a médii vydáváni za původce problémů, s nimiž nemají zhola nic společného.

Naposledy se do nich — byť trochu oklikou — navezl Vojtěch Filip.

„Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda vedená Bohuslavem Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy, uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod třicet procent naší spotřeby. To byl zločin,“ napsal na Twitter.

Z letmého pohledu do statistik je přitom zřejmé, že zrušení letského prasečáku, na jehož místě snad již brzy vyroste důstojný památník romského holocaustu, nemohlo mít na ceny vepřového podstatný dopad.

V Letech bylo zhruba třináct tisíc pašíků. Po celé České republice se jich chová více než jeden a půl milionu. Podle Českého statistického úřadu se sice stavy prasat meziročně snížily o necelé procento, ale produkce vepřového masa o jedno procento narostla. Nepravdivá je ostatně i Filipova teze o nízké soběstačnosti země. Z údajů ministerstva zemědělství totiž vyplývá, že v loňském roce činila přes jednapadesát procent.

Místopředseda Sněmovny se k podobnému útoku neodhodlal poprvé. Něco podobného prohlásil již loni na jaře. Tehdy ovšem tvrdil, že výkup letského prasečáku snížil výrobu vepřového masa na devětadvacet procent domácí spotřeby. Navíc se vytasil s myšlenkou, že existence vepřína byla pro Romy mnohem výhodnější než nějaký hloupý památník. Prý měli alespoň kde pracovat.

Znovu se tak potvrdilo, co stejně všichni již nějakou dobu dobře věděli. Komunistické trpí pokročilou sklerózou. Dávno zapomněli, z jakých ideových kořenů vyrostli. Kdysi mluvili o rovnosti, sociální spravedlnosti a solidaritě. Dnes se hlásí k nacionalismu, rasismu a kryjí záda oligarchovi, jenž zcela zřetelně nehájí zájmy všeho lidu, ale především své vlastní.

Nevoní-li dědicům velikých tradic českého národa rudá a raději čím dál častěji pošilhávají po hnědé, měli by — nejlépe všichni do jednoho — vrátit v ulici Politických vězňů stranické legitimace a vydat se mezi své. Nejenže by udělali radost mnohým ukřičeným antikomunistům, ale prokázali by i velkou službu české levici.

  Diskuse
  JP
  August 12, 2019 v 13.51
  Naprosto přesná analýza. Ten Filipův výrok na adresu Romů byl ničemnost; a je opravdu neuvěřitelné, jak někdo s takovými názory může mít ještě vůbec tu drzost označovat se za komunistu. (Leda že bychom za referenční figuru k pojmu "komunista" vzali nikoli původní komunisty, nýbrž jejich normalizátorský paskvil sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.)
  JK
  August 12, 2019 v 16.8
  Josefu Poláčkovi
  No, většina dnes žijícího zdejšího obyvatelstva už osobně jiné komunisty než ty normalizační nezná...
  MP
  August 12, 2019 v 20.41
  Josefu Poláčkovi
  Je mi líto, ale ono to jde trochu hlouběji. "Zradce Rudolf Slánský, židovského původu" nechávali komunisté vybubnovat sotva sedm let po osvobození posledních koncentračních táborů. Celá ta špinavá rasistická urfašistická sněť, kterou naočkovali sověti komunismu už dávno před válkou a u nás se ujala v padesátých letech, vyhřezla v 68 u soudruhů z Domoviny a ač nerad musím přiznat Husákovi obrovskou zásluhu, že tuhle svoloč odstavil. Podobný výrok jako je ten Filipův by v normalizaci komunistickému funkcionáři pravděpodobně neprošel.
  PM
  August 12, 2019 v 20.52
  Neznalost omlouvá......někdy ...trochu.
  No, většina dnes žijícího zdejšího obyvatelstva už osobně jiné komunisty než ty normalizační nezná.......protože je nikdy nepoznala.
  Je ovšem i faktem faktu, že mnozí včerejší "nenormalizační" italští komunisté dnes volí radikální pravici.
  Odér Weimaru se již nevznáší jen v oblacích, ale plní kdejaké zákoutí....bych dodal.
  JK
  August 12, 2019 v 21.2
  Milanu Petrasekovi
  Asi platí obecně, že po vymření pamětníků je každá nová generace odsouzena zopakovat si všechny hovadiny a průšvihy, které napáchaly generace předchozí... Včetně jejich krvavých následků, bohužel...
  JK
  August 13, 2019 v 8.32
  Odér Weimaru
  Ona to přece nebyla náhoda, že NSDAP měla v názvu přívlastek DĚLNICKÁ. Rudé a hnědé bojůvky se sice v ulicích měst výmarské republiky s chutí do krve praly, ale jejich manšaft se rekrutoval z téže sociální skupiny...
  PM
  August 13, 2019 v 9.15
  Pokusil jsem se nastínit názor,
  že západní pojetí komunismu poválečných let bylo pro většinu občanů normalizovaného socialismu postosmašedesátých let zcela odlišných hodnot.
  Normalizační pojetí komunismu byl skoro povedený odvar maďarského gulášového.
  Zásluhu na tom měly i zážitky Husáka s brutalitou mnohých jeho spolužáků ...bych se domníval.

  August 13, 2019 v 10.26
  Podle marxistické představy jsou fašismus a nacismus buržoazního (či maloburžoazního) původu. Proletariát který se vzdá své ideologie, (tedy marxismu) beznadějně propadá maloburžoaznímu myšlení.
  Název "dělnická" (strana) vypovídá pouze o tom, koho chtějí zakladatelé oslovit, čili na kterou sociální vrstvu cílí. O ničem jiném.
  JP
  August 13, 2019 v 11.3
  Husákovy zásluhy
  Ano, pane Profante - nedá se nic dělat, ale přes všechen hnus spojený s působením G. Husáka v jeho "normalizačním" období, faktem je že přece jenom odstavil od válu ty úplné partajní sekyráře.

  A dozajista má pravdu i pan Petrasek, že v tom zjevně svou roli hrály jeho osobní prožitky z časů "kultu osobnosti".
  JP
  August 13, 2019 v 11.18
  Maloburžoazní fašismus?
  No ano, paní Hájková, tato definice fašismu ze strany marxistické teorie má dozajista něco do sebe. Fašismus je ze své podstaty korporativní ideologie; a to víceméně přesně koresponduje s myšlením soukromého malovýrobce, který stojí jednou nohou na pozici dělníka (sám pracuje, a sociálně na tom leckdy není lépe než ten dělník); ale zároveň druhou nohou stojí ve světě buržoazie, a sám sebe pociťuje víceméně jako "ještě ne zcela úspěšný velkopodnikatel".

  Na straně druhé je ale nutno vidět, že toto "maloburžoazní" cítění sdílelo (a sdílí) i příliš mnoho příslušníků dělnické třídy, nežli aby to bylo možno vysvětlit jenom a pouze tím, že jsou "nedostatečně třídně uvědomělí".

  Totiž - možná že doopravdy jsou, jakožto třída; jenže problém je v tom, že oni vedle své třídní příslušnosti jsou každý z nich zároveň (a obvykle dokonce primárně) zcela konkrétní osoba, která má v prvé řadě přání sebe, případně svou rodinu co nejlépe materiálně zabezpečit. Tedy nabýt co největšího majetku. A v tomto ohledu nakonec opravdu i ten dělník se může cítit jako - potenciální - podnikatel, který by m o h l vydělávat také ty velké peníze, kdyby se do toho jenom pořádně obul.

  To znamená: ta podnikatelská (soukromovlastnická) mentalita dříme i ve velké části dělnické třídy; a právě tohle si teoretici marxismu nikdy nedokázali či nechtěli uvědomit a přiznat.