Agentura pro sociální začleňování se přesune na ministerstvo pro místní rozvoj

Jan Gruber

Vláda Andreje Babiše rozhodla o přesunu Agentury pro sociální začleňování na rezort pro místní rozvoj. Podle jejího bývalého ředitele Martina Šimáčka kabinet politického hnutí ANO a ČSSD osvědčil, že jej téma sociálního začleňování nezajímá.

Agentura pro sociální začleňování se od ledna příštího roku přesune z úřadu vlády na ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou (nestr. za ANO), rozhodl na svém úterním zasedání kabinet Andreje Babiše (ANO). Vláda změnu neurčitě zdůvodnila jedinou větou, a to „vhodností ukotvení mezirezortní agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje obcí a krajů“. Proti záměru protestovali odborníci na problematiku sociálního začleňování a v mezirezortním připomínkovém řízení se vůči němu vymezily i zaměstnavatelské svazy.

„Jde o mimořádně nešťastné, dokonce skandální rozhodnutí. Agentura se budovala více než deset let. Trvalo dlouho, než se ji podařilo institucionálně zakotvit a navázat spolupráci s jednotlivými ministerstvy,“ řekl Deníku Referendum její bývalý ředitel Martin Šimáček, který nyní stojí v čele Institutu pro sociální inkluzi. „Vláda i premiér Babiš zkrátka ukázali, že je agenda sociálního začleňování vůbec nezajímá,“ doplnil.

Podobně se ve svých připomínkách vyjádřila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. „Přesuny věcných útvarů a agend zásadním způsobem destruují jejich funkčnost, což se dá předpokládat i v tomto případě. Lze očekávat i postupnou redukci směrem k tématům, které dnes realizuje ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedly. Upozornily rovněž na naprosto nedostatečné odůvodnění převodu Agentury z úřadu vlády.

Pozice Agentury se výrazně oslabí

„Zdůvodnění přesunu Agentury je zřetelně účelové,“ potvrdil Šimáček. „Agenda regionálního rozvoje není v Agentuře dominantní, její činnost se mnohem blíže váže na oblast spravovanou ministerstvem práce a sociálních věcí,“ vysvětlil s tím, že Agentura začleněním pod rezort pro místní rozvoj značně oslabí. Jako příklad zmínil prosazování přijetí zákona o sociálním bydlení, který ovšem ministryně Dostálová — v rozporuprogramovým prohlášením vlády — opakovaně odmítla vypracovat.

Šimáčkovo hodnocení sdílejí i zmíněné zaměstnavatelské svazy. „I když lze mít k činnosti Agentury hodně připomínek její přesun vnímáme jako rezignaci vlády na mezirezortní koordinaci aktivit směřujících k podpoře sociálního začleňování obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a možná i redukci aktivit vlády v této oblasti, zejména na zajištění dostatku dostupného bytového fondu a dotačních titulů směrem k obcím a krajům,“ shrnuly.

Úřad vlády námitky nicméně odmítl s tím, že opatření přispěje k pevnějšímu ukotvení agendy sociálního začleňování v systému státní správy. „Dle kompetenčního zákona je ministerstvo pro místní rozvoj ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky a politiky bydlení, což jsou oblasti, které s problematikou sociálně vyloučených lokalit úzce souvisejí,“ argumentoval. Současně ubezpečil, že přesun agendy si nevyžádá krácení počtu pracovních a služebních míst, respektive omezování působnosti Agentury.

Agentura přežila šest vládních kabinetů

Agentura, věcně jeden z odborů Sekce pro lidská práva, vznikla v roce 2008 coby nástroj kabinetu na podporu obcí, jež se potýkají s problematikou sociálního vyloučení a extrémní chudobou. U jejího založení stála tehdejší ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny ve druhé vládě Mirka Topolánka (ODS) Džamila Stehlíková (tehdy SZ, dnes LES). Nyní působí ve sto čtyřiceti obcích a její činnost v minulém roce zasáhla zhruba pětapadesát procent obyvatel všech sociálně vyloučených lokalit.

Podporu obcím Agentura zajišťuje především skrze dva vzájemně se doplňující projekty — Systémové zajištění sociálního začleňování, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost, a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, jenž finanční prostředky čerpá z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Agentura v minulém roce hospodařila s rozpočtem ve výši bezmála sto padesát milionů korun a díky jejímu projektovému poradenství dosáhly obce na více než 2,4 miliardy korun.

    Diskuse
    Jsou k dispozici nějaká data? (Stav vyloučených lokalit před deseti lety, stav současný...)