Uhlobaroni uspěli. Kraj povolil Chvaleticím vypouštění metráků rtuti

Jan Kašpárek

Uhelná elektrárna Chvaletice dostala od Pardubického kraje kontroverzní výjimku, jež jí má po roce 2021 umožnit vypouštění stovek kilogramů rtuti nad limit. Zatím nepravomocné rozhodnutí kritizují ekologové. Proti výjimce se odvolají.

Pardubický kraj vyhověl žádosti společnosti Sev.en uhlobaronů Pavla Tykače a Jana Dienstla o emisní výjimku pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. Pokud opatření nabude právní moci, Chvaletice budou moci překračovat limity ročně vypuštěné rtuti o 300 kilogramů a oxidů dusíku o 330 tun. S rozhodnutím kraje nesouhlasí pardubické zastupitelstvo i místní občané a ekologové. Ti se proti výjimce odvolají k ministerstvu životního prostředí.

„Elektrárna Chvaletice je největším znečišťovatelem ovzduší v celém Pardubickém kraji. Na její byznys s vývozem elektřiny doplácíme všichni svým zdravím, dividendy z uhelného byznysu odcházejí na Kypr. Z toho důvodu považujeme rozhodnutí krajského úřadu za nepřípustné. Máme v plánu prozkoumat rozhodnutí a s největší pravděpodobností také podáme odvolání k ministerstvu životního prostředí,“ uvedla za spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice Jitka Češková.

Obdobně se vyjádřili i zástupci organizace Greenpeace, kteří se na ministerstvo také plánují obrátit. „Krajský úřad Pardubického kraje dal dnes přednost miliardovým ziskům uhelného impéria Pavla Tykače před ochranou ovzduší a zdraví obyvatel,“ glosoval rozhodnutí vedoucí energetické kampaně organizace Jan Rovenský pro ČTK.

Krajský úřad hájí opatření jako kompromisní. Ve výjimce je obsažených několik omezení, jako je povinnost Chvaletic předkládat pravidelné výroční zprávy o tom, jak se jí daří elektrárnu modernizovat technologiemi omezujícími emise. Doba hájení pro vypouštění toxické rtuti je navíc o dva roky kratší, než by si společnost Sev.en přála.

Hlavním výstupem nicméně zůstává to, že čtyřicet let stará elektrárna bude moci fungovat i poté, co v roce 2021 vejdou celoevropsky v platnost emisní limity, jež by Chvaletice nebyly s to dodržovat. Tato možnost je podmíněná množstvím úprav na všech blocích elektrárny. Celý provoz musí zdokonalit ventilační i spalovací technologii a zavést stálé měření emisí rtuti. Bloky B1 a B2 mají během dvou let začít využívat nízkoemisní hořáky.

Tykač s Dienstlem získali hnědouhelnou elektrárnu s instalovaným výkonem 820 MW v roce 2013 od skupiny ČEZ za 4,12 miliardy korun. Provoz měl přitom skončit v roce 2016. Chvaletice se významnou měrou podílí na spotřebě uhlí z dolu ČSA. Po zavření ČSA je podle kritiků pravděpodobné, že elektrárna přejde na nekvalitní vršanské uhlí, což může vést ke zvýšení emisí.

Nedaleko Chvaletic proti spalování uhlí protestují stovky lidí

Pardubický kraj schválil výjimku paradoxně v době, kdy ve Veltrubech vzdálených několik desítek kilometrů od Chvaletic táboří stovky lidí na třetím ročníku Klimakempu. Vzdělávací a protestní tábor pořádaný spolkem Limity jsme my a iniciativou Zastavme elektrárnu Chvaletice požaduje nejen co nejrychlejší konec uhelné energetiky v České republice, ale také zastavení provozu Tykačovy elektrárny.

„Právě na příkladu elektrárny Chvaletice lze vidět, jak stát selhává při řešení klimatické krize a místo ochrany naší budoucnosti jde na ruku uhlobaronům. Elektrárna měla skončit už v roce 2016, ale stát ji privatizoval do rukou uhlobaronů Tykače a Dienstla. Nyní jim hodlá udělit výjimku, aby mohli elektrárnu provozovat dále. Místo udělování výjimek bychom měli po vzoru mnoha západních zemí začít uhelné elektrárny zavírat,“ uvedla za Limity jsme my Eva Jašková.

Klimakemp má na programu přednášky na téma klimatických změn i energetiky. Část lidí tábořících na okraji Veltrub se navíc chystá na ohlášenou páteční demonstraci, jež zamíří z Řečan nad Labem ke chvaletické elektrárně. Neformální iniciativa Občané za konec doby uhelné navíc oznámila, že je o víkendu ochotná přistoupit k akcím občanské neposlušnosti.

„Protože ani opakovaná varování vědců, nesčetné petice ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme přihlížet tomu, jak nás vlády podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy, a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů se nenásilně vzepřít zákonům, které udržují nespravedlnost,“ zdůvodnila chystané protesty mluvčí iniciativy Marika Volfová.