Valnou hromadu ČEZ přerušili ochránci klimatu. Chtějí zavřít elektrárnu Počerady

Josef Patočka

Jednání valné hromady největší české energetické společnosti přerušili ochránci klimatu z hnutí Greenpeace. Žádají uzavření nejšpinavější české uhelné elektrárny Počerady a důslednější snižování emisí skleníkových plynů.

Řádnou valnou hromadu polostátní energetické společnosti ČEZ v pražských Nuslích ve středu krátce po poledni přerušilo několik desítek ochránců klimatu z hnutí Greenpeace. Po firmě žádají uzavření nejšpinavější české hnědouhelné elektrárny Počerady, již v tuto chvíli ČEZ zamýšlí odprodat uhlobaronu Pavlu Tykačovi.

Ekologové před podiem, z nějž zasedání předsedá představenstvo, roztáhli transparenty s nápisy jako „Konec doby uhelné“, „Změna klimatu začíná tady“ nebo „Zavřete Počerady". Početnější skupina současně obsadila předsálí Kongresového centra. Ochranka obratem zavolala policii, jež protestující vyvedla z budovy.

Proti plánovanému prodeji Počerad a za jejich uzavření vystupují ekologické organizace dlouhodobě. Při posledním pokusu o prodej v roce 2017 nakonec zastavila obchod za sedm miliard dozorčí rada ČEZu. O uzavření elektrárny vládu jako majoritního vlastníka letos na jaře požádali ekologové otevřeným dopisem, jejž podpořil mimo jiné bývalý premiér Petr Pithart, bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan či mostecká senátorka Alena Dernerová.

Již před akcí Greenpeace byly Počerady na pořadu jednání — řešil se protest minoritních akcionářů proti tomu, že představenstvo odmítlo jejich žádost o zařazení bodu o elektrárně na program valné hromady. Na elektrárnu se mají v úmyslu ptát také akcionáři z řad ekologů v následujícím programu. Lze tak očekávat že jednání se tentokrát protáhne.

„Budu se na valné hromadě ptát, zda firma bude společensky odpovědná, nebo prodá největší uhelnou elektrárnu v zemi podnikateli, který na zdraví lidí, ochranu klimatu ani strategické zájmy státu nedbá a jde přímo proti nim,“ vysvětluje programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Ochránci klimatu kritizují skutečnost, že ČEZ nominálně snižuje své emise skleníkových plynů nikoli odstavováním starých špinavých zdrojů, nýbrž jejich odprodejem právě do rukou uhlobaronů, jako je Pavel Tykač. Ti pak mohou — jak se to již děje v případě elektrárny Chvaletice na Pardubicku — prodlužovat jejich životnost zcela bez ohledu na jejich vliv na klima.

Počerady jsou z hlediska emisí oxidu uhličitého nejhorší elektrárnou u nás — před Tušimicemi a Chvaleticemi. Patří také k nejméně hospodárným elektrárnám — z deseti tun uhlí, které spálí každou minutu, jich 6,5 proletí komínem zbytečně. Od roku 2021 nebude splňovat nové evropské limity pro znečištění ovzduší. Bude proto muset zavřít, být modernizována, nebo žádat o výjimku.