Dvanáct skutečností, které potřebujete vědět o genderové nerovnosti v EU

FEPS

Sociální nerovnost mezi pohlavími je jev, který se zatím nepodařilo zcela zvládnout ani v rámci Evropské unie. Stručný výtah analytiků FEPSu ze statistik Eurostatu i vlastních šetření přibližuje, jak se projevuje prakticky.

1) Ženy v EU vydělávají v průměru dosud o 16 procent méně než muži.

2) Ženy v EU pobírají v průměru o 39 procent nižší důchod než muži.

3) Ženy v EU žijí v průměru déle než muži, ale celkově mají více zdravotních problémů.

4) Každá třetí Evropanka zaznamenala za posledních dvanáct měsíců alespoň jednu z forem sexistického či sexuálního nátlaku nebo násilí.

5) 56 procent Evropanek zažilo alespoň jednou za život sexuální obtěžování přímo na veřejnosti, na ulici.

6) Ženy jsou nadreprezentovány v prekarizovaných profesích a tvoří většinu z pracovníků, kteří dělají méně kvalifikovanou práci, než odpovídá jejich vzdělání.

7) Muži v EU tvoří přibližně 80 procent pracovníků ve vědě, vývoji technologií a inženýrských profesích. Ženy tvoří přibližně 75 procent pracovníků ve školství, zdravotnictví a sociálních službách.

8) Ženy představují více než polovinu evropské populace.

9) V dosluhujícím Evropském parlamentu je o 209 poslanců více než poslankyň. V čerstvě zvoleném jich bude o 176 více.

10) Muži zastávají 85 procent funkcí starostů a primátorů měst v EU.

11) Z času věnovaného každý den péči o domácnost, o druhé či jiným aktivitám tráví ženy 80 procent uklízením, vařením a péčí o rodinu. Mužům naplní tyto aktivity v průměru jen 30 procent daného času a spíše se účastní kulturních a sportovních akcí mimo domov.

12) 47 procent Evropanů-mileniálů, tedy lidí narozených v 80. letech a na počátku 90. let, věří, že narovnávání genderových rozdílů v platech a penzích je nejlepším způsobem k odstranění genderové nerovnosti obecně.

Z originálu 13 facts you need to know about gender inequality in the EU vydaného v The Progressive Post přeložil a redakčně upravil PETR JEDLIČKA.

    advertisment