Lidé si přejí, aby exekutora vybíral stát dle trvalého bydliště dlužníka

Jan Gruber

Jak občané České republiky vnímají exekuce? Dle Piráty zveřejněného průzkumu většinově pokládají systém vymáhání dluhů za špatný, domnívají se, že exekutor má být státní institucí a přidělován dle trvalého bydliště dlužníka.

Většina obyvatel České republiky pokládá stávající systém vymáhání dluhů za špatný. Domnívá se, že exekutor by měl být státní institucí a jako takový přidělován státem dle trvalého bydliště dlužníka. Vyplývá to z výzkumu agentury NMS Market Research, který ve středu odpoledne na semináři ve Sněmovně představil jihočeský poslanec a místopředseda Výboru pro bezpečnost Lukáš Kolařík (Piráti).

„Jde o unikátní data, jež doposud nebyla k dispozici. Nikdo do této doby nezkoumal problematiku exekucí z pohledu českých občanů. Zda se vyznají v exekučním řádu, znají svá práva a povinnosti nebo co chtějí v systému exekucí změnit,“ uvedl Kolařík, který spolu se svými stranickými kolegy v minulém roce předložil novelu exekučního řádu zavádějící místní příslušnost exekutorů, takzvanou teritorialitu.

Návrh však Sněmovna — i s ohledem na nesouhlasné stanovisko vlády Andreje Babiše (ANO) — doposud nezačala projednávat. „Nyní proto předkládáme jasná čísla, která volají po politickém řešení. Takovém, které jsme navrhli,” vysvětlil důvody pro zpracování výzkumu pirátský poslanec. A upozornil, že vládní kabinet, respektive ministerstvo spravedlnosti, jež se v tomto volebním období dočkalo již čtvrté změny ve svém vedení, se řešení tématu navzdory slibům z programového prohlášení příliš nevěnuje.

Osmapadesát procent lidí se domnívá, že exekutor by měl být státní institucí. Graf NMS Market Research
Podle devětašedesáti procent lidí by exekutor měl být přidělen státem podle trvalého bydliště dlužníka. Graf NMS Market Research

Ze zveřejněného průzkumu dále plyne, že problematika exekucí se za poslední léta stala pro občany České republiky mnohem relevantnější. Zatímco v roce 2015 ji jako důležitou součást volebních programů politických stran označovalo necelých pětašedesát procent dotázaných, dnes po revizi systému vymáhání dluhů volá téměř osmdesát procent lidí.

Výsledky rovněž potvrdily závěry šetření, které pro A2larm v minulém roce zpracoval spolupracovník agentury Median Daniel Prokop. To ukázalo, že lidé se zkušenostmi s exekucemi ve srovnání se zbytkem populace ve větší míře nedůvěřují státu a jeho institucím, ať už se jedná o vládu, soudy nebo Evropskou unii. Nepředpokládají, že se mohou v České republice domoci práva a že je zákony chrání.

„Překvapilo mě, v jaké míře lidé ztrácejí důvěru v systém a jeho instituce. V takové situaci je zřejmě dobře, že nechodí k volbám, protože by mohli naskočit na různé populistické vlny a naše demokracie by se mohla otřást v základech,“ odpověděl na otázku Deníku Referendum, co pokládá za nejzásadnější zjištění výzkumu, Kolařík.

Místní příslušnost exekutorů

Zmíněná novela exekučního řádu, jež je na programu nadcházející schůze Poslanecká sněmovny si klade za cíl narovnat současný vztah, kdy si exekutora vybírá věřitel, což Piráti pokládají za rozporné s požadavkem na nestrannost a nezávislost vykonavatele veřejné moci a současně za značnou komplikaci pro dlužníky při splácení dluhů. „Návrh přinese snížení nákladů celé společnosti a omezení šedých a černých zón ekonomiky, kam se dlužníci často uchylují,“ vysvětlil již dříve Kolařík.

V České republice je totiž stále běžné, že exekutor nemá sídlo v blízkosti trvalého bydliště dlužníka. Tomu proto vznikají zbytečné problémy spojené s možností nahlédnout do spisu, splatit dluh v hotovosti na pokladně nebo osobně komunikovat s exekutorem. Další jsou spojené s koncentrací více exekutorů u jednoho dlužníka, který musí platit náklady několika paralelně probíhajících řízení, jež mnohdy přesahují výši původní pohledávky.

Dnes exekuční řízení začíná podáním návrhu exekutorovi. Novela, pod kterou jsou kromě Pirátů podepsáni i někteří poslanci z řad ČSSD, počítá s tím, že věřitel nejprve odešle návrh exekučnímu soudu — což jsou povětšinou soudy okresní —, ten dle abecedního pořádku vybere místně příslušného exekutora k vedení exekuce a v budoucnu mu přidělí i další exekuce proti danému dlužníkovi, budou-li jaké.

„Kromě jednodušší komunikace mezi exekutorem a dlužníkem a nižších výdajů na vymáhání zákon uleví i dotčeným institucím, jako jsou zaměstnavatelé, katastr nemovitostí nebo banky, kterým odpadne množství zbytečné administrativy. Návrh také odstraní výrazné bariéry v zaměstnávání osob s vícečetnými exekucemi a ukončí byznys se skupováním pohledávek,“ doplnil pirátský poslanec.

K principu teritoriality se hlásí i Exekutorská komora České republiky. „Žádáme o urychlené provedení legislativních změn, které k zavedení tohoto principu garantujícího faktickou nestrannost a nezávislost soudních exekutorů povedou a odstraní stav, kdy exekutoři jsou si navzájem konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí,“ usnesli se před čtyřmi lety delegáti sněmu Komory a jejímu vedení uložili, aby se o přijetí místní příslušnosti exekutorů aktivně zasazovalo.

    advertisment