Lidská práva v ČR: Problémem jsou exekuce i vytlačování chudých do ghett

Jan Kašpárek

Výroční Zpráva o stavu lidských práv v České republice hodnotí vývoj stavu lidských práv za minulý rok. Za nejzávažnější problémy označuje systém exekucí a prohlubující se zadluženost, vyhlašování bezdoplatkových zón a bytovou politiku.

Vláda na svém úterním zasedání projednala zprávu Rady vlády pro lidská práva o vývoji stavu lidských práv v České republice za minulý rok. Zpráva se dotýká řady oblastí, od svobody projevu přes práva dětí, udělování mezinárodní ochrany až po sociální politiku či ochranu osobních údajů. Za nejvážnější problémy z hlediska lidských práv materiál označuje systém exekucí, omezování doplatku na bydlení a bytovou politiku.

„V roce 2017 dosáhla v Česká republika v oblasti lidských práv několika pozitivních změn. Zároveň stále přetrvávají některé dlouhodobě neřešené problémy a přibývají i problémy nové“ shrnuje situaci Rada. Jako příklad pozitivní praxe uvádí zvýšení odměn pracujícím vězňům i zlepšení situace cizinců omezených na svobodě. Chválí také zveřejňování podrobných výsledků voleb na internetu, které vedlo k odhalení pochybení při sčítání preferenčních hlasů v některých okrscích.

Zpráva naopak kritizuje některé body sociální politiky, například zavedení poukázek nahrazujících část příspěvku na živobytí. „Problémem je, že poukázky nepřijímají všechny obchody a lidé jsou často nuceni za nákupy dalece cestovat. Pokud již obchod poukázky příjme, nevrací na ně hotovost. Poukázky navíc nemohou být použity například na úhradu léků“, uvedla Rada s tím, že především senioři a lidé se zdravotním postižením vnímají poukázky jako ponižující.

Další kritika míří na bytovou politiku. „V zajišťování bydlení pro sociálně slabší skupiny se zatím na systémové úrovni ukazují spíše příklady špatné praxe a nevhodných kroků,“ upozorňuje Rada na vytváření takzvaných bezdoplatkových zón, kterými se některá města snaží bránit obchodu s chudobou. Podle Rady se podobnými krátkozrakými a nesystémovými opatřeními lidem upírá základní právo na bydlení.

Neregulované exekuce

Zpráva zmiňuje také problematiku exekucí. Upozorňuje, že podle Mapy exekucí vytvořené Otevřenou společností, Agenturou pro sociální začleňování a Ekumenickou akademií čelí exekučnímu řízení v České republice přes osm set šedesát tisíc lidí, z čehož jich téměř půl milionů má více než tři exekuce zároveň.

„Často opakované morální imperativy ‚dluhy se mají platit‘ a ‚kdo nechce dlužit, nemá si půjčovat‘ dostávají při bližším pohledu vážné trhliny. Především značná část dluhů není tvořena samotnou jistinou — tedy původní pohledávkou — ale výdaji na soudy, exekuce, právní služby“, uvedla Rada s tím, žádná z možných legislativních oprav exekučního systému neprošla Sněmovnou a exekuční praxi proto upravovaly pouze soudy.

Zprávu o stavu lidských práv v České republice publikuje Rada složená z pětadvaceti zástupců státní správy a odborné veřejnosti od roku 1998. Jejím cílem je poskytnout vládě i veřejnosti informace o vývoji lidských práv u nás, o nových problémech i pozitivních příkladech. Uvádí do kontextu materiály dalších odborů a státních orgánů, které se věnují například rovnosti pohlaví, rasismu či problematice domácího násilí.

Souběžně s činností Rady pro lidská práva u nás každoročně probíhá Univerzální periodický přezkum ochrany a dodržování lidských práv Organizace spojených národů (OSN). V rámci toho přezkumu OSN vloni České republice udělila přes dvě stě doporučení, z nichž převážnou většinu vláda podpořila. Inspektoři OSN dlouhodobě kritizují především segregaci Romů i nedostatečně inkluzivní vzdělávání.