Evropský parlament vyzve Komisi, aby urychlila řešení Babišova střetu zájmů

Jakub Patočka

Evropský parlament má dnes na pořadu jednání dokument k rozpočtu EU, který obsahuje pět bodů zabývajících se střetem zájmů českého premiéra. Europoslanci jsou nespokojeni s liknavým postupem komise, která podle nich už měla rozhodnout.

Probíhající plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku má na programu i dokument k rozpočtu obsahující pět bodů, které se zabývají konfliktem zájmů členů české vlády. Zařazení bodů do dokumentu je odrazem toho, že některým evropským poslancům dochází trpělivost s Evropskou komisí, která ve věci střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše stále nerozhodla.

Zelený europoslanec Bart Staes Deníku Referendum vysvětlil, že

formulace, o které dnes bude Evropský parlament jednat, je výsledkem

intenzivní práce Výboru pro kontrolu, jehož je členem. „Není žádným

tajemstvím, že poté, co čeští Piráti a Transparency International

zveřejnili své poznatky, klub Zelených/EFA v Evropském parlamentu začal

intenzivně tlačit Komisi, aby se zgruntu zabývala tímto pro rozpočet i 

pověst EU potenciálně tolik škodlivým případem.“

Evropský parlament na základě podnětů Transparency International a České pirátské strany v prosinci přijal usnesení konstatující, že český premiér Andrej Babiše je ve střetu zájmů a vyzval Evropskou komisi, aby se tím bez odkladů zabývala. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger tehdy přislíbil, že Evropská komise vydá stanovisko ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Pět bodů zařazených nyní do návrhu usnesení Evropského parlamentu je tedy výrazem nespokojenosti europoslanců s příliš pomalým postupem Evropské komise. V bodech pod čísly 38 až 42 k rozpočtu EU se doslova píše, že Evropský parlament:

  • „Poznamenává s hlubokou lítostí, že navzdory mnoha varováním ze strany Evropského parlamentu, Komise začala ve věci střetu zájmů českého premiéra jednat až na základě podnětu Transparency International... má hluboké obavy, že právní výklad v dokumentu EU datovaném 19. listopadu 2018, poukazuje na situaci českého premiéra jako střet zájmů, poněvadž může ovlivňovat rozhodnutí Unie o fondech, z nichž profitují korporace s ním spjaté;
  • V tomto smyslu požaduje po Komisi, aby plně prošetřila střet zájmů českého premiéra, jak to požadoval Evropský parlament ve své rezoluci z prosince 2018, a to i s ohledem na jeho situaci jako vlastníka médií, a vyvodila v případu závěry...“

Český europoslanec Pavel Telička nechtěl spekulovat o tom, proč Evropská komise ještě nerozhodla. „Myslím si samozřejmě, že by měli rozhodnout co nejdříve, ale nevím, proč se tak ještě nestalo. Žádné indicie, že by se česká vláda snažila lobovat za odklad rozhodnutí nemám, ale vyloučit to nelze,“ uvedl Telička pro DR.

Stejně tak Bart Staes uvedl pro DR, že nemá žádné doklady o zákulisních intervencích českých úřadů. „Doslechli jsem se ale, že krajské úřady mohly rozhodovat pod politickým tlakem. Pokud se to prokáže, vrhlo by to další stín na dodržování právních zásad v ČR a žádalo by si to, aby Komise prostě přestala stát stranou. Zatím však doufejme v to nejlepší a věřme, že jak české úřady, tak Evropská komise si uvědomují, co je zde v sázce,“ uvedl pro DR zelený europoslanec zvolený v Belgii.

Bart Staes také podotkl, že do projednávaného dokumentu navrhl ještě dnes doplnit dodatek, který vyzve Komisi, aby „bez jakýchkoli dalších odkladů rezolutně konala na základě výsledků svého šetření“. „Myslím, že čeští občané i daňoví poplatníci v EU si zasluhují, aby se situace rychle vyřešila,“ řekl Bart Staes. Vzhledem k přecházejícím hlasováním nelze předpokládat, že by navrhovaných pět bodů Evropský parlament neschválil.