Podpořme dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma a okupované Palestiny

Otevřený dopis

Zveřejňujeme otevřený dopis, v němž zástupci občanské společnosti vyzývají premiéra Andreje Babiše, účastníka summitu V4 a Izraele, aby zde prosazoval dodržování závazků Evropské unie a mezinárodního práva.

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás ve věci Vaší chystané oficiální cesty na summit zemí V4, který proběhne společně s Izraelem v úterý 19. února 2019 v Jeruzalémě.

Dovolte, abychom nejprve vyjádřili své hluboké znepokojení nad tím, že se má summit konat v Jeruzalémě. Připomínáme, že Izrael nezná rozdělení města na jeho západní a východní část, tak jak jej uznává mezinárodní společenství, ale že si protiprávně nárokuje město celé, jehož východní část v roce 1980 navzdory mezinárodnímu právu anektoval.

Jen z Východního Jeruzaléma bylo přitom od roku 1967 Izraelem vytlačeno více než 14 500 původních palestinských obyvatel, přičemž na 320 tisíc obyvatel východní části města žije pod okupační správou jen s rezidenčním statusem a v ohrožení, že tento status jim bude kdykoliv odebrán či že jejich domy budou kdykoliv zbourány.

Připomínáme rovněž, že i ve Východním Jeruzalémě se nacházejí izraelské osady, ve kterých žije více než 200 tisíc nelegálních izraelských osadníků. Tyto osady považuje za protiprávní i EU, jíž jsme součástí.

Za této situace přijíždí do Jeruzaléma vrcholný přestavitel českého státu, země, která si v nedávné minulosti prošla dvojí útrpnou okupací, aby se v doprovodu izraelských představitelů a izraelské okupační správy prošel ulicemi okupovaného jeruzalémského Starého města, a legitimizoval tak izraelský nárok na část města, kterou ani EU, ani mezinárodní právo za izraelskou neuznává.

Vážený pane premiére,

hodláte se účastnit summitu, který má pomoci Izraeli rozdělit EU v jejím odmítavém postoji k okupaci. V Jeruzalémě Vás bude hostit premiér Netanjahu, který je osobně zodpovědný za nelegální výstavbu na okupovaném Západním břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma, který opovrhuje mezinárodním právem a který, jak se ukázalo při posledním jednání zemí V4, neváhá vyhrožovat EU, jíž je ČR členem, „zmizením“.

Na summitu, kterého se hodláte jako premiér ČR tento týden zúčastnit, bude s největší pravděpodobností koordinována společná politika zemí V4 ve prospěch Izraele a v neprospěch dosavadních politik EU. Bude Vám nuceno přemístit velvyslanectví ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma, kterýžto přesun je v rozporu s mezinárodním právem.

Pod taktovkou orbánovského Maďarska, jež v posledních letech sklouzává stále silněji k antisemitismu, a nacionalistického Polska se po Vás bude chtít koordinovat odmítavý postoj k oprávněným požadavkům okupovaných Palestinců a stát se společně trojským koněm Izraele do EU.

Jsme přesvědčeni, že cesta a budoucnost ČR leží jinde než v těchto nacionálně populistických politikách, vytvářejících opět státy na principu rasové či etnické nadřazenosti, jak jsme toho svědky právě u Izraele. Zkušenost naší vlastní země a zkušenost Evropy nás zavazuje odmítnout podobně zhoubné rozdělení, a naopak napomáhat politice otevřenosti, spravedlnosti a solidarity.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás proto, abyste se při jednáních na summitu v Jeruzalémě držel závazků, které má ČR k mezinárodním organizacím a k mezinárodnímu právu, a podporoval zde to, co ve vztahu k Izraeli prosazuje Evropská unie, jíž jsme součástí. Očekáváme proto, že při svém jednání na summitu budete požadovat ukončení izraelské okupace palestinských území a blokády pásma Gazy, stejně jako že jednoznačně odsoudíte výstavbu nelegálních osad na Západním břehu Jordánu včetně těch ve Východním Jeruzalémě.

Žádáme Vás, abyste nepodléhal tlakům představitelů země neplnící své mezinárodní závazky a nestal se součástí předvolební kampaně jejího premiéra, ale byl si vědom odpovědnosti, se kterou budete jako vrcholný představitel reprezentovat Českou republiku a zastupovat zde stát, jenž je součástí Evropské unie.

S úctou

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná, International Solidarity Movement Česká republika

Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

JUDr. Musa Alotom, Jordánský klub v ČR

Peter Tkáč, Brno for Palestine

Naďa Kotaishová, Přátelé Palestiny

Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com, pal.klub@email.cz