Vláda neplní své sliby. Dvouleté děti nárok na místo ve školce mít nebudou

Jan Gruber

Vláda se zavázala, že dvouleté děti budou mít ze zákona nárok na místa ve školkách. Slib však nemíní dodržet. Ministerstvo školství žádné legislativní kroky neplánuje. Nepravdivě tvrdí, že dvouleté děti mají místa ve školkách již zajištěna.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v programovém prohlášení zavázala, že dvouleté děti budou mít zákonem garantovaný nárok na místa ve školkách. Svůj slib však — podobně jako v případě zákona o sociálním bydlení — nehodlá dodržet. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO) totiž s předložením příslušné novely školského zákona do konce volebního období vůbec nepočítá.

Tisková mluvčí rezortu Aneta Lednová se odpovědi na otázku Deníku Referendum, kdy ministerstvo zákon postoupí vládě, nejprve vyhnula. Uvedla pouze, že ministerstvo „v souladu s programovým prohlášením vlády zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let kontinuálně zajišťuje“. Později nicméně připustila, že ministerstvo s předložením zákona nepočítá. Dodala však, že školky již dnes dvouleté děti podle svých možností přijímají, přičemž jejich počet roste.

Ač dětí mladších tří let ve školkách skutečně přibývá, vyjádření rezortu obchází podstatu věci. Školský zákon sice říká, že předškolního vzdělávání se mohou účastnit děti od dvou let věku, současně však výslovně uvádí, že „dítě mladší tří let nemá na přijetí do školky právní nárok“. Vyjádřeno jinými slovy: zákon nezajišťuje garantovaný nárok na péči o dvouleté. A právě právní garanci nároku na umístění nejmladších dětí vláda slíbila.

Ministerstvo na otázku, jakým způsobem naplní programové prohlášení bez novelizace zákona, odpovědělo, že „jedním z opatření, jak pomoci zřizovatelům v možnostech přijímat již dvouleté děti, je zajištění dostatečných kapacit školek prostřednictvím dotačních programů“.

Tisková mluvčí se přitom odkázala na dva roky starou zprávu, kdy v čele ministerstva ještě stál Stanislav Štech (nestr. za ČSSD), která hovoří o tom, že rezort částkou 25,5 milionu korun podpořil vznik pěti školek na Praze 13, a přehled akcí navržených pro poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj výukových kapacit v mateřských a základních školách v letech 2019 a 2020.

Ministerstvo školství dále uvedlo, že „garanci míst pro děti mladších tří let navrhuje novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině“, kterou na konci minulého roku předložila do připomínkového řízení ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a jež počítá se zavedením nového typu dětské skupiny — takzvaných mikrojeslí. Ovšem ani v tomto případě nejsou informace rezortu školství pravdivé, neboť novela o mikrojeslích hovoří pouze jakožto „možnosti zajištění míst pro nejmenší děti“.

Poslanci ANO a ČSSD porušili programové prohlášení vlády

Garanci míst ve školkách pro dvouleté děti prosadila v minulém volebním období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vycházela přitom ze strategického materiálu Koncepce rodinné politiky, který vypracovala tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD). Ta kromě jiného upozornila, že je třeba přijetí dítěte do předškolního zařízení nevázat na začátek školního roku, ale na dovršení druhého roku života.

Dále také uváděla, že nárok na místo ve školkách i pro nejmenší děti umožňuje rodičům vracet se dříve na trh práce, což s sebou „i za velmi konzervativních odhadů přináší pozitivní dopady na státní rozpočet i rozpočty rodin“. Dokument rovněž argumentoval, že právní nárok posiluje nástroje prevence chudoby a sociálního vyloučení - „zejména v situaci České republiky, kdy se chudoba dědí z generace na generaci“.

V neposlední řadě pak strategický materiál konstatoval, že nedostupnost školek se neblaze projevuje na míře zaměstnanosti žen s malými dětmi. Což se následně odráží v propastných rozdílech mezi finančním ohodnocením mužů a žen na trhu práce. „Nepřekvapí proto, že gender pay gap dosahuje dvaadvaceti procent a je jeden z nejvyšších v celé Evropské unii,“ stojí v Koncepci.

Poslanecká sněmovna však na návrh Václava Klause mladšího (ODS) loni povinnost školek přijímat dvouleté děti zrušila. Pro zrušení nároku na místa ve školkách pro nejmladší děti se vyslovilo 142 ze 154 poslanců ze všech politických stran a hnutí, včetně těch, které se podílely na jeho přijetí v době Sobotkovy vlády. Nikdo nebyl proti.

Novelu školského zákona až na čtyři výjimky podpořili i zákonodárci z řad politického hnutí ANO a ČSSD — a také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Plaga — navzdory tomu, že druhý Babišův kabinet jen o dva dny dříve schválil programové prohlášení, které jasně říká, že vláda „zajistí zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možnosti zřizovatelů“.

Malých dětí ve školkách přesto pomalu přibývá

Počet dětí ve školkách za poslední dekádu vzrostl bezmála o čtvrtinu. V loňském školním roce je navštěvovalo 366 391 dětí, před deseti lety jich bylo jen 293 319. Zvýšil se i počet školek z 4808 na 5269.

Podle Heleny Chodounské z Českého statistického úřadu se nárůst týká především soukromých školek, jejichž počet ve sledovaném období vzrostl čtyřnásobně. Po celé České republice soukromé školky — přičemž celá čtvrtina z nich se nachází v Praze — navštěvují asi tři procenta dětí.

V minulém školním roce školky navštěvovalo 45 471 dětí mladších tří let, což představuje 12,5 procenta dětí zapsaných do školek. Za poslední deset let se jejich počet zvýšil o 21 980, tedy takřka na dvojnásobek. Poměrně nejméně dětí mladších tří let se do školek dostalo v Praze (9,4 procenta), Středočeském (9,6 procenta) a Plzeňském kraji (10,5 procenta), pod republikovým průměrem se nacházel také Liberecký a Jihomoravský kraj.