Školní obědy zdarma a pro všechny? Jen pro děti z chudých rodin, otočilo ANO

Jan Gruber

Premiér Andrej Babiš před měsícem sliboval, že stát bude všem dětem ve školách a školkách proplácet obědy. Záhy však změnil názor. Nárok na bezplatné obědy mají mít podle návrhu ministra školství Roberta Plagy pouze děti z chudých rodin.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na počátku prosince přišel s myšlenkou, aby stát proplácel všem dětem ve školách a školkách obědy. Na jeho slova obratem zareagovala poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) a záměr předsedy vlády promítla do novely školského zákona. Babiš však během několika málo dní změnil názor a řekl, že opatření se nemá týkat všech dětí, ale jen těch, na něž jejich rodiny pobírají přídavky. Valachové návrh následně odmítli i další ministři z řad politického hnutí ANO a rezort školství předložil vlastní — okleštěnou — verzi návrhu zákona.

„Bezúplatné stravování ve školách a školkách přispívá ke zvyšování vzdělanosti obyvatelstva, posilování společenské soudržnosti, odstraňování vnějších projevů majetkové a příjmové nerovnosti v postavení dětí, které nemohou nést žádným způsobem odpovědnost za svůj sociální status, snižování rizika společenské stigmatizace dětí z ekonomicky slabších rodin a k podpoře získání zdravých stravovacích návyků v dětském věku,“ stojí v důvodové zprávě novely.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO) ovšem namítá, že poskytování obědů zdarma výše uvedené pozitivní dopady nepřinese a za vhodnější považuje systém adresné podpory pouze pro děti ze sociálně slabších rodin. Dostálová dále upozorňuje, že novela cílí pouze na děti, kteří navštěvují školy a školky zřizované státem, kraji a obcemi, a diskriminuje všechny ty, jež docházejí do vzdělávacích institucí jiných zřizovatelů. V neposlední řadě pak uvádí, že návrh klade značné nároky na státní rozpočet, proto jej doporučuje neschválit.

S novelou zákona nesouhlasí ani ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO), který jí vytýká, že neřeší způsob, jakým budou obědy zdarma finančně zajištěny. „Návrh přesune úhradu za školní stravování na zřizovatele, kteří s takovýmto navýšením nákladů nepočítají a většinou tyto finanční prostředky ani nebudou mít. Bez odpovídající změny ustanovení školského zákona týkajících se financování, však stát finanční prostředky na tento účel vynaložit nemůže,“ shrnul Plaga.

Podobné výhrady vznesla i ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Ta konstatovala, že státní rozpočet s předpokládanými výdaji ve výši zhruba pěti a půl miliard korun ročně nepočítá. Na druhé straně však novelu označila za příliš úzce zaměřenou, neboť nepamatuje na žáky druhého stupně základních škol. „Na druhém stupni je přitom vyšší počet odpoledních vyučovacích hodin. A při odpoledním vyučování budou žáci [bez obědů] ještě více unaveni a nesoustředěni než jejich spolužáci stravující se ve školní jídelně,“ namítla.

Souběžně s návrhem Valachové vláda na svém nadcházejícím jednání posoudí i obdobnou novelu školského zákona, kterou v souladu s novějším názorem premiéra Babiše připravil ministr Plaga. Ta počítá s tím, že obědy zdarma dostanou pouze děti z veřejných škol a školek, na něž jejich rodiče pobírají přídavky. Na dětské přídavky mají nárok ty rodiny, jejichž příjem nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. „Tento návrh lépe cílí na potřebné děti,“ řekl Plaga s tím, že zákon se dotkne zhruba sto sedmdesáti tisíc žáků a vyžádá si kolem 1,7 miliardy korun ročně.