Míst ve školkách pomalu přibývá. Počet odmítnutých dětí je ale stále vysoký

Jan Gruber

Počet míst ve školkách je nedostačující a tisíce dětí ročně jsou odmítány. Nové školky sice rostou, ale pomalu. Novela školského zákona navíc počítá s tím, že během tří let budou muset školky přijímat i všechny dvouleté děti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2014 realizuje program Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Ve zprávě, kterou v pondělí předložila vládě ministryně školství Kateřina Valachová, stojí, že v rámci programu za tři roky vzniklo třiasedmdesát nových tříd předškolních zařízení s kapacitou více než sedmnácti set míst. Materiál dále uvádí, že největší počet žádostí o finanční podporu na rozšiřování výukových kapacit přicházel z hlavního města Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje.

V České republice existuje přes pět tisíc školek. Valnou většinu z nich zřizují obce. Celková naplněnost jejich kapacit přesahuje v letošním školním roce jednadevadesát procent. Nejvíce vytíženy jsou školky v Praze a Středočeském kraji, které prakticky nemají žádná volná místa. Naopak v Ústeckém a Karlovarském kraji je míra účasti dětí v systému předškolního vzdělávání nízká i přes dostatečné kapacity.

Kapacity školek jsou — především v některých regionech — dlouhodobě nedostačující. Spousta dětí není do systému předškolního vzdělávání přijímána. Před pěti lety nebylo v celé České republice vyhověno takřka šedesáti tisícům žádostí o přijetí do školky. Ač se v posledních letech počet odmítnutých žádosti pomalu snižuje, tak jich v loňském školním roce nebylo kladně vyřízeno přes jednačtyřicet tisíc. Česká republika se tedy nadále potýká s nedostatečnými kapacitami služeb péče o děti předškolního věku, přestože se nejsilnější populační ročníky již pomalu přesouvají do základních škol.

V souvislosti se snahou navyšovat kapacity předškolních zařízení byl před třemi lety přijat i zákon o dětských skupinách. Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti, která je v současné době podporována z Operačního programu Zaměstnanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo v dubnu minulého roku sto dětských skupin s celkovou kapacitou takřka patnácti set míst. O rok později se jejich počet zvýšil o dvě stě a kapacita narostla o takřka dva a půl tisíce míst.

Obtížná implementace školského zákona

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že implementace schválené novely školského zákona nebude snadná. Počítá totiž s tím, že od letošního září budou do školek přednostně přijímány všechny čtyřleté děti z daného spádového obvodu. O rok později by měly mít místa garantovány děti starší tří let. A od roku 2020 budou podle zákona muset školky přijmout i všechny dvouleté děti.

Radní hlavního města Prahy Irena Ropková se domnívá, že s garancí míst ve školkách pro tří a čtyřleté děti by v Praze neměl být problém. Nicméně se obává, že ne všechny městské části jsou dostatečně připraveny na nástup dvouletých dětí do systému předškolního vzdělávání. „Některé městské části zaspaly a dostatečně nevyužívají volné prostředky z evropských fondů,“ řekla Deníku Referendum. A dodala, že je ke zvážení, zda v tomto případě neposunout účinnost až za rok 2020.

Ministerstvu školství se ve spolupráci s obcemi podařilo vytvořit v průměru pět set šedesát míst ve školkách za rok. Pokud se budování těchto kapacit dramaticky nezrychlí, místa pro děti — především pro děti mladší dvou let — budou na některých místech republiky chybět i v budoucnu. Ministryně Valachová se nicméně domnívá, že kapacity školek jsou dostatečné. Přesto však v průběhu projednávání zákona přiznala, že garance míst pro nejmladší děti může obcím působit jisté těžkosti.

  Diskuse
  May 22, 2017 v 21.04
  Dvouleté děti nemají ve školkách co dělat, to vám potvrdí každá učitelka MŠ s praxí
  K tomu jako instituce byly vyvinuty v minulosti napřed chůvy, potom jesle, ty už ne jako moc šťastné řešení. Dnes je zajímavá koncepce tzv. mikrojeslí, kde je třeba jedna chůva na čtyři děti.

  Ideální je samozřejmě žena na tříleté nebo čtyřleté rodičovské dovolené, případně muž. Matka (resp. pečující osoba) je prostě obtížně nahraditelná v raném věku. My si můžeme vychovávat deprivovanou generaci a plácat se po zádech, jak jsme humanističtí.

  Některé dítě je zralé na školku ve 2,5 letech, některé sotva ve čtyřech.
  FO
  May 22, 2017 v 21.47
  V závěru článku se naznačuje,
  že by záměrem mělo být dostat do školek i děti mladší dvou let. To už mi přijde opravdu škodlivé a souhlasím s panem Ungerem.

  Vždy budou rodiče, kteří nebudou chtít být s vlastními dětmi, ani s maličkými, vždy si najdou způsob jak děti někam odložit. Ale podporovat by se to nemělo.