O dětské skupiny je zájem, od loňského roku se jejich počet ztrojnásobil

Johanna Nejedlová

Ministryně Marksová hodnotí pozitivně zájem o zřizování dětských skupin. Ty mají nahrazovat nedostatek volných míst v mateřských školách a jeslích. Nyní je registrováno na tři sta takových zařízení.

Zájem o zřizování dětských skupin roste. Ministerstvo práce a sociálních věcí jich nyní eviduje tři sta. To je o dvě stovky více než v loňském roce. Dětské skupiny mají pomáhat řešit nedostatek míst v jeslích a mateřských školách, a usnadňovat tak návrat z rodičovské dovolané do zaměstnání.

„Jsem moc ráda, že zájem o dětské skupiny stále roste, protože pomáhají rodičům lépe sladit práci a starost o rodinu. Díky dětským skupinám stoupá počet míst v předškolních zařízeních. Teď je našim cílem dostat informace o této možnosti mezi co největší počet rodičů,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zákon o dětských skupinách vešel v platnost v roce 2014. Zřizovateli dětských skupin mohou být podniky, vysoké školy, spolky, úřady, kraje, nadace či třeba náboženské společnosti. Ve skupinách bývá od šesti do čtyřiadvaceti dětí v předškolním věku. Na každých šest dětí musí být v zařízení odborně způsobilá pečující osoba. Příkladem ve zřizování skupin je i samotné ministerstvo práce a sociálních věcí, které provozuje tři dětské skupiny.

Zřizovatel dětské skupiny musí splnit hygienické předpisy, které jsou však méně náročné než předpisy pro zřízení mateřské školky. Cenu zřízení dětské skupiny odhaduje MPSV na půl milionu korun a rok fungování skupiny odhaduje na stejnou částku. V rámci podpory vzniku skupin rozdělilo v dotacích na tři sta padesát milionů korun. Žádost o podporu podalo více než tři sta subjektů. Další peníze se v rámci Operačního programu zaměstnanost chystá ministerstvo rozdělovat na konci letošního roku.

Loni v dubnu evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí sto dětských skupin s celkovým počtem 1 455 míst. K letošnímu dubnu je jich evidováno tři sta s kapacitou 3 913 míst. Částečně se tak daří řešit nedostatek volných míst v zařízeních pro děti předškolního věku. S největším nedostatkem míst v mateřských školách se podle dat z ministerstva školství a tělovýchovy potýkají především satelitní města v okolí Prahy.

Ceny za péči o dítě v dětských skupinách se liší podle jednotlivých zřizovatelů. Pohybují se běžně okolo dvou tisíc měsíčně za každodenní hlídání až po několikanásobně vyšší ceny. Některé dětské skupiny odvíjejí výši ceny od výdělku rodičů.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu ve své studii vypočetl, že navýšení příjmů do státního rozpočtu za rodiče, který nastoupil do zaměstnání, díky tomu že mohl umístit dítě do mateřské školky, činí více než deset tisíc korun ročně. Stát by se tedy podle jejich doporučení neměl zdráhat investovat i do rozvoje klasických mateřských škol.