Otevřený dopis literární veřejnosti premiéru Babišovi: přijměme syrské sirotky

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis literární veřejnosti premiéru Babišovi za přijetí syrských dětských uprchlíků, podepsaný řadou spisovatelů, literárních kritiků, překladatelů, literárních vědců a redaktorů.

K rukám předsedy vlády České republiky Andreje Babiše

Pane premiére,

opakovaně veřejně prohlašujete, že Česká republika nepřijme žádného uprchlíka. Naposledy jste však zašel až tak daleko, že jste prohlásil, že Česká republika nepřijme ani jednoho z padesáti syrských nezletilých sirotků. Považujeme to za skandální a nelidské. Nehodláme se smířit s tím, že prosperující evropský stát, jako je naše republika, odmítá podat pomocnou ruku dětem a mládeži stiženým hrůzami syrského konfliktu.

Stydíme se za Vaše prohlášení o nepřijetí syrských sirotků a jsme jím pobouřeni. Žádáme Vás důrazně, abyste změnil své postoje, vyjádření a kroky v oblasti týkající se humanitárních otázek a migrační krize, jimiž reprezentujete občany České republiky.

Naše republika je schopna a ochotna přijmout nezletilé sirotky postižené válkou. V České republice pracují a fungují jednotlivci, instituce, organizace a komunity schopné a ochotné se s problémem přijetí několika desítek válečných sirotků vypořádat. Vždyť to také odpovídá základním humánním požadavkům mezilidské solidarity.

Obraz České republiky, jejž podobnými nehoráznými prohlášeními vytváříte, je odpudivý. Neidentifikujeme se s ním — toto není naše republika. Jsme občané bohatého evropského státu, jenž má povinnost pomáhat bližním stiženým neštěstím, má povinnost solidarizovat se s obětmi války, zejména dětskými.

Jsme občané státu, jenž chce patřit do progresivního proudu Evropy, nikoli na její pasivní, nesnášenlivý a egoistický okraj. Přízemní rétorika, kterou vedete, se České republice v širším horizontu velice vymstí. Postavte se konečně za humanistické evropské hodnoty.

Níže podepsaní:

Jan Štolba

Adam Borzič

Olga Stehlíková

Petr Hruška

Sylvie Richterová

Petr Borkovec

Karel Piorecký

Kateřina Piorecká

Stanislav Dvorský

Petra Hůlová

Marek Šindelka

Radek Fridrich

Martin Vopěnka

Ivan Binar

Jáchym Topol

Milan Ohnisko

Jonáš Hájek

Simona Racková

Ladislav Zedník

Irena Obermannová

Jan Burian

Jakuba Katalpa

Ivana Myšková

Vratislav Kadlec

Jan Škrob

Eva Klíčová

Tomáš Čada

Petr Tureček

Radek Malý

Lubor Kasal

Roman Kanda

Adéla Knapová

Ondřej Hložek

Markéta Hejkalová

Magdaléna Křížová

Stanislav Biler

Petr Štádler

Roman Polách

Zofia Bałdyga

Tomáš Gabriel

Ondřej Lipár

Karel Kouba

Tomáš Kůs

Magdaléna Šipka

Lenka Bukovská

Anežka Charvátová

Jana Čeňková

Filip Outrata

Petr Himmel

Mariana Fischer

Vesna Tvrtković Evans

Ingrid Artezz

Pavel Zajíc

Lenka Kuhar Daňhelová

Natálie Paterová

Viktor Janiš

Tereza Horváthová

Miroslav Olšovský

Robin Král

Erik Lukavský

Silvia Singerová

Jitka Bret Srbová

Jitka Hanušová

Miroslav Balaštík

Renáta Fučíková

Alžběta Luňáčková

Viktor Bezdíček

Vojtěch Němec

Jan Němec

Lucie Kořínková

Magdaléna Jacková

Tomáš Suk

Petr Šámal

Jiří Trávníček

Jitka Šotkovská

Pavel Janáček

Iva Mrkvičková

Michael Wögerbauer

Iva Procházková

Marta Kellerová Kordíková

Jan Bělíček

Marika Jana Mariewicz

Olga Pavlova

Lenka Jungmanová

Dora Kaprálová

Jan Těsnohlídek

Nikolaj Ivaskiv

Matěj Senft

Lukáš Senft

Tereza Semotamová

Olga Pek

Ondřej Macl

Jana Hradilová

František Kalenda

Ladislav Selepko

Vít Janota

Tereza Riedlbauchová

Ondřej Škrabal

Pavel Janoušek

Zuzana Augustová

Jarmila Grimmová

Tereza Brdečková

Jana Šrámková

Tomáš Zmeškal

Tomáš Tlapa

Zbyněk Fišer

Milena Slavická

Irena Šťastná

Adéla Gálová

Natalie Nera

Zuzana Fialová

Jan Nemček

Lukáš Marvan

Věra Dumková

Saša Gr.

Sylva Fischerová

Tomáš Míka

  Diskuse
  September 20, 2018 v 10.55
  Mezinárodní dětský kříž
  JN
  September 20, 2018 v 20.03
  Hlavně nevěřit konspiracím,
  tajemnému doktoru Horákovi se to v jeho hrátkách s gestapem stalo osudným.

  Teď tu tedy máme tajemnou doktorku Horákovou, která také sídlí v sídle komunistů, v ulici Politických vězňů, nikdo ji tam nikdy neviděl, ale její kritika záměrů Michaely Šojdrové zní překvapivě rozumně, že dokonce i pan Profant tvrdí, že "by platila nebýt těchto dvou zásadních háčků:
  1. Ty děti nikdo v dohledné době nevrátí domů.
  2. Padesát dětí je charita, nikoli konkurence systémovému řešení."

  Co z toho tedy můžeme vyvozovat, milý Watsone?
  MP
  September 21, 2018 v 9.30
  Dobře, pane Nusharte
  Překlad pro Vaší potřebu:
  V textu paní Horákové, domnělé či existující, byl předpoklad (zásadní háček), který činil její návrhy absurdní.
  JN
  September 21, 2018 v 12.24
  Ad předpoklad č. 2 (druhý zásadní háček)
  Připusťme tedy na chvíli, že návrh (ať už existující, či neexistující) doktorky Horákové by byl lepší než návrh Michaely Šojdrové (pokud by neměl ty dva zmíněné háčky) a věnujme se nyní pouze tomu druhému háčku, který - pokud by platil - by způsobil, že by tomu tak nebylo - a tedy návrh Horákové by lepší nebyl.

  Druhý háček tvrdí, že řešení humanitárního problému je dobré či špatné (dobré či špatné je samozřejmě pro ty děti a nikoliv pro toho, kdo pomoc poskytuje) v závislosti na tom, jakého počtu lidí se týká. Tedy, že návrh Michaely Šojdrové by byl špatný, pokud by mělo jít o systémové řešení, které by se uplatnilo ve všech podobných případech. V takovém případě by jako systémové řešení byl lepší návrh (neexistující?) doktorky Horákové. Protože jde ale jen o padesát dětí, můžeme zvolit řešení špatné - a přesto bude dobré, protože se týká jen padesáti dětí.
  MP
  September 21, 2018 v 14.06
  Jiřímu Nushartovi
  Jsem rád, že se pokoušíte překonat svoji funkční negramotost.

  Nicméně: Psal jsem jasně o háčku v v postoji Tatjany Horákové, nikoli v požadavku Michaely Šojdrové.
  Horáková kritizuje Šojdrovou za to, že její řešení není domyšlené. A její kritika by mohla být pravdivá tehdy, kdyby Šojdrová chtěla něco jiného, než pomoci padesáti dětem.
  A ano, pokud chci pomoci malé skupině lidí, mohu zvolit řešení, které by ve velkém nefungovalo.

  Systémově nefungovalo, tedy nikoli podle kriteria, co je nejlepší pro děti. Abych pravdu řekl, s takovým kriteriem bych si nevěděl rady. Nejhorší z reálně se nabízejících možnosti je zachování stávajícího stavu -- bezprizornost bez dohledné budoucnosti. Ale nejlepší -- riskantní pokus o integraci v novém prostředí, návrat do rozvrácené Sýrie a přežívání díky nejisté zahraniční pomoci ... nevím a myslím, že neví nikdo soudný.

  JN
  September 22, 2018 v 1.59
  Pane Profante, proč nejde v tichosti přijmout 50 syrských sirotků aniž by se kvůli tomu neviditelná doktorka Horáková musela stávat viditelnou,
  literární veřejnost sepisovala otevřené dopisy, jednal parlament a konaly se demonstrace?

  Já bych k těm padesáti sirotkům klidně navrch přidal ještě i nějaké vdovy, aby se o ty sirotky měl kdo starat. Hlavně aby nepadla vláda a nezačala občanská válka mezi kavárnou a hospodou!

  -----------------

  Jinak i já jsem pochopitelně rád, že společnými silami můžeme odkrývat záludnosti funkční gramotnosti.

  Například o tom, že jde o "háčky" v postoji neviditelné Horákové a nikoli viditelné Šojdrové, není mezi námi vůbec sporu, i když to možná tak nevidíte.

  Že nejhorší z nabízejících se možností (Česko, Sýrie, Řecko) je zachování stávajícího stavu (Řecko), to už řekl pan Morbicer (("Nicméně situace na řeckých ostrovech je čím dál horší a uniknout odtamtud kterýmkoliv směrem má smysl.To mi Taťjána Horáková nevymluví.")) v té vedlejší diskusi, a shodujeme se v tom všichni tři také. Vy jste ale právě na tento jeho diskusní příspěvek reagoval svými "dvěma háčky" v postoji neviditelné Horákové, kterých kdyby údajně nebylo, tak by její kritika (podle Vašeho názoru) platila. Jinými slovy: nebýt těch dvou háčků, Horákovou navrhované řešení přemístit sirotky zpět do Sýrie by i podle Vás bylo nejlepší. Ničím jiným jste platnost její kritiky v tom svém starším stanovisku (pod jiným článkem) nepodmiňoval. Tedy ani zlepšením nejistého prostředí v rozvrácené Sýrii.

  Háček je však ve Vaší nynější větě v diskusi zde pod tímto článkem: "A její kritika by mohla být pravdivá tehdy, kdyby Šojdrová chtěla něco jiného, než pomoci padesáti dětem." Tato Vaše věta pravdivá není. Kritika (tedy text Horákové) by totiž mohla být oprávněná v tom případě, pokud by alternativní návrh Horákové byl lepší, než návrh Šojdrové.

  Pokud si však - jak sám říkáte - nevíte rady s tím, jak posoudit, co je nejlepší z hlediska zájmu těch dětí, pak se samozřejmě do žádných úvah o tom, jak jim pomoci, nepouštějte.


  PK
  September 22, 2018 v 7.54
  Správná otázka, Nusharte
  "proč nejde v tichosti přijmout 50 syrských sirotků"?

  Správná otázka, ale na špatném místě. Na koho byste se s ní měl obrátit, víte dobře, tak hloupý zas nejste.

  To by ale nesplnilo účel a zadání, trollit na DR, viďte.
  MP
  September 22, 2018 v 10.21
  JIřímu Nushartovi
  Nejlepší reakce na stoupání hladiny moří by bylo, aby se lidé na ostrovech naučili dýchat pod vodou. Nemuseli by pak opouštět své domovy. Rozumný projekt s přibližně stejně velkým háčkem jako s tím návratem do Sýrie ("Až bude v Sýrii mír ...")

  Ony těm dětem na ostrovech tikají neúprosné hodiny a jestli padesáti z nich dokáže pomoct jedna tvrdohlavá europoslankyně, která si to vyhádá na na premierovi, protože tomu je to vlastně jedno a řídí jen podle dopadů na veřejné mínění, pak se prostě stala dobrá věc a půjde o to, aby ty parametry pomoci za něco stály. Umíme to, když chceme.
  JN
  September 22, 2018 v 22.35
  Panu Profantovi
  "Že nejhorší z nabízejících se možností (Česko, Sýrie, Řecko) je zachování stávajícího stavu [tedy Vaše "ony těm dětem na ostrovech tikají neúprosné hodiny"], to už řekl pan Morbicer v té vedlejší diskusi, a shodujeme se v tom všichni tři."
  Ano, už jsem to napsal ve svém předchozím diskusním příspěvku...

  -------------------

  Kolik je těch "háčků"? Zatím jste mluvil o dvou. "Až bude v Sýrii mír ..." je háček třetí? Předpokládám, že máte o situaci v Sýrii lepší přehled než já a já tedy v tom rád dám na Váš názor. Tu výhradu (nebezpečná situace v Sýrii) jste ale ve své první reakci neuvedl, měl jsem tedy zato, že vyjma Vámi zmíněných dvou háčků s neviditelnou doktorkou Horákovou v tom ostatním (tedy i v hodnocení bezpečnostní situace v Sýrii) souhlasíte.

  JN
  September 22, 2018 v 22.39
  Pane Kolaříku poraďte,
  jak lze dnes prostřednictvím internetu vyjádřit svůj názor na cizí "netichou" akci, aby v tom někdo jiný neviděl trolení, nýbrž právě jen vyjádření osobního názoru?
  MP
  September 23, 2018 v 10.24
  Ne, pane Nusharte
  "Až bude v Sýrií mír..." je součást druhého háčku. Ta dáma s nejasnou existencí totiž svoje systémové řešení váže na tvrzení, že na naprosté většině syrského území mír je.

  Takže ještě jednou:
  Pokud by byla možnost vrátit bezprizorné děti do země jejich původu a zajistit jim tam odpovídající péči, bylo by jistě rozumnější pomoci spíše vytvořením dětského domova či vesničky SOS v Sýrii a pomáhat pak jeho (jejímu) provozu finančně a podle potřeby lidmi. Tuto pomoc bychom přitom neměli zaměňovat za systémovou pomoc při obnově Sýrie či jejích nástupnických států, ale chápat ji jako charitu či humanitarní gesto.

  Vzhledem k tomu, že v Sýrii mír není a v dohledné době nebude, není možné toto řešení použít. Respektive je -- pro děti v Sýrii a s vědomím rizik, které to představuje pro české účastníky a nároků na nefunkční ministerstvo zahraničí (nic nového,před pár lety schvalovala např. MU ve svém rozpočtu odstranění minového pole před fakultní školou v rovníkové Africe), ale nikoli pro děti, které z války utekly.
  JN
  September 23, 2018 v 11.16
  "Až bude v Sýrií mír..." je tedy součástí druhého háčku, aha.
  Takže věta:

  "Ona by ta kritika platila [text 'Horákové' by platil] nebýt toho, že padesát dětí je charita, nikoli konkurence systémovému řešení."

  ve skutečnosti znamená také i:

  "Ona by ta kritika platila nebýt toho, že v Sýrii ještě není mír."

  -------------------------

  Děkuji Vám, pane Profante, že společnými silami můžeme pracovat na postupném odstraňování mé funkční negramotnosti. Jde to - ale ztuha.
  AM
  September 25, 2018 v 9.15
  Máte pravdu pane Poláčku
  Tak se ukázalo, že je to další čistokrevné fake od "hnutí" ANO, v Lidovkách je kvůli tomu dusno a dokonce sama Ústa Babišova (aka István Léko) k tomu byla nucena vydat prohlášení.
  (Není mi ovšem jasné, kdo by mu měl věřit)

  Počítám, že ČSSD očerňování svého bývalého předsedy opět přejde bez povšimnutí.
  JN
  September 25, 2018 v 21.16
  Šéfredaktor LN István Léko tedy potvrdil, že článek neviditelné doktorky Horákové jeho novinám poskytl Úřad vlády ČR.
  Informace o tom, že organizace "Mezinárodní dětský kříž" pravděpodobně vůbec neexistuje a že možná neexistuje ani samotná doktorka Horáková jsou známé a tedy dostupné několik let.

  Z jakého důvodu by si tedy Úřad vlády ČR měl podřezávat větev sám pod sebou velmi snadno odhalitelným záměrně nepravdivým tvrzením o existenci "Mezinárodního dětského kříže"?

  Úřad vlády ČR má co vysvětlovat. Doufám, že novináři budou neodbytní a budou tentokrát sloužit pravdě a nikoliv svému přesvědčení a jiným cizím zájmům.

  Není přece možné, aby vláda klamala veřejnost tak primitivně. Za své daně chci být obelháván kvalitně a profesionálně!

  JN
  September 27, 2018 v 0.25
  Doktorka Horáková existuje!
  Její krycí jméno je Andrej Babiš a maskuje se jako údajný předseda vlády.

  Doktorka Horáková (alias Andrej Babiš) považuje za chybu, že její asistentka odeslala do redakce Lidových novin text, který podporoval její stanovisko v otázce syrských sirotků. Uvedla to v rozhovoru pro Frekvenci 1.

  „Byla to chyba, ale my žádáme o zveřejnění v názorech i jiné deníky. Je to problém, že tam je vlastně to kvazi-vlastnictví, které ale není vlastnictví přes ten svěřenský fond,“ uvedla doktorka Horáková. „Kdybych to dala do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji,“ dodala Horáková.

  https://www.lidovky.cz/domov/babis-povazuje-zaslani-textu-do-lidovych-novin-za-chybu.A180926_195330_ln_domov_ele
  AM
  September 27, 2018 v 11.32
  Zeman, Filip, Okamura, Babiš
  :-))

  ANO, před pár lety bych byl, ale dnes už takovým prohlášením šokovaný nejsem.
  A aspoň to máme černé na bílém.

  Andrej Babiš se zařadil po bok Miloše Zemana, Vojtěcha Filipa a Tomia Okamury -- je to post-faktický či post-pravdivý politik.

  Na faktech a pravdě nezáleží, klidně uděláme z Peroutky nácka nebo si vymyslíme humanitární organizaci, na tom nesejde.
  Hlavní je ÚČEL.
  Účel světí prostředky. Jestliže dosáhneme cíle, je jedno, JAK ho dosáhneme. Pravda není hodnotnější než lež, fakta než výmysly.

  Nejhorší je, že lidem už to asi nevadí.
  Všichni lžou, tak si vybereme tu lež, která nám nejvíc štymuje...
  ------------------------------------------------------

  Zpětně víc a víc chápu zoufalý boj B. Sobotky proti Babišovi - ale neměl šanci.
  Hamáček už vyloženě kolaboruje.
  Smutný konec nejstarší české strany.
  JN
  September 27, 2018 v 21.28
  Já prostě nemohu uvěřit, že předseda vlády a druhý nejbohatší člověk v zemi by mohl mít IQ houpacího koně.
  Vždyť musel dopředu vědět, že se to provalí. Nebo snad nechce přiznat, že si z něj někdo vystřelil?
  JN
  September 28, 2018 v 1.05
  Babiš přece mohl použít to racionální jádro své argumentace
  a nemusel ho opentlovat (v té době sepsání toho článku již dávno zpochybněnou) pověstí o doktorce Horákové a jejím "Mezinárodním dětském kříži".

  Chtěl snad tou přidanou lží zdiskreditovat to racionální jádro své argumentace a ze sebe udělat blbce?
  PK
  September 28, 2018 v 12.47
  Jenom malý test
  Jak by asi vypadala "argumentace" někoho, kdo by tady byl "za Babiše", i když "neoficiálně", a měl by za úkol obhajovat neobhajitelné? Jak by to asi zkoušel?
  Vypadalo by to nějak podobně jako "argumentace" někoho, kdo tady skutečně je?
  MP
  September 28, 2018 v 16.57
  Pavlovi Kolaříkovi
  Nejsem si jist.

  Kdybych měl obhajovat Babiše na takovém fóru jako je tohle, prostě bych řekl, že má na Úřadu vlády ( a ve svém štábu) pitomce (což je, bohužel, empiricky ověřitelná věc) a že se jim nikoli poprvé povedlo udělat botu. Měli po ruce materiál, který se jim hodil a tak ho použili bez dalšího prověřování -- jaký byl při jejich práci poměr arogance (ono je to jedno, jestli je to pravda nebo ne; ti, které chceme oslovit tomu uvěří) a neschopnosti, těžko soudit, ale osobně bych věřil na výšší podíl druhé ingredience.

  Nestaví to sice Babiše do příliš dobrého světla, ale který čtenář DR si dělá iluze o personálním zázemí ANO a nenutí to ihned pracovat s konspiračními teoriemi. Zatímco žvatlání pana Nusharta leda ještě více podporuje nechuť, kterou ta afera s Horákovou vůči Babišovi pochopitelně vyvolává.
  To by vám ovšem nikdo nesežral, pane Profante.

  Andrej Babiš přímo říká, citují: "Byla to chyba, ale my žádáme o zveřejnění v názorech i jiné deníky..." a "Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě...".
  Neboli:
  On lituje, že to vypadá, že ovlivňuje noviny, které mu patří.
  Že je to celé lež, která "podporuje jeho stanovisko", abych opět citoval LN, a která mj. také špiní jeho politického konkurenta, to mu ovšem nevadí ani v nejmenším.

  V podstatě jde o klasickou taktiku -- průser je značný, tak vezmu to míň hrozné z něj (mé noviny, o kterých se tvářím, že nejsou mé, mi otiskly, co se mi hodí), nějak to okecávám, a tím zakryju jádro celé věci...
  MP
  September 28, 2018 v 18.50
  Aleši Morbicerovi
  Jasně jsem napsal: "kdybych měl obhajovat Babiše..." , nikoliv, "kdybych ho chtěl obhajovat tak idiotsky, jako to činí on sám".
  Ale zase je docela dobře, když se oligarcha obhajuje jako idiot. Vždy by si na to mohl také zjednat někoho schopného.
  PK
  September 28, 2018 v 19.48
  Martinu Profantovi
  Ale vždyť on se v podstatě snaží to směrovat přesně takto: "Úřad vlády ČR má co vysvětlovat."

  Jinak nepochybuji o tom, že kdybyste to vy z nějakého důvodu měl dělat, dělal byste to mnohem inteligentněji. Jenomže oni musí holt pracovat s materiálem, který mají k dispozici, a trollové zřejmě opravdu nebudou ti nejchytřejší lidi na světě.

  Já mám ale na mysli i další typické znaky: např. nemít vůbec co faktického říci, mlít samé nesmysly, ale zato je mlít bez ustání, a být v tomto vlákně ten, koho je nejvíc vidět (už jenom z procentuálního zastoupení množství příspěvků).

  Jinak bychom si asi měli vyjasnit pojem "konspirační teorie". Existence agentů StB a KGB není konspirační teorií. Trollí továrny též nejsou konspirační teorií. Není jimi ani to, že v podstatě vyhrály prezidentské volby v USA, prezidentské a parlamentní volby v Česku, referendum o brexitu v Británii atd. atd.

  To jsou fakta, která se už dnes v podstatě považují za prokázaná - po počátečním podezření už lze mluvit o jistotě.
  JN
  September 28, 2018 v 20.47
  Pane Kolaříku, jsem placený troll, vystřídal jsem pana Kuchejdu
  a už si s tím dál nelamte hlavu a běžte si pro prášky.
  MP
  September 28, 2018 v 22.31
  Pavlu Kolaříkovi
  Ale ne, ty konspirační teorie se netýkají ruské tajné služby, ani asymetrických atd. válek, jen poudaček pana Nusharta. Jen chvilinku zkuste takový myšlenkový experiment -- já vím, není to příliš hygyenické -- a zkuste si představit ten šílený svět, ve kterém by jeho promluvy o Horákové a Babišovi dávaly alespoň trochu smysl.
  JN
  September 28, 2018 v 22.58
  Pánové, dohodněte se už konečně, kým jsem placen!
  Před chvílí zde pan Profant oponoval panu Kolaříkovi a tvrdil, že píší proti Babišovi ("žvatlání pana Nusharta leda ještě více podporuje nechuť, kterou ta afera s Horákovou vůči Babišovi pochopitelně vyvolává"), teď je zas najednou jiného názoru...

  Jisté však je, že ti, kdo zde rozbíjejí diskuse a pomocí osobních útoků je mění v "hospodské rvačky", jsou pánové Kolařík a Profant (nerozluční nepřátelé asi jako Klaus se Zemanem).
  MP
  September 29, 2018 v 10.28
  Jiřímu Nushartovi
  Važte si úspěchu. Ve vztahu k tomu, co píšete, smiřujete opravdu i velmi rozdílné lidi :-)
  JN
  September 29, 2018 v 11.57
  Já to usmiřování velmi rozdílných lidí cítím jako své poslání.
  Teď, když jsme už tedy všichni usmířeni, bych se vrátil k tématu článku a rád bych se Vás, pane Profante, zeptal, zda máte nějaké zásadní výhrady k tomuto následujícímu stanovisku:

  "Smutné v celé této diskusi je, že vůbec nejde o ty sirotky, ale o politický zápas. Aby mohlo jít o sirotky a ne o politický zápas, musel by s těmi sirotky nejprve někdo mluvit, zjistit jejich přání a potřeby (u každého mohou být jiné), srovnat tato jejich přání a potřeby s našimi možnostmi pomoci a s naší představou jejich nejlepšího zájmu a pak podle toho pomáhat. Některé děti pravděpodobně budou požadovat pomoc při hledání a sloučení s jejich blízkými, ztracenými ve válce. Jiné děti, které jsou zcela bez příbuzných, mohou mít vytvořeny citové vazby k někomu v tom místě, ve kterém teď právě jsou, a bylo by tedy chybou tyto vazby znovu zpřetrhat. Děti, které jsou zcela opuštěné, nemají již nikoho, kdo by o ně mohl pečovat, nemají žádné takovéto vazby a jsou v akutním ohrožení, takovéto děti by pak bylo správné přemístit samostatně do bezpečí a hledat pro ně jiné vhodné pečující osoby."
  MP
  September 29, 2018 v 17.05
  Jiřímu Nushartovi
  V prvé řadě je to přemoudřelý blábol, který se tváří jakoby nikdo nic o situaci na ostrovech nevěděl. Navazuje obraz jako bychom chtěli z jakého vivária nahodile vybrat padesát živočichů a nějak s nimi naložit. Lživý a pitomý, tak říkajíc babišovský.


  JN
  September 29, 2018 v 17.34
  Říkáte, pane Profante, "lživý a pitomý blábol"?
  Ale vždyť přece v té předchozí diskusi jste na něco velmi podobného reagoval dost jinak. Napsal jste, že "nebýt těch dvou háčků", pak že by to - podle Vás - mohlo platit.
  JN
  September 29, 2018 v 21.11
  "Lživý a pitomý blábol"
  1. Pokud by v těch táborech neexistovalo žádné dítě, které by požadovalo pomoc při hledání a sloučení s jeho blízkými, ztracenými ve válce

  2. a pokud by v těch táborech neexistovalo žádné dítě (bez blízkých příbuzných), které by mělo vytvořenu citovou vazbu k jiné pečující osobě v tom místě, ve kterém teď je,

  3. pak by tam tedy logicky existovaly jen takové děti, které jsou zcela opuštěné, nemají již nikoho, kdo by o ně mohl pečovat, ani nemají žádné citové vazby v místě svého současného pobytu a jsou tedy v akutním ohrožení. Takové děti by pak bylo správné přemístit samostatně do bezpečí a hledat pro ně jiné vhodné pečující osoby.

  -------------------

  S čím nesouhlasíte, pane Profante?

  VK
  September 30, 2018 v 0.48
  Holt se Nusharte vaše úporná snaha pomocí tu šaškování, tu oslizle licoměrných úvah bojovat proti úmyslu neomarxistů rozbít tolik drahý konzervativní světa řád hromadným dovozem migrantů - se zde jaksi nesetkává s příznivým přijetím.
  JN
  September 30, 2018 v 7.08
  "Šaškování a oslizle licoměrná úvaha"
  1. Pokud by v těch táborech neexistovalo žádné dítě, které by požadovalo pomoc při hledání a sloučení s jeho blízkými, ztracenými ve válce

  2. a pokud by v těch táborech neexistovalo žádné dítě (bez blízkých příbuzných), které by mělo vytvořenu citovou vazbu k jiné pečující osobě v tom místě, ve kterém teď je,

  3. pak by tam tedy logicky existovaly jen takové děti, které jsou zcela opuštěné, nemají již nikoho, kdo by o ně mohl pečovat, ani nemají žádné citové vazby v místě svého současného pobytu a jsou tedy v akutním ohrožení. Takové děti by pak bylo správné přemístit samostatně do bezpečí a hledat pro ně jiné vhodné pečující osoby.

  -------------------

  S čím nesouhlasíte, milý pane Klusáčku?

  JN
  September 30, 2018 v 7.17
  Abychom mohli najít sirotky (podle bodu 3)
  a aby tedy nešlo o politický zápas, musel by s těmi sirotky nejprve někdo mluvit, zjistit jejich přání a potřeby (u každého mohou být jiné).
  JN
  September 30, 2018 v 8.12
  Význam otevřeného dopisu umělců může být, pane Krupičko,
  různý.

  Může mít třeba ten paradoxní význam, o kterém píšete Vy, ale ve světle výše zmíněných logických úvah může být (opět paradoxně) i dobrým příkladem morální hysterie, vedené dobrou vůlí pomáhat dětem v nouzi.
  MP
  September 30, 2018 v 11.22
  Jiřímu Nushartovi
  Michaela Šojdrová reagovala na konkrétní zážitek na konkrétním ostrově. A ty Vaše tři otázky ji podsouvají, že je uplně pitomá, protože:

  a) se neumí zeptat jak samotných běženců, tak řeckých správních orgánů, tak pomáhajících institucí. Buďte si jist, že ti druzí a třetí mluví s europoslankyní velmi ochotně a dokážou zprostředkovat rozhovor s prvními (beženci), pokud by nějak uvázl;

  b) nemá představu o tom, co by taková pomoc organizačně a jinak znamenala. Protože jsem Šojdrovou shodou okolností poprvé potkal na akci české školy z azylového zařízení, nepodezíral bych ji z podobné ignorance.

  Mimoto: administrace přijímání uprchlíků je sice přetížená, ale jedna z Vašich otázek podsouvá podezření, že se nikdo vůbec nezajímá o případné dohlednání snadno dostupných příbuzných dětí bez doprovodu. Opět nesmysl.

  Dětem by nejspíše bylo lépe v domácím prostředí (viz první háček) a z hlediska pomoci bychom si je neměly vybírat jako mazlíčky v útulku (o formě výběru pokud vím Šojdrová nikdy nemluvila a tento postup se ji proto nehodí bez dalšího podsouvat) -- toť motivy, se kterými lze ve Lžihorákové souhlasit.

  A obecně -- raději morální hysterii, pokud má reálnou možnost pomoc potřebným,. než rozšafné kecy o riziku, že bych mohl kruhem, který mu hodím, udeřit tonoucího do tváře a zda je to bez jeho souhlasu morální.

  Jistě, pokud bychom těm dětem pomohly, je možné, že se ze vnoučete jednoho z nich vyklube Konvička. Nepříjemné, ale statisticky bezvýznamné.
  JP
  September 30, 2018 v 13.15
  Pane
  Pane Klusáčku, před několika dny Vás pan Nushart požádal, abyste ve vztahu k němu používal obecně zažité zdvořilostní formy oslovení, tedy s oslovením "pane".

  Já Vás sice chápu v tom ohledu, že pan Nushart zde opakovaně ventiluje názory a postoje, které se jeví být natolik extrémně asociálními, že je skutečně sotva možno vyhnout se pocitu, zda jejich nositel si takovéto oslovení - historicky spojené s určitým důstojenstvím - opravdu zasluhuje.

  Nicméně: tato zdvořilostní forma oslovení se v moderní společnosti zažila - a to z dobrých důvodů - jako všeobecně platný úzus, a to i v mezních případech. A tak třeba i ve věznicích se odsouzencům (a to i těm za nejtěžší zločiny) vyká (alespoň v oficiálním styku), namísto aby se oslovovali prostě "pojď sem, ty ničemo". A stejně tak na tuto zdvořilostní formulaci mají plný nárok i obyvatelé psychiatrických léčeben, včetně i těch nejtěžších případů, kdy z vlastní osobnosti (a jejího důstojenství) zbývá někdy už jen velmi málo.

  Zkrátka: jestliže ve vzájemném styku přestaneme respektovat i ty formálně zdvořilostní způsoby, pak tím bude otevřena brána pro nadále pokračující a vlastně nezadržitelné zhrubnutí všeobecných způsobů. Jak pak bude daleko k tomu, abychom svým odpůrcům začali tykat? A jak pak daleko bude k tomu, aby se tato stále ještě relativně kultivovaná diskusní platforma proměnila (to jest: zdegenerovala) v nějaké tuctové internetové kolbiště, kde si přítomní účastníci navzájem nadávají a se urážejí tím nejhrubším způsobem?!...

  Ostatně, pane Klusáčku, Vám samému to asi tak není zřejmé - ale kdykoli se ve zdejších diskusích zjeví to Vaše "Nusharte" - pak ten zcela prvotní dojem je ten, že je to nikoliv pan Nushart, nýbrž Vy sám, kdo se shazuje na velmi nízkou úroveň.

  Pokud to vůbec nedokážete niterně strávit, svého kontrahenta oslovovat standardní zdvořilostní formulací, pak se tomu můžete vyhnout tím, že se na něj budete obracet nepřímo; například "Ad J. Nushart". Bude dostatečně srozumitelné, koho máte na mysli - a nás zároveň ušetříte neustále opakované konfrontace s hlubokým poklesem obecné kulturní úrovně zdejších diskusí.
  JN
  October 1, 2018 v 0.06
  Panu Profantovi
  Nemohu v těch svých třech bodech Michaele Šojdrové nic podsouvat (jak Vy mi posouváte), neboť ji tam nikde nejmenuji. Ty tři body nejsou reakcí na Michaelu Šojdrovou, ale na smutek z toho, že "v celé této diskusi vůbec nejde o ty sirotky, ale o politický zápas" (29.Září 2018, 11:57:45), což je bohužel - mimo jiné - důsledkem právě takto (i Vámi) pozitivně vnímaného účelu rozpoutané morální hysterie: "raději morální hysterii, pokud má reálnou možnost pomoc potřebným".

  Já názor Michaely Šojdrové na způsob výběru těch sirotků neznám a nakonec i Vy sám píšete, že "pokud je Vám známo, tak o formě výběru Šojdrová nikdy nemluvila (a tento postup se jí proto [podle Vás] nehodí bez dalšího podsouvat)".

  Jestliže já tedy její názor na způsob výběru sirotků neznám a ona sama o něm nikdy nemluvila, pak je třeba i (hypoteticky) možné, že by ten výběr navrhla provést právě tím stejným způsobem:

  1. Nejprve by z toho zamýšleného přesunu pouze samotných dětí do ČR vyloučila ty, u kterých je možno dohledat jejich dospělé blízké, se kterými mohou být tyto děti sloučeny a následně pak mohou zůstat v jejich péči.

  2. Pak by ze zamýšleného přesunu pouze samotných dětí do ČR vyloučila ty děti, kteří v místě svého současného pobytu mají nějaké (i nepříbuzné) pečující osoby, k nimž mají vytvořenou silnou citovou vazbu.

  3. Zbyly by jí takové děti, které jsou zcela opuštěné, nemají již nikoho, kdo by o ně mohl pečovat, ani nemají žádné citové vazby v místě svého současného pobytu a jsou tedy v akutním ohrožení. Takové děti by pak bylo správné přemístit samostatně do bezpečí (například do ČR) a hledat pro ně jiné vhodné pečující osoby.

  Pokud bych tedy Michaele Šojdrové ten úmysl (vybrat ty sirotky právě tímto výše zmíněným způsobem) podsunul - což je podle Vás špatné (ale já jsem to dosud neučinil, dělám to zkušebně až právě teď) - pokud bych ji tedy tento úmysl podsunul, nijak bych jí tím neuškodil, ba právě naopak - pokud by ona sama prezentovala svůj úmysl tímto způsobem, pravděpodobně by tím přispěla ke svému lepšímu obrazu a ke zmírnění té morální hysterie.

  JN
  October 1, 2018 v 0.11
  "Ad J. Poláček"
  Říkáte, vážený a milý pane Poláčku, že "i ve věznicích se odsouzencům vyká, namísto aby se oslovovali prostě 'pojď sem, ty ničemo'"? Takže, to se asi mám nač těšit, že - pane prokurátore?

  No, já myslím, že vyjde celkem nastejno, zda "zdvořile" napíšete, že "pan Nushart zde ventiluje extrémně asociální postoje", nebo zda nezdvořile napíšete "Nusharte nežvaňte a držte zobák". Proti gustu žádný dišputát!

  Jen bych se ohradil proti tomu, abyste urážel, pacienty psychiatrických léčeben tvrzením, že "z jejich důstojenství zbývá jen velmi málo". Každý člověk má svou lidskou důstojnost, i lidé s duševním onemocněním.

  Je to osvědčený postup totalitních režimů: Nejprve své odpůrce a názorové oponenty dehonestovat, dehumanizovat, a pak s nimi nějak naložit...

  JN
  October 1, 2018 v 0.14
  Pane Krupičko, Vy jste vůbec nepochopil, co jsem chtěl říct, a stále mi podsouváte nějaké své výmysly.
  Já přece vůbec nejsem proti tomu, abychom přijali syrské sirotky z řeckých táborů podle toho výše zmíněného bodu 3, ani proti tomu, abychom poskytovali ochranu uprchlíkům.

  Nikde, opakuji NIKDE(!) jsem nic takového nikdy nenapsal.

  Zapomeňte na Babiše, je nezdravé myšlenkově se na na něj fixovat, ať už pozitivně, či negativně.

  "Logika", že cokoliv co řekne Babiš už slušný člověk nemůže nikdy více vyslovit, je bláznivá.
  JN
  October 1, 2018 v 18.00
  "OK, můžete jasně prohlásit, že byste přijal např. 50 jakýchkoli uprchlíků z táborů v Řecku..."
  Mohu, pane Krupičko, jasně prohlásit, že jsem pro přijetí 50 dětí z řeckých táborů podle výše zmíněného bodu 3.

  Podle bodu 1 jsem pro přijetí těchto dětí pouze v tom případě, že by jejich potencionálně dohledatelné blízké osoby (ztracené ve válce), které by o tyto děti pravděpodobně chtěly v budoucnu pečovat, mohly být s nimi sloučeny.

  Obdobně podle bodu 2 pouze v případě, že by s těmito dětmi mohly přicestovat i osoby pečující, k nimž mají silnou citovou vazbu.

  ----------------------

  Musím Vás ale, pane Krupičko, upozornit, že v názoru na celkový (systémový) přístup k tzv. migrační krizi se pravděpodobně i nadále lišíme.

  ----------------------

  Má zmínka o absurdní "logice", (že cokoliv co řekne Babiš už slušný člověk nemůže nikdy více vyslovit) se netýkala kanditury ve volbách, ale pouze Babišových výroků. Pokud jde o kandidaturu, můj názor je, že by za Babišovo hnutí nikdo kandidovat neměl, na druhé straně bych se ovšem neodvážil tvrdit, že lidé, kteří za toto hnutí kandidují, nemohou být slušnými lidmi. Jsem proti vynášení takovýchto příkrých a rozdělujících soudů - jako člověk takto nikoho soudit nemohu.
  MP
  October 1, 2018 v 19.00
  Jiřímu Nushartovi
  Jistě. a také je hypoteticky možné, že byste někdy napsal něco, co dává hlavu a patu. Říkávalo se tomu nereálná možnost.
  JN
  October 1, 2018 v 19.42
  Pane Profante,
  popište tedy, prosím, nějaké řešení (jak v ČR přijmout 50 syrských sirotků), které by podle Vás mělo hlavu a patu, které by podle Vás bylo reálnou možností. Děkuji.
  JN
  October 2, 2018 v 9.44
  Panu Krupičkovi
  Té Vaší původní větě, že "slušný člověk snad ani nemůže za ANO kandidovat", jsem nepřikládal žádnou pozornost z toho důvodu, že s ní víceméně automaticky souhlasím, zvláště pokud je tam to slovo "snad". Má poznámka o divné "logice" se tedy této věty tedy vůbec netýkala.

  JN
  October 2, 2018 v 16.24
  Nicméně znám, pane Krupičko, několik lidí, kteří za ANO kandidují,
  a nedovedu si vysvětlit, jak je možné, že jsou to slušní lidé.

  Prostě to nějak neštymuje.
  VP
  October 3, 2018 v 3.55
  Anebo byli a jsou zklamáni zavedenými stranami a vládami z nich povstavšími a doufají, že nová krev to změní. Taky jsem jako slušný člověk uvěřil, že se stát nemusí vést od deseti k pěti, jak nám to předváděly minulé vlády, ale slušně jako podnik k jeho rozkvětu, a volil jsem Velkého makače, až jsem pochopil, chce vést stát jako svůj podnik. Třeba také časem prohlédnou. Anebo jsou rádi, jaká já, důchodce, že nám přidá. (Ale nevolím ho! Ani proto!)
  MP
  October 3, 2018 v 11.15
  Jiřímu Nushartovi
  Nepopíšu. Přistoupil bych tim na představu, že je to jakýsi neobvyklý či neřešený problém. Přijímali jsme v devadesátých letech děti z konfliktů v někdejším Sovětském svazu, často z kulturního prostředí pravděpodobně ještě vzdálenější než je Sýrie.
  Včetně dětí krutě traumatizovaných válečnými zvěrstvy. Rozdíl byl jediný, ty děti se sem nějak dostaly. Pečlivě nevím jak.
  Možná bychom se po dvaceti letech mohly obejít bez onoho zprostředkování humanitarním pašeráctvím.
  JN
  October 3, 2018 v 13.09
  Panu Profantovi
  Nepopíšete - dobře, já to respektuji.

  Nějakou konkrétní podobu to přijetí 50 syrských sirotků ale mít musí.

  Lze totiž těžko tvrdit, že přijetí je reálné, ale nemá žádný reálný způsob provedení.

  Jednu z těch možných konkrétních podob jsem se pokusil popsat (1.Října 2018, 18:00:39) a nic nereálného v tom nevidím. Vy jste však reagoval tvrzením, že to nemá hlavu a patu - že je to nereálná možnost. Opět to respektuji, máte právo na kritiku.

  Těžko ale můžete prostě jen říct, že je to nereálné, aniž byste svoje tvrzení zdůvodnil, nebo alespoň předložil alternativní návrh vlastní, pokud má tedy být Vaše kritika seriózní a nechcete v podstatě jen jako Babiš tvrdit, že "přijetí je reálné, ale nemá žádnou reálnou možnost provedení".
  MP
  October 3, 2018 v 15.12
  Jiřímu Nushartovi
  Klidně budu jako Babiš:
  Přijetí padesáti dětských uprchlíků před valkou v Sýrii je možné a žádoucí.
  A pokud někdo tvrdí opak, pak to činí bud́ z hlouposti, zlé vůle nebo strachu. V nejhorším případě pak proto, že je politik adaptovaný na postpravdivou dobu.

  Pokud Vám to nestačí, je to Váš problém
  JN
  October 3, 2018 v 15.28
  Panu Profantovi
  Tvrdím totéž co Vy:
  Přijetí padesáti syrských sirotků je možné a žádoucí.
  Vy tvrdíte, že to nemá hlavu a patu a že je to nereálná možnost. Tvrdíte tedy opak.

  Děláte to z hlouposti, ze zlé vůle, nebo prostě proto, že jste adaptovaný na postpravdivou dobu?
  VK
  October 3, 2018 v 18.34
  Jediný, kdo tu vždycky, zcela pravidelně, spustí okamžitě virvál, jakmile by se do republiky skutečně mělo přijímat nějaké libovolné nenulové množství uprchlíků a migrantů, jste Nusharte vy.
  JN
  October 3, 2018 v 21.27
  Vážený a milý pane Klusáčku,
  pozitivní vztah k dělání virválu (při přijímání syrských sirotků) zde jasně deklaroval pan Profant ("raději morální hysterii, pokud má reálnou možnost pomoci potřebným").

  Já jsem naopak napsal, že jsem z dělání virválu při přijímání syrských sirotků smutný. ("Smutné v celé této diskusi je, že vůbec nejde o ty sirotky, ale o politický zápas. Aby mohlo jít o sirotky a ne o politický zápas, musel by s těmi sirotky nejprve někdo mluvit, zjistit jejich přání a potřeby...")

  K Vašemu "nenulovému množství" jsem se už v minulosti také jasně vyjádřil: Jsem pro to, abychom poskytovali bezpečí pronásledovaným a ohroženým lidem. Dle mého názoru je tedy podstatné nalézt fungující mechanismus pro oddělení azylové migrace od té ostatní, neboť každá se řídí jinými pravidly. To je to nejpodstatnější i z hlediska hledání společenského konsensu a ochrany zbytků soucitu a solidarity s trpícími před jejím naprostým zničením současnou migrační politikou.
  Diskuse o nějakých nenulových počtech migrantů je z tohoto hlediska irelevantní.

  Dále jsem také zcela jasně napsal, že jsem pro přijetí 50 syrských sirotků podle již výše uvedeného bodu 3. Panu Profantovi to ovšem přišlo nereálné, asi má - podobně jako Babiš - problém s významem slova "sirotci" a raději ho nahradil výrazem "padesát dětských uprchlíků".

  VK
  October 3, 2018 v 22.29
  Co to melete pořád za nesmysly? Mechanismus samozřejmě existuje, je dávno zaveden a funkční, jmenuje se azylové řízení. Proto rovněž koneckonců píšu - přesně vaší terminologií - o migrantech. Nevidím a mohu-li mluvit za ostatní když ne (neo)marxisty, alespoň za humanisty, ani ostatní nevidí jediný důvod, proč nepřijímat a nedávat šanci na život u nás i nějakému počtu lidí, kteří nesplnili veskrze svévolně stanovená a vyžadovaná kritéria toho, aby se jim přiznal status člověka oficiálně uznaného za ohroženého a pronásledovaného a spadají - Nusharte, ta hrůza - mezi ty tzv. ekonomické migranty. Tak tedy jsme tu my, kteří chceme přijímat ty i tyto lidi, jste tu vy, který z těch druhých nechce přijmout ani živou duši a hledá ty nejslizčí a nejupatlanější vytáčky, jak nastavit podmínky pro ty první, aby jich byla rovněž nula, ale přitom jste se mohl svatouškovsky dušovat "ale já přece pro přijetí lidí ohrožených za podmínek 1, 2, 3...x jsem".

  Jenže to jste si naběhl na vlastní vidle. V rámci vlastního svatouškovství jste požadoval společenský kompromis. Pakliže humanisti požadují přijímání obecně migrantů, i bez ohledu na to, že se mezi nimi budou vyskytovat tací, kteří kritéria úředně uznaně pronásledovaných a utlačovaných nesplní. Tedy kompromis, má-li skutečně být, nutně znamená přijímání nenulového počtu migrantů. Bez ohledu na to, že mezi nimi bude jistý podíl lidí neuznaných oficiálně za pronásledované a utlačované. Nula těchto lidí totiž není kompromis, nula je kapitulace humanistů a výhra vašeho nenávistného postoje na plné čáře.
  MP
  October 4, 2018 v 14.24
  Ne, pane Nusharte
  On za mne vlastně odpověděl pan Klusáček, ale pro jistotu. Netvrdíte totéž, co já.
  Vy neustále deklarujete jakési podmínky toho přijetí, to či ono musí nastat či být řešeno. Hledáte problémy.
  Já říkám -- můžeme a musíme přijmout. Bez alibistickývh podmínek a žvanění o realismu.
  Mimochodem, ošklivím si mnohem méně otevřené xenofoby a nacionální sobce, než pokrytce Vašeho typu.
  JN
  October 5, 2018 v 19.49
  Ano, pane Profante, už to chápu.
  Musíme přijmout sirotky a nesmíme to komplikovat nějakými nesmyslnými podmínkami a hledáním problémů:

  Kdyby například ti sirotci chtěli raději najít své ztracené rodiče nebo jiné blízké osoby a do ČR by vůbec nechtěli, nemají prostě do toho vůbec co žvanit a stejně je láskyplně přijmeme.

  A já tedy tvrdím něco jiného než Vy. To vlastně taky souhlasí.
  JN
  October 5, 2018 v 23.56
  Vážený a milý pane Klusáčku,
  Vaše odpověď neočekávaně objasňuje (svým obsahem i svojí formou) mnohé dosud těžko pochopitelné dění kolem tzv. migrační krize.

  Já jsem například psal o hledání konsensu, které by mělo ochránit zbytky soucitu a solidarity před jejich zničením agresivními požadavky krajních protichůdných stanovisek.

  Vy jste si ale mnou použité slovo "konsensus" svévolně zaměnil za "kompromis", jehož výsledná podoba by ve Vašem pojetí měla být naopak dosahována právě zvýšenou mírou agresivity při prosazování neslučitelných stanovisek různých protistran.

  Mezi agresivními odpůrci přijetí byť jen jednoho jediného uprchlíka a agresivními zastánci přijetí co největšího počtu migrantů ale nelze dosáhnout vůbec žádného kompromisu a je tedy bláznovstvím myslet si, že ten kompromis lze hledat v rovině čísel - že se lze shodnout na nějakém kompromisním "nenulovém počtu migrantů". Ve společenském konsensu nemůže jít o žádnou licitaci o počet přijatých migrantů, jde naopak o širokou shodu v pohledu na to, jaký je správný postoj k migraci, shodu napříč celou společností. Spor v rovině "ani jednoho ohroženého člověka v nouzi" versus "co nejvíce jakýchkoliv lidí odjinud, kterým dáme šanci na život u nás" se úplně míjí s racionální rovinou problému.

  Civilizačně jsme nastaveni k tomu, abychom cítili soucit s takovým člověkem, kterému se děje něco špatného - prostě s trpícím člověkem v nouzi. Nejsme ale nastaveni k tomu, abychom tento soucit cítili s "jakýmikoliv lidmi odjinud", a to navíc jenom proto, že si sebestředně myslíme, že šťastný život se dá prožít jen v naší západní civilizaci a jinde ne. Jak neskutečně nafoukaně zní ono "dávat šanci na život u nás i těm, kteří tu nežijí", jak neskutečně pokrytecky to zní v kontextu projevované nenávisti k vlastní kultuře!

  Mohl bych teď jmenovat důvody, proč není v rámci jednoho procesu dobré "přijímat a dávat šanci na život u nás i nějakému počtu lidí, kteří nesplnili veskrze svévolně stanovená a vyžadovaná kritéria azylu" - neboli - mohl bych jmenovat důvody, proč není dobré míchat azylové právo (popřípadě tzv. dočasnou ochranu aj.) s ostatní migrační (ekonomickou) politikou. Mohl bych psát o uzavřeném kruhu migrace - zisků z obchodu s lidmi - financování místního (afrického) terorismu těmito zisky - zhoršování bezpečnostní situace ve zdrojových zemích migrace - odcházení lidí z rozvrácených regionů a tím i prohlubování nedostatku kvalifikovaných sil - dalších zisků z obchodu s lidmi atd atd... Mohl bych psát o tom, že každý stabilně fungující mechanismus musí mít nějakou zpětnou vazbu a mechanismus pro oddělení azylové migrace od té ostatní ji nemá, neboť navracení odmítnutých žadatelů o azyl je nefunkční, a proto to celé nemůže stabilně fungovat. A jestliže to nemůže fungovat, pak je to především ke škodě těch, kteří naši ochranu nutně potřebují, nikoli těch, kteří ta "svévolně stanovená a vyžadovaná kritéria" pro poskytnutí ochrany nesplňují a kterým by "humanisté" chtěli "dát šanci na krásný život u nás".

  Jenže pokud nelze diskusi vést v rámci nějakých základních pravidel dialogu, pak asi nemá vůbec cenu, abych o tom psal.

  MP
  October 6, 2018 v 9.27
  Pane Nusharte!
  Závěr Vašeho předchozího příspěvku mi opravdu promluvil z duše.
  JN
  October 6, 2018 v 12.36
  Pane Profante,
  pokud bychom se zdrželi vzájemných osobních útoků, pak věřím, že diskuse by byla možná.
  JN
  October 7, 2018 v 10.04
  Dostal jsem teď ještě takovou docela zajímavou radu:
  Pokud bychom se prý těch osobních útoků drželi, diskuse pak bude možná také.
  + Další komentáře