Taxíky bez taxametrů i přísnější pravidla pro Uber a Taxify, navrhuje Ťok

Jan Gruber

Novela zákona o silniční dopravě umožní provozovat taxislužbu i bez doposud povinných taxametrů a světelného označení na střeše. Dále přináší přísnější regulaci společností jako jsou Uber a Taxify, které dopravní služby zprostředkovávají.

Taxíky i bez doposud povinného taxametru a světelného označení na střeše nebo přísnější regulace zprostředkovatelů taxislužeb — například nadnárodních společností Uber a Taxify. To jsou hlavní body novely zákona o silniční dopravě, kterou ministr dopravy Dan Ťok (nestr. ANO) předložil do připomínkového řízení. Návrh, jenž vychází vstříc moderním trendům v oblasti taxislužby, připravil rezort dopravy ve spolupráci se zástupci sněmovních stran i jednotlivých taxislužeb a dispečinků.

„Moderní aplikace a služby nechceme zakazovat, ale všichni musí dodržovat stejná pravidla. Platí to pro běžnou taxislužbu, tak i například pro Uber nebo Taxify. Jedni mají pošramocenou pověst svými někdy předraženými cenami a zároveň se obávají konkurence. Druzí nedodržují zákon a označují se za spolujízdu nebo sdílenou ekonomiku, přitom normálně podnikají, ale nemají koncesi a pojištěné auto jako taxi,“ uvedl Ťok při představení záměru.

Uber novelu vítá. „Návrh stále analyzujeme. Nicméně vždy hodnotíme kladně zjednodušení podmínek, aby se tak odvětví otevřelo i dalším službám, a digitalizaci, která přináší výhody především zákazníkům,“ řekla Deníku Referendum tisková mluvčí společnosti Miroslava Jozová. Ta doplnila, že všichni řidiči Uberu, kterých je v Praze zhruba dva tisíce, již dnes mají oprávnění řidiče taxislužby a většina z nich absolvovala i zkoušku z místopisu.

„Je to posun správným směrem. Jsem rád, že novela neškatulkuje řidiče podle toho, jakou technologii používají — zda mají taxametr, nebo mobilní aplikaci,“ okomentoval pro Deník Referendum návrh zákona spoluzakladatel firmy Liftago Ondřej Krátký. Právě možnost využívat jak klasický taxametr, tak mobilní aplikace považuje Krátký za klíčovou. „Kdyby si řidič mohl vybrat jen jeden mód, v jakém bude jezdit, tak by celý systém fungoval velice špatně. Doufám, že to tak nedopadne,“ dodal s tím, že tuto otázku je třeba během legislativního procesu vyjasnit.

Nový institut zprostředkovatele taxislužby

Novela je reakcí na situaci, kdy společnosti — jako jsou Uber nebo Taxify — skrze mobilní aplikace dlouhodobě zprostředkovávaly dopravní služby v rozporu s platnými zákony, respektive jejich řidiči provozovali taxislužbu bez příslušných oprávnění. Ministerstvo dopravy ovšem ke změně zákona přistoupilo teprve poté, co Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Uberem poskytovaná zprostředkovatelská činnost je skutečně službou v oblasti dopravy. A jako taková může být upravena na úrovni členských státu Unie.

Institut zprostředkovatele taxislužby, který má posílit ochranu práv zákazníků a zaručit, aby předmětem poskytování byly pouze legální služby, stanovuje pro výkon činnosti několik povinností. Zprostředkovatel musí zajistit, aby přepravu provozovali pouze ti, kteří jsou držiteli koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby. Obce navíc mohou stanovit, aby řidiči absolvovali i zkoušky z místopisu.

Zprostředkovatel bude zároveň povinen vést evidenci zprostředkovaných jízd a orgány státní správy tak získají možnost zkontrolovat, zda všichni řidiči zákon dodržují. V případě porušení této povinnosti bude možné zprostředkovateli uložit i zákaz činnosti. „Jedná se však o krajní opatření, k němuž by mělo být přistupováno ve skutečně odůvodněných případech, kdy společenský zájem na ukončení činnosti zprostředkovatele přesahuje společenský zájem na zachování jeho činnosti coby podnikatele, zaměstnavatele a poskytovatele služeb pro veřejnost,“ uvedl rezort dopravy.

Předložený návrh je již druhou změnou zákona o silniční dopravě v krátkém časovém sledu. Na konci minulého volebního období totiž rezort dopravy prosadil novelu, jež se regulací taxislužby rovněž zabývala. Tehdy ovšem hlasy poslanců, kteří volali po zjednodušení pravidel — tedy zrušení povinnosti používat taxametr a střešní označení — ministr Ťok nevyslyšel. Podle vyjádření tiskové mluvčí ministerstva Lenky Rezkové tak učinil proto, že čekal na zmíněné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Novelu v následujících týdnech projedná vláda a poté ji posoudí Parlament. Ministerstvo dopravy odhaduje, že v platnost by mohla vstoupit v polovině příštího roku.