Uber je klasická taxislužba, říká Nejvyšší správní soud

Jan Gruber

Nejvyšší správní soud rozhodl, že služby digitální platformy Uber mají být posuzovány stejně jako klasická taxislužba. Řidiči Uberu tedy musejí splňovat všechny náležitosti předepsané zákonem o silniční dopravě.

Nejvyšší správní soud v minulých dnech zrušil rozhodnutí městského soudu v Praze v případu řidiče využívajících služeb UberPOP. Řidič město žaloval, neboť nesouhlasil s vyměřenou pokutou ve výši patnácti tisíc korun a zákazem činnosti na jeden rok. Tu mu magistrát udělil kvůli tomu, že poskytoval zpoplatněnou přepravu, aniž by byl držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím potvrdil, že služby digitální platformy Uber mají být posuzovány stejně jako klasická taxislužba.

Městský soud v Praze původně dospěl k závěru, že pokuta byla řidiči uložena neoprávněně, neboť vycházel z představy, že poskytování zpoplatněné přepravy prostřednictvím platformy Uber je takzvanou sdílenou přepravou, která nebyla v dané době zakázána. Řidič podle názoru městského soudu „nemohl rozpoznat, že jeho jednání bude hodnoceno jako protiprávní“, proto byl podle soudu protiprávní trest ve formě pokuty.

Nejvyšší správní soud nicméně konstatoval, že „přeprava osob uskutečněná řidiči, kteří používají aplikaci UberPOP, se neodehrává v právním vakuu. Jakkoliv využívají moderní technologická řešení a alternativní ekonomické formy, neznamená to automaticky, že jejich činnosti nepodléhá žádným pravidlům. Při aplikaci práva je třeba vycházet z aktuálního právního rámce a konkrétní situaci hodnotit jeho optikou, nikoli naopak“.

Řidiči Uberu porušují platné zákony

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) rozhodnutí Nejvyššího správního soudu přivítala. „Je to důležité rozhodnutí. My stále trváme na tom, že Uber je taxislužba a musí se proto řídit platnou legislativou. O tom, že je třeba zákony upravit, snad nikdo nepochybuje, ale to neznamená, že ty stávající je možné ignorovat,“ řekla Krnáčová.

Podle tři roky starého stanoviska ministerstva dopravy musejí řidiči využívající služeb digitální platformy Uber provádět přepravu v souladu se zákonem o silniční dopravě. Musejí tedy být držitelé předepsaných licencí a živnostenského oprávnění pro provozování taxislužby, jejich auta musejí být řádně označena a disponovat taxametrem.

Pražský magistrát podniknul během měsíce října celkem sto osmdesát kontrol taxislužeb a řidičů využívajících aplikaci Uber. V případě řidičů taxislužby bylo prokázáno porušení zákona o silniční dopravě ve dvanácti ze sto čtyřiceti případů. Nejčastěji šlo o nezaznamenání skutečného průběhu přepravy a nepořízení záznamu o přepravě. Při kontrolách řidičů platformy Uber bylo shledáno porušení zákona při všech čtyřiceti kontrolách. A šestnáctkrát kontroloři odhalili i k porušení zákona o cenách — předražení.