Nepronajímejte pozemky ekologům, psala přeloučská policie obcím i zemědělcům

Radek Kubala

Přeloučské obvodní oddělení Policie České republiky rozeslalo před časem dopis obcím na Pardubicku, aby nepronajímali pozemek pro ekologický tábor pořádaný hnutím Limity jsme my. Ekologové i právníci to považují za překračování pravomocí.

Nepronajímejte pozemek pro konání akce Klimakemp 2018, informujte majitele polností, aby ekologickým aktivistům neposkytovali zázemí, a monitorujte své okolí. S takovým dopisem obeslalo obvodní oddělení Policie České republiky v Přelouči obce i majitele polností v blízkosti elektrárny Chvaletice. Podle ekologů i právníků se jedná o překračování pravomocí policie.

Konkrétně policisté v dopise podepsaném „jménem Policie ČR Přelouč“ píší, aby zastupitelé obcí policii informovali, kde se v době konání kempu „shromažďuje větší počet osob, případně zdali nepřeváží, či se nestaví někde nějaká hudební aparatura — samozřejmě neohlášená“.

Zástupci obce Jankovice, na jejichž webu ekologové dopis objevili, na dotazy Deníku Referendum o autenticitě dopisu neodpověděli. Ve středu dopoledne, kdy na celou kauzu Limity jsme my upozornili, však dopis z webu stáhli. Existenci dopisu však Deníku Referendum potvrdil starosta Litošic Jaroslav Březina, kterému podle jeho slov stejný dokument poslalo obvodní oddělení přeloučské policie.

Tisková mluvčí krajského ředitelství policie Pardubického kraje Markéta Janovská Deníku Referendum řekla, že se uvedeným dokumentem již zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství. „V případě, že tento dokument byl vytvořený policistou našeho ředitelství, jednalo se o jeho vlastní aktivitu, která nebyla v žádném případě oficiálním stanoviskem policie,“ uvedla Markéta Janovská.

Podle ekologů z občanského hnutí Limity jsme my, která akci Klimakemp 2018 pořádá, se jedná o skandální překračování pravomocí policie. Upozorňují na Listinu základních práv a svobod, podle které lze státní moc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

„Zdá se nám neuvěřitelné, že policie nad rámec svých pravomocí straší obce a zemědělce před lidmi, kteří se zasazují za klimatickou spravedlnost. Podle nás by nemělo být náplní policie, aby se snažila zamezit konání legálních táborů a protestů proti fosilnímu průmyslu, který způsobuje změny klimatu. Podobné praktiky se nám nelíbí a doufáme, že policie ze svého jednání vyvodí důsledky a nebude v překračování svých pravomocí pokračovat,“ uvedl v oficiálním prohlášení Limity jsme my člen organizace Matěj Divecký.

Za překračování pravomocí policie dopis považuje také právník Pavel Uhl. „Původně jsem dopis považoval za podvrh, nechtělo se mi věřit, že by policie takovýmto nešťastným způsobem komunikovala. Policie nemá právo vstupovat do soukromoprávních vztahů ani vyzývat občany, aby nahlašovali údajnou nelegální činnost. Dýchá z toho na mne duch minulého režimu,“ řekl Deníku Referendum Pavel Uhl.