Programové prohlášení vlády ANO a ČSSD věrně kopíruje program Babišova kabinetu

Jan Gruber

Programové prohlášení vznikající vlády politického hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM až na několik málo výjimek opisuje z lednového programu jednobarevného menšinového kabinetu Andreje Babiše, se kterým se neúspěšně ucházel o důvěry Sněmovny.

Text programového prohlášení vznikající menšinové vlády politického hnutí ANO a ČSSD, které má Deník Referendum k dispozici, se příliš neliší od vládního programu, se kterým se strana Andreje Babiše (ANO) v lednu neúspěšně ucházela o důvěru Poslanecké sněmovny. Dokument tehdy bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) označil za „cár papíru".

Program budoucí vlády hned v samotném úvodu vychází vstříc protiuprchlické, protievropské rétorice. „Jedním z hlavních cílů této vlády je boj za zájmy českých občanů v Evropské unii a odmítnutí existující úpravy uprchlických kvót, neboť takto koncipované řešení není efektivní a rozděluje Evropu,“ stojí na jeho prvních řádcích.

Politické hnutí ANO a ČSSD v prvé řadě slibují důchodovou reformu, která má spočívat v oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, zavedení již dříve schválených slev na jízdné pro studenty a seniory a rychlejší výstavbu dostupného nájemního bydlení. Oproti lednové verzi v novém programovém prohlášení chybí závazek, že vláda ve svém funkčním období zajistí realizaci čtyř až šesti tisíc těchto bytů.

Druhým pilířem vládní spolupráce má být elektronizace fungování státu a zvyšování dostupnosti vysokorychlostního internetu. Ani třetí prioritní oblast nedoznala výraznějších změn. Rodící se vládní koalice slibuje důrazně hájit zájmy České republiky ve sjednocující se Evropě a bojovat s daňovými ráji. „Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu,“ uvádí programového prohlášení. Politické hnutí ANO s ČSSD současně uvádějí, že v současné době nevidí možnost pro přijetí společné evropské měny.

Programové prohlášení Babišovy vlády, mi připomíná Shakespearův titul Twelfth Night, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, nebo Mečiarovu větu - nikdo vám nemůže dát, co vám já mohu slíbit,“ říkal před čtyřmi měsíci Lubomír Zaorálek. Vládní program politického hnutí ANO a ČSSD se ovšem od toho původního téměř neliší. Foto ČSSD

Čtvrtá z programových priorit rovněž pouze opisuje původní program Babišovy jednobarevné menšinové vlády. Koalice politického hnutí ANO a ČSSD se zavazuje předložit nový zákon o liniových stavbách, stavět dálnice a silnice a rekonstruovat nádraží. Znovu opakuje svůj záměr na výstavbu nových bloků jaderných elektráren a bytů pro mladé rodiny a seniory. Jedinou novinkou v této části je příslib, že se vláda pokusí „hledat řešení pro zlepšení situace hospodářsky problémových regionů napříč resorty“.

Téměř doslovně kopíruje programové prohlášení Babišovy vlády i pátý z pilířů budoucí koalice, který se věnuje reformě státu. V této kapitole se znovu píše o reformě sociální péče, podpoře sportu, jasných pravidlech pro financování zdravotnictví a školství, a posilování technického školství technického nebo o hospodaření s vyrovnaným státním rozpočtem. Nově přibylo pouze stručné konstatování, že „vláda nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí“.

Poslední z prioritních oblastí se věnuje bezpečnosti země. Ani v tomto případě se text téměř nezměnil. Politické hnutí ANO a ČSSD slibují zvyšování výdajů na obranu, zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektřiny nebo ochranu půdy před záborem a erozí.Budoucí vláda se rovněž zavazuje ke zvýšení soběstačnosti země v oblasti výroby potravin. Jediným novým ustanovením této kapitole je příslib, že do státní správy nebudou dosazováni političtí nominanti.

Nad rámec programového prohlášení Babišova kabinetu se ČSSD do nového vládního programu podařilo prosadit obnovení proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, přijetí zákona o zálohovaném výživném, zvýšení rodičovského příspěvku o osmdesát tisíc korun. „Dospěli jsme k textu, který je dle mého názoru pro sociální demokracii akceptovatelný,“ řekl před několika dny stranický předseda Jan Hamáček (ČSSD) a dodal, že se podařilo vyjednat maximum možného.

Pojistky proti SPD v koaliční smlouvě chybí

Související dokument, který upravuje pravidla koaliční spolupráce, ovšem oproti původním požadavkům ČSSD neobsahuje tolikrát zmiňované pojistky proti tomu, aby strana nebyla ve Sněmovně obcházena již existující aliancí politických hnutí ANO a SPD spolu s KSČM. ČSSD nebyla s to prosadit odvolání reprezentantů strany Tomia Okamury z vedení Sněmovny, respektive jejích výborů a vystavuje se tedy riziku, že může být na půdě Parlamentu kdykoliv přehlasována či obejita.

Chybí rovněž ustanovení, které by jasně stanovilo, že nepravomocně odsouzený člen vlády musí rezignovat. Koaliční smlouva obsahuje pouze vágněji formulovanou větu, která říká, že v případě prvoinstančního odsouzení, po němž v přiměřeném čase daná osoba neodstoupí, pozbývá koaliční smlouva platnosti. ČSSD naopak uspěla s požadavkem, aby v případě rezignace jejích ministrů padla celá vláda.

  Diskuse
  JP
  May 11, 2018 v 14.39
  Ovšem především ty první dva body prosazené sociální demokracií (výplata nemocenské a zálohované výživné) jsou velmi podstatné.

  - Co vlastně zásadně v í c by sociální demokracie (jakožto velice minoritní partner) měla či mohla prosadit? Pokud teď vynecháme otázku zda vůbec měla (právo) do této vlády jít, pak je sotva možno reálně očekávat, že mohla dosáhnout něčeho podstatně více.
  MP
  May 12, 2018 v 16.02
  Ale pane Krupičko,
  to už byste rovnou mohl od současné ČSSD chtít, aby měla sociálnědemokratický program.