Jaroslav Foldyna, tvář budoucí ČSSD?

Filip Outrata

Česká sociální demokracie si nyní po všech předchozích kotrmelcích dost pravděpodobně projde etapou, v níž budou její hlavní proud tvořit národovečtí konzervativci. Může jako strana něco takového přežít?

Za co bych se měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? Video s tímto názvem zveřejnil místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna jako odpověď předsedovi své strany Janu Hamáčkovi, který ho kritizoval za chování během vítání putinovských motorkářů ze skupiny Noční vlci. Video v hutné zkratce ukazuje krizi dnešní ČSSD, která vidí svou záchranu v lidech Foldynova ražení.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Udýchaný boxer po tréninku, viditelně rozrušený, bez servítků vzkazuje „Honzovi Hamáčkovi“, co si skutečně myslí. Vlastenci jsou utlačováni, neziskovky jsou přisáté na státní rozpočet, česká média lžou... obsahově to není nic objevného, jen obvyklé tirády těch, kdo využívají nálady určité části české společnosti a stavějí se do role jejích mluvčích. Politici jako Foldyna dobře vědí, co chtějí určití lidé slyšet, a tak to říkají.

To ale není celý klíč k Foldynově úspěchu. Na nedávném sjezdu ČSSD získal tolik hlasů ve volbě místopředsedy proto, že nabídl něco, co u většiny představitelů strany a kandidátů do jejích funkcí chybí. Foldyna je ve svých postojích konzistentní, je stále stejně proruský, stále stejně národovecký, stále stejně dává najevo svou boxem utuženou fyzičku. Je autentický, nebo se tak mnohým jeví. A to samo o sobě je v dnešní české sociální demokracii hodnota, která se vyvažuje zlatem.

Nejde jen o názory. Mezi členy sociální demokracie, jejími voliči i dalšími občany, kteří by ji případně mohli volit (a nyní nevolí) je nepochybně řada těch, kteří se s Foldynou shodnou v pohledu na Noční vlky, Rusko, NATO i další věci. Kolik jich je, je těžké odhadnout. Je ale téměř jisté, že na nedávném sjezdu ČSSD dostal Foldyna nějaké hlasy i od těch, kdo s ním názorově nesouzní, nebo jsou přímo v protikladu. A to proto, že ztělesňuje osobnostní typ, který v dnešní sociální demokracii citelně chybí.

Ve zkratce a trochu po lopatě řečeno, Foldyna je chlapík, který mluví na rovinu, ne rozplizlý kabinetní politik, který jen pořád všechno okecává, nic neřekne přímo. Srovnání s Bohuslavem Sobotkou, který si sice v části společnosti (většinou mimo řady sociální demokracie) zachovává určité renomé, ve vlastní straně se ale doslova propadl do nicoty, se nabízí. Typ Sobotka selhal, zkusme to tedy s typem Foldyna.

Foldynovská etapa, konečná pro ČSSD?

Foldyna s sebou přináší určitý příběh, příběh o tom, jak dnešní ČSSD zradila své voliče, své tradiční podporovatele, a namísto toho propadla agendě menšin (jako jsou Romové, neziskovky nebo gay komunita, vůči níž je děčínský poslanec viditelně osobně zaujatý). Proto prohrála v podzimních volbách a hlasy zpět nezíská, pokud se nevrátí na „starolevicovou“ cestu, tedy namísto menšinových práv nebo projektů, jako je inkluze, nezačne konečně hájit práva „slušných pracujících“.

Jaroslav Foldyna není zdaleka sám, kdo vidí dnešní krizi ČSSD takto. Je pouze nejvýraznějším a tak trochu extrémním představitelem dost rozšířeného názoru. Připomeňme si třeba, že děčínský poslanec nebyl jediným významným sociálním demokratem, který se sešel s Nočními vlky. Před dvěma lety se s motorkáři sešel tehdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, dnes velmi vlivná postava zákulisí ČSSD, aktivní ve vyjednávání o vládě s ANO.

Hašek stejně jako Foldyna ví, že na část voličů zabírá proruské, přesněji proputinovské zaměření, ale obecněji i síla a tvrdost, kterou motorkáři ztělesňují. Nacionalismus, kult fyzické síly, postoj obránce „pravdy“ proti údajnému totalitnímu diktátu mainstreamových médií, to všechno jsou dnes pro část obyvatel věci stejně přitažlivé jako pro jinou část obyvatel hrozivé a odpudivé. Proto vždy budou ti, kdo se právě těmito cestami budou chtít dostat k moci, vlivu a pozicím.

Jako člen ČSSD snažící se podle svých omezených sil přispět k jejímu ozdravení si myslím, že Jaroslav Foldyna neměl být zvolen místopředsedou a že jeho zvolení a všechny další projevy, jako je videovzkaz předsedovi Hamáčkovi, povedou jen k další marginalizaci české sociální demokracie, což může skončit i propadem pod pětiprocentní hranici. A to celkem bez ohledu na to, jestli ČSSD nakonec kývne na vládní spolupráci s ANO, nebo ji odmítne.

Zároveň si ale uvědomuji, jak těžké je v nynější ČSSD s tímto názorem uspět. Je pravděpodobné, že česká sociální demokracie si nyní projde etapou, v níž budou její hlavní proud tvořit národovečtí konzervativci různého zabarvení ve spojení s pragmatiky typu Romana Onderky. Pokud takto zaměřené vedení neuspěje, bude to důkaz, že pro sociální demokraty není cestou napodobovat xenofobní šovinisty, a otevře se možnost pro další, jinou etapu v historii ČSSD. Je ale otázka, jestli foldynovská etapa nebude etapou konečnou.

  Diskuse
  Už celá léta opakuji znovu a znovu, že sociální demokracie skomírá na to, že nemá skutečně výrazné osobnosti.

  A pokud nějaké alespoň trochu výraznější má, pak jsou to právě takovéto obskurní, populistické až přímo pravicově-reakční typy jako Chovanec nebo Foldyna.

  A tak zopakuji ještě jednou i to, že politické strany do sebe pozitivně naladěné silné, vůdčí osobnosti mohou přilákat jedině tehdy, když budou samy mít nějakou silnou vůdčí ideu.

  Něco takového ovšem sociální demokracie nemá, a nedá se očekávat že by v historicky dohledné době získala.
  DU
  May 9, 2018 v 18.18
  Sociální demokracie
  u nás měla úspěch, když byla nejméně nacionalistická. I když v jejich řadách byli nacionalisté pevně ukotveni po celou dobu posttotalitní historie.

  Uplatněné heslo "z vandru domů" užívané po roce 1990 pro voliče národních socialistů i některých komunistů a později i republikánů, se stane pro ČSSD osudným. Ale jen proto, že je ta nacionální příměs kontaminována již smrtelně, jelikož ty zdravé a nenacionalistické části díky těm "Chovancům" již povětšinou odumřely.

  Kombinace "chovanectví" a nacionálního socialismu v soc. dem. je již závěrečnou větou oné české sociáldemokratické symfonie.
  May 10, 2018 v 8.4
  Odkud se bere ten kult síly?
  MP
  May 10, 2018 v 9.50
  Davidu Ungerovi
  To nebylo po roce 1990, ale až po roce 1993. Zamilované hesl Miloše Zemana. Ťrochu mi na článku Filipa Outraty vadí to milosrdencí na nepravém místě. Hamáček věděl, kdo je Foldyna a věděl, že takové "přehnání" proti kterým se dnes ohražuje, nutně přijdou. Nepostavil se proti jeho zvolení do grémia a nese plnou odpovědnost.
  Chápu,. že FO snaží pro ČSSD najít ještě poslední naději a alternuje Hamáčkovu politickou vinu Onderkou.
  Ono je to ostatně jedno, co se týče ČSSD je jediná dobrá rada: Nechť mrtví pohřbívají své mrtvé.
  MP
  May 10, 2018 v 9.50
  Evě Hájkové
  Ze slabosti.
  May 10, 2018 v 10.9
  Je pozoruhodné, jak se politická scéna dělí podle vztahu k Rusku a Putinovi. Pro Putina je Zeman, KSČM, SPD, foldynovsko-zimolovská frakce ČSSD. Pak ještě klausovská frakce ODS.

  Je to kult síly, co je spojuje? Roli to asi hraje, ale hlavní důvody nejspíš budou pragmatičtější.

  Babiš si zatím dává záležet na tom, aby vystupoval proevropsky.
  May 10, 2018 v 10.37
  Panu Kubičkovi
  Kdybyste do toho zapojil ještě i Trumpa, měl byste ještě složitější situaci. Někteří lidé jsou pro Trumpa i pro Putina, jiní jsou jen pro jednoho z nich a proti tomu druhému. Další jsou proti oběma. Někteří lidé jsou pro Evropu, proti Rusku a Putinovi, ovšem nelíbí se jim, jakým směrem se Evropa ubírá. Jsou prostě pro jinou Evropu, takovou, jaká by se líbila jim. A dá se rozlišovat dál.
  Kult síly může být i nevědomý. Ale sotva může spojovat lidi. Spíš svému vyznavači nabízí falešný obraz jeho samotného.
  PK
  May 10, 2018 v 10.44
  No tak Babiš je "terazky premiérom"
  a rád by, aby byl v Bruselu brán vážně a měl respekt, a aby "kolegové" premiéři a diplomati neztišovali hlas a nepřerušovali rozhovor, když se k nim přiblíží.

  No a pak taky - z Ruska nikdy žádné dotace nedostane, že.
  PK
  May 10, 2018 v 11.6
  Ovšem po schůzce se Zemanem Babiš prohlásil,
  že prý "nějaký novičok normální lidi nezajímá".

  Je-li toto výstupem ze schůzky, tak skutečně zajímavá by byla otázka, kteří normální lidi se té schůzky zúčastnili.

  Ono je to spíš tak, že Zeman má zase Babiše v hrsti, a může ho nechat kdykoliv padnout. Koneckonců, Babiš je trestně stíhaný, že.
  JP
  Zajímavá otázka, paní Hájková. Kde se bere kult síly?

  Odpověď by mohla znít: kult síly vzniká všude tam, kde se rozpadá všechno ostatní.

  Ale tu větu je nutno vlastně poněkud přeformulovat: kult síly se o b n o v u j e tam, kde se rozpadlo všechno ostatní.

  Abychom opravdu pochopili ten fenomén "kultu síly", je nutno si uvědomit, že právě toto je evidentně zcela původní, primární, atavistický pud člověka. Každá tlupa či smečka (a tedy i ta lidská) si do svého čela instaluje vůdce silného - neboť ten je zárukou přežití. On rozhoduje, co se bude dělat, kterým směrem se půjde - čirým vůdcovským aktem, bez nějakého dlouhého (společného) rozhodování, které by v kritických situacích mohlo mít fatální následky. Ostatní, slabší, respektují jeho sílu, a zároveň se s ní mohou identifikovat. (V tomto smyslu oprávněně konstatuje pan Profant, že ten kult síly vzniká ze slabosti.)

  Veškerý vzestup a vývoj lidské civilizace tkví v určitém smyslu právě v tom, že tento "kult síly" (a tedy: kult vůdce) je postupně vytěsňován kultivovanějšími formami vzájemné koexistence a společných rozhodovacích procesů, s rostoucí účastí i "těch slabších".

  Jenže tyto kultivovanější rozhodovací procesy mohou vítězit jenom za stabilních, pozitivně funkčních okolností. Jakmile v životě společnosti dojde k nějakým zásadním poruchám, disproporcím - pak se ten "kult síly" začne okamžitě znovu probouzet. Když se lidé nemohou více identifikovat s těmi - ovšemže složitými - rozhodovacími procesy demokratické státní správy, pak se v nich probudí ten atavistický pud, touha po silném vůdci, který všechno rozhodne sám, naprosto jasným, nekomplikovaným rozhodnutím. A to pokud možno právě čistě silovými prostředky.

  A tady pak máme všechny ty Trumpy, Putiny, Chovance, Zemany, atd.atd.

  Hauser zrovna nedávno právě toto zpochybnil, že se za nástupem těchto osobností skrývá touha lidí po silném vůdci. Hauser tvrdí, že ve skutečnosti se za tím skrývá jakási mlžná touha lidí po "reálnu", tedy po obnovení pravého, pravdivého života, ztraceného v odcizeném, bezduchém kapitalismu.

  Hauser tady ale tuto záležitost klade příliš dichotomicky (a podle všeho i příliš optimisticky).

  Ne že by snad neměl vůbec pravdu; ten moment té touhy po obnovení autentického žití za podmínek odcizeného kapitalismu (a odcizených - zdánlivě demokratických - politických procesů) tu dozajista také je přítomen.

  To ale naprosto nevylučuje i současnou přítomnost toho atavistického "kultu síly"; a všechno hovoří pro to, že tento - o sobě ovšem negativní a regresivní - pud tu daleko převažuje nad tím pozitivním momentem hledání alternativy k odcizeným společenským a politickým strukturám současného světa.
  + Další komentáře