Postavme se fašizaci české společnosti

Redakce DR

Zveřejňujeme text výzvy programové iniciativy Lepší ČSSD je možná!, kterou adresuje Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD.

V těchto dnech si jako sociální demokraté připomínáme sté čtyřicáté výročí založení České strany sociálně demokratické. Sociální demokracie od svých počátků po celou dobu své existence navzdory všem obtížím pevně stála rozkročena na dvou tradicích: tradici budování sociálně spravedlivé společnosti, založené na hodnotách mezilidské solidarity, a tradici budování demokracie, založené na hodnotách základních lidských práv a svobod.

První den 40. sjezdu ČSSD v únoru přijal usnesení, kterým byla vyloučena jakákoli účast sociálních demokratů ve vládě, jež by se opírala o podporu strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). Důvody, proč bylo toto usnesení přijato, jsou zřejmé.

Strana s názvem Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura (SPD) popírá hodnoty mezilidské solidarity a zpochybňuje základní lidská práva a svobody. Nedejme se mýlit, politický fašismus nestojí na žádném programu. Fašismus, jak říká Ferdinand Peroutka, je „cynismus k svobodě, dobru a životu druhého... Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista. Překonávati fašismus znamená toto překonávati.“ (Tak nebo tak, 1947, s. 135 a 136.)

Jako představitelé iniciativy sociálních demokratů a přátel sociální demokracie Lepší ČSSD je možná! proto podporujeme návrh usnesení, které bylo podáno na závěr druhého dne 40. sjezdu ČSSD, v den 140. výročí vzniku české sociální demokracie 7. dubna tohoto roku. Navrhované usnesení vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv.

Z organizačních důvodu bylo navržené usnesení odloženo k rozhodnutí Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD. Jako sociální demokraté, kterým není lhostejná fašizace české společnosti, proto vyzýváme ÚVV ČSSD, aby navrhované usnesení přijal.

Jménem iniciativy Lepší ČSSD je možná!

Jan Adamec, Jiří Hladík, Petra Mazanová, David Metelec, Filip Outrata, David Pavlorek, Bronislav Poul

Prohlášení je také možné podepsat jako petici.

  Diskuse
  JN
  April 11, 2018 v 19.58
  Možná to myslíte dobře,
  ale jestliže manželský a rodinný poradce dokáže spojit "tradiční" (tu zlou) rodinu a kritický postoj k ekonomicky motivovaným interrupcím s příchylností k nacistickému Německu, pak já raději zůstanu tím "fašistou".

  (http://denikreferendum.cz/clanek/27409-pochodovali-pro-zivot#comment_89473)

  Jinak samozřejmě souhlasím s Ferdinandem Peroutkou, že fašismus (ten bez uvozovek) je cynismus ke svobodě, dobru a životu druhého...

  Myslím, že by bylo dobré, přestat konečně šermovat "fašismem", je to v dnešní situaci kontraproduktivní.
  JN
  April 11, 2018 v 20.17
  Pokud by každý lidský plod byl uprchlík,
  pak by levicoví liberálové byli samý Okamura:-)

  (Pokud by každý lidský plod byl Rom, pak by skíni byli pro právo žen rozhodovat o svém státě.)
  JN
  April 12, 2018 v 12.26
  Jeden z autorů této výzvy, kterého si vážím, byl před lety nespravedlivě osočen
  jen za to, že vyjádřil svůj legitimní názor. Podobným nenávistným útokům, ve kterých se často objevovalo slovo "fašismus", tehdy musela čelit třeba spisovatelka Petra Hůlová nebo fotograf Jan Šibík.

  Slovo "fašismus" bohužel vlivem názorového extremismu ztratilo svůj původní význam a dnes vlastně už jen nechtěně vyjadřuje aroganci mluvčího. Označování (byť implicitní) české společnosti za fašistickou dnes není možno vnímat jako uzdravující kritiku; je to degradující odsouzení společnosti a morální vyzdvižení sebe sama.

  Pokud se "stavíme proti fašizaci české společnosti", jen ji tak pomáháme fašizovat tím, že ji rozdělujeme a vyvoláváme stále extrémnější názory na obou stranách polarizovaného spektra.

  Nemám samozřejmě nic proti tomu, aby se ČSSD striktně vymezila proti účasti v takové vládě, která by byla podporována stranou Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) i proti jakékoliv formě koaliční spolupráce s touto stranou.

  FO
  April 13, 2018 v 9.35
  Panu Nushartovi
  Myslím, že je rozdíl mezi tím označovat za fašistickou celou společnost, a určitou konkrétní politickou stranu, která se tak nesporně projevuje, třeba ve vztahu k táboru v Letech, návrhem na zákaz islámu (protiústavní, nesmyslný), celkově snahou o vyvolávání zášti k celým skupinám lidí. To naopak dává opět určitý smysl a obsah mluvení o "fašizaci"...
  JN
  April 14, 2018 v 11.16
  Panu Outratovi
  Jestliže podobná slova byla použita proti Vám, proti Luďkovi Rychetníkovi i proti mně, pokládám si za velkou čest být "fašistou a xenofobem" :-)

  Samozřejmě máte pravdu, že použití toho slova v jeho původním významu je v případě, který uvádíte, na místě.

  Pokládám ale za nešťastné mluvit v současné české společenské situaci o fašizaci nikoliv určité politické strany, ale "české společnosti", neboť to bude značnou částí české společnosti automaticky interpretováno jako její odsouzení elitami za to, že názory elit nesdílí.

  Domnívám se, že to slovo se už dnes, daleko spíše než k popisu určité situace, hodí k jejímu vyvolání.

  FO
  April 14, 2018 v 21.33
  Fašizace společnosti
  je samozřejmě víceznačné slovní spojení. Význam, který je míněn v tomto prohlášení, je ten, že společnost je někým fašizována - právě tou stranou (stranami), které používají tyto metody. To není žádné odsouzení společnosti.

  Nicméně lze to chápat i ve smyslu "společnost se fašizuje" (tj. sama sebe fašizuje), a to vypadá jako odsouzení elitami.

  Podstatnější otázka je, jak tedy slovo fašizace nahradit. Extrémismus je ještě horší, protože gumovější varianta, xenofobie taky moc nezabírá.

  Je možné, že lidé jsou alergičtí na tyto pojmy, ale pokud se nedají najít žádné jiné podobné, na které by lidé alergičtí nebyli, znamená to velmi pravděpodobně to, že lidem méně vadí skutečnost, kterou tyto pojmy vyjadřují.... obávám se.
  PK
  April 14, 2018 v 21.46
  Pan Nushart zcela vážně argumentuje
  proti trefnému pojmenování toho, co se v české společnosti děje, tím, že těm, kterých se to týká, se to nebude líbit.

  Inu, ještě aby se jim to líbilo. To by ještě tak scházelo.
  Prezident republiky Miloš Zeman, jehož srdce jak známo bije pro ČSSD, sice říká, že to jsou jen lidé s krajními názory a na tom není nic špatného. Ale přeci jen bych si dovolil souhlasit s autory prohlášení z iniciativy Lepší ČSSD je možná! a s usnesením sjezdu.

  Otázka je, jestli by v tom případě iniciativa neměla také jednoznačně podpořit účast ČSSD v nové vládě -- jinak, jak se zdá (DB ani Piráti nejsou ničeho schopni), bude vliv SPD obrovský, pokud dokonce nebudou přímo ve vládě...

  Neboli pořád platí, že je inciativa Lepší ČSSD je možná! pro opoziční roli ČSSD???
  JN
  April 15, 2018 v 17.10
  Panu Kolaříkovi: "Postavme se růstu kriminality romské společnosti."
  Možná, že se to těm, kterých se to týká, nebude líbit.

  Inu, ještě aby se jim to líbilo. To by ještě tak scházelo.
  PK
  April 15, 2018 v 17.59
  Ale jděte, vy kecko (rasistická, xenofobní).
  + Další komentáře