O počiatkoch fašizmu

Tomáš Profant

Z produkce Poleblogu vybíráme tentokrát upoutávku na novou hru Zo života ľudstva, která dle recenzenta zajímavě zobrazuje přerůstání kapitalismu ve fašismus. Představení lze shlédnout aktuálně ve Slovenském národním divadle.

Po skvelej inscenácii Kapitál v divadle Aréna a viacerých hier zaoberajúcich sa problémami kapitalizmu, prichádza národná scéna s pôvodnou slovenskou hrou Zo života ľudstva od Pavla Weissa v réžii bosnianskeho režiséra Dina Mustafića.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Hlavnou témou hry je postupné prerastanie kapitalizmu a fašizmu. Príbeh je vystavaný na premene charakterov dvoch mladých radikálnych ľavičiarov. Kým jeden je na začiatku sprejer, druhý proti kapitalizmu bojuje rozbíjaním áut. Obaja sa však vydajú rôznymi smermi.

Zo sprejera sa stane vodca skupiny neonacistickej domobrany, z rozbíjača áut spolupracovník developera špecializujúci sa na nelegálnu činnosť, ktorá pripomína nedávnu kauzu požiaru v bratislavskom pivovare Stein. Kým druhý priamo pomáha v triednom boji proti najbezbrannejším, prvý ich likviduje ako parazitov zabraňujúcich prosperite národa.

Boj proti neprispôsobivým posilňuje logiku kapitalizmu, v ktorej sociálne problémy nespôsobuje nerovný ekonomický systém, ale nezdravá časť populácie. Tú je v záujme lepšej spoločnosti treba odstrániť.

Obzvlášť dobre je v hre spracovaná postupnosť, s akou sa fašizmus presadzuje. Sprvu s dejom príliš nesúvisiace náznaky akcií domobrany ukazujú svoju hrôzostrašnosť v druhej časti hry. Tá tak vykresľuje to, čo vieme z histórie — fašizmus vzniká postupne, nie v čiernobielych obrazoch hajlujúcich más zdraviciach rečniaceho vodcu, ale v diskurzoch o potrebe chrániť a zaisťovať bezpečnosť a čistotu národa.

Rasistický citát premiéra o moslimoch len dokladá ako trefný je podtitul inscenácie: Epizódy z blízkej budúcnosti.

Problematická však na hre okrem jej zbytočnej dĺžky a nevyrovnanosti niektorých častí, je reprezentácia ľavice. Hoci dôjde aj na súboj anti-kapitalistických myšlienok a tvrdenia, že sme sa nikdy nemali lepšie, ľavicu zastupuje povaľač, ktorý radikálne postoje iba karikuje. Ľahko sa potom postavy otca, staršej milenky a podnikateľa argumentačne striafajú do tohto slameného panáka.

Radikálna ľavica však nie sú len popletení nedoštudovaní filozofi žijúci z pochybne nadobudnutých peňazí, ale aj členovia hnutí alebo strán reálne usilujúci o zmenu neľudského systému. Stereotypy kaviarenského ľavičiara a násilného rebela sú tak najväčšou slabinou hry, ktorá inak tne do živého.

Obzvlášť vydarená je sugestívna hudba, za ktorou nezaostávajú ani výkony hercov. Verím, že si hra nájde svojich divákov, ktorých však okrem niektorých nadbytočných scén v prvej časti hry môžu iritovať aj zbytočne preafektované scény hyperbolizujúce problematické sociálne javy v našej spoločnosti.

Napriek častým (ale nie samoúčelným) vulgarizmom by som hru odporúčal najmä študentom stredných škôl, kde by mohla vyprovokovať diskusiu medzi budúcimi voličmi nášho Slovenska či už v jeho kapitalistickom alebo fašistickom háve.

Text byl převzat z webu Poleblog.sk, partnerského média DR na Slovensku.

  Diskuse
  ON
  November 14, 2016 v 9.47
  Přesné
  Ukazuje se, že tady umění v identifikaci problémů, před kterými stojí levice, daleko předbíhá politickou praxi profesionálních levicových politiků. Tedy přesněji kriticky ukazuje na tuto praxi.
  JN
  November 14, 2016 v 11.45
  "Boj proti neprispôsobivým posilňuje logiku kapitalizmu,
  v ktorej sociálne problémy nespôsobuje nerovný ekonomický systém, ale nezdravá časť populácie. Tú je v záujme lepšej spoločnosti treba odstrániť."

  Předpokládám, že jde o interpretaci jinak autorovi článku zcela cizího postoje (postoje z oné hry).

  Úplně jednoznačně to však z textu nevyplývá. Před nějakou dobou by to ještě nikoho ani nenapadlo, dnes – v oboustranně postupující polarizaci společnosti - bohužel už ano. Jde navíc o samostatný odstavec v textu článku a obě strany (zatím názorové) barikády přece usilují o "lepší společnost". Pokud by v tom vyjádření nebyla autorem článku odmítána "logika kapitalismu", ale pouze "nerovný ekonomický systém", pak je možno za "nezdravou částí populace", kterou "je třeba v zájmu lepší společnosti odstranit", vidět naopak "fašisty a xenofoby".

  Já dodávám: katastrofa jako katastrofa.
  JN
  November 16, 2016 v 12.40
  Zločin proti lidskosti
  "Humanisté" a "fašisté" se dnes na sebe vrhají a jsou naplněni takovým spravedlivým hněvem a bojovým nadšením, že to odhodlání trochu připomíná počátek první světové války (nebo dnes pro změnu "první občanské globální války").

  Ale musíme to chápat, všichni přece chtějí lepší společnost. Problém je v těch uvozovkách (ve všech těch uvozovkách, i v těch, které tam nejsou).

  Chtít lepší společnost je zločin proti lidskosti.

  (((Pro ty, kteří se pohoršují, dodávám, že to neplatí absolutně.)))