Další dvě etapy EET nebudou, rozhodl Ústavní soud

Kateřina Keprtová

Třetí a čtvrtá etapa elektronické evidence tržeb se podle rozhodnutí Ústavního soudu zatím neuskuteční. Připravené návrhy totiž neřeší případné dopady. Samotný zákon soud v platnosti ponechal. Některá dílčí ustanovení ovšem soudci označili za protiústavní a zrušili je.

Ústavní soud rozhodl o zrušení třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Systém se měl od března příštího roku vztahovat na svobodná povolání, dopravu, zemědělství nebo výrobu potravin a nápojů. Poslední vlna měla zahrnout vybrané řemeslníky, a to od června 2018. Současně soud přistoupil ke zrušení několika dílčích ustanovení zákona, která jsou v rozporu s Ústavou. Poplatníci tak budou od března následujícího roku osvobozeni od evidence bezhotovostních plateb a povinnosti uvádět daňové identifikační číslo na účtence. Protiústavní je podle rozhodnutí soudu i ustanovení o zjednodušeném režimu nebo úplném vyloučení z elektronické evidence tržeb.

Od povinnosti využívat EET budou podle rozhodnutí soudu i nadále osvobozeni řemeslníci, zemědělci, lékaři a jiná svobodná povolání. Podle Ústavního soudu nebyly při schválení dalších dvou etap dostatečně zváženy další důsledky. „Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo,“ uvedl soud. Případné zavedení může být podle soudu přijato až po další zákonné úpravě.

Řemeslníci zrušení plánované elektronické evidence tržeb vítají. Povinnost by byla komplikací při výkonu jejich činnosti. „Nízkopříjmoví čalouníci a dekoratéři provádějí některé práce přímo v bytě. I kdyby s sebou nosili příslušné potřebné vybavení pro vystavení účtenky, nemohli by tam, kde není digitální signál, splnit povinnost a předat účtenku zákazníkovi. Dodávání účtenky by bylo časově i organizačně zatěžující,“ řekla Deníku Referendum Helena Prokopová z Cechu čalouníků a dekoratérů.

Odlišně věc vidí Svaz průmyslu a dopravy. „Zavedení EET jsme podporovali, je to přínos k narovnání podnikatelského prostředí, daňová povinnost se vztahuje na všechny. Nyní je úkolem vlády, aby současnou situaci spojenou s rozhodnutím Ústavního soudu efektivně vyřešila tak, aby podnikatelský sektor nezůstával dlouho v nejistotě,“ popsala tisková mluvčí Eva Veličková.

Bezhotovostní platby lze sledovat i bez EET

Ústavní soud rozhodnutím reagoval na návrh jednačtyřiceti poslanců pravicových stran, kteří se domáhali zrušení celého zákona o elektronické evidenci, anebo alespoň některých jeho částí. Zákonná ustanovení dle jejich mínění souvisí s porušováním základních práv, a to zejména s právem na ochranu vlastnictví a s právem podnikat. Soud ale zákon jako celek v těchto ohledech protiústavním neshledal. V rozporu se zákonem jsou však některá jeho konkrétní ustanovení.

S účinností od osmadvacátého února následujícího roku má skončit povinnost poplatníků uvádět jako součást účtenky daňové identifikační číslo. „Ustanovení zbytečně zatěžovala poplatníky povinností uvádět na každé účtence, kterou musí při každém obchodu vystavit, i své daňové identifikační číslo,“ uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Ke stejnému datu ústavní soud rovněž zrušil elektronickou evidenci bezhotovostních plateb. Z hlediska soudců mohou fiskální orgány v případě bezhotovostního styku sledovat převod peněz bez potíží a evidence tedy není nutná. Zrušení se má dále týkat třech zákonných ustanovení, která zmocňují vládu k tomu, aby určovala, kdo může používat pouze zjednodušenou evidenci, anebo z ní bude úplně vynechán.

Podle soudu je ustanovení přípustné pouze v případě, že by zákon vládu reguloval přesnými podmínkami. „Stav, kdy by vláda rozhodovala o tom, kdo je v jakém rozsahu povinen podrobit se zákonu, je protiústavní, pokud zákonodárce současně vládě nestanoví kritéria,“ popsal Rychetský. Elektronická evidence tržeb platí v České republice od 1. prosince loňského roku, kdy byla zavedena pro provozovatele stravovacích zařízení a poskytovatele ubytování. Od března letošního roku se povinnost týká i všech maloobchodníků a velkoobchodníků.

  Diskuse
  December 16, 2017 v 22.7
  EET lze kritizovat i zleva
  S plošně pojatou EET (tedy takovou, která postihuje i drobné ekonomické aktéry) zásadně nesouhlasím. Lze ji kritizovat i zleva, resp. mimo zjednodušujicí pravolevou optiku, z pozic ideálu ekonomické demokracie. Více o tom v mém článku zde:https://www.kulturni-noviny.cz/permalink/19467 (Kulturní noviny, 20.3.2017, č.12/2017)
  IH
  December 17, 2017 v 14.30
  Nevím sice, zda je EET v pořádku v každém ohledu a detailu, ale vím, že by podnikatelé měli své zisky náležitě danit a že se této své povinnosti často úspěšně vyhýbali a že by jim nebylo proti mysli činit tak i nadále.

  Za uplynulého čtvrt století jsem byl např. asi skoro dvacetkrát s autem v servisu a ať šlo o cokoliv (zalepení pneu, výměnu oleje nebo brzdového obložení, přípravu na STK, či, dvakrát, o opravu nad 50 tis. Kč, vždy jsem trochu koukal, když mě v kterékoli z pěti různých dílen nedali žádné potvrzení, nebo výjimečně, třikrát, mě "vybavili" rukou psaným soupisem cen náhradních dílů a práce. Měl jsem asi trochu otevřenou pusu, ale servismena to, byť mě právě viděl poprvé, nikterak nezarazilo.

  Čas onehdy nějak trhl oponou a já letos poprvé vůbec držel v ruce skutečnou účtenku z autoservisu.
  JP
  December 18, 2017 v 13.30
  Mě vždycky znovu tak trochu pobaví, když zdálky sleduji ty české ideologické boje o EET. Jako by se tu jednalo o nějaký druh novodobého zotročení.

  V Německu dostanu od prodavače automaticky elektronicky vytištěnou účtenku, i když si jdu třeba jenom koupit k pekaři chleba.
  December 18, 2017 v 19.27
  Zcela souhlasím s pány Horákem a Poláčkem
  Účtenka je něco, co by mělo být zcela normální dostat a bez ptaní. Na odporu k EET je vidět, jak podnikatelé berou stát, jak mu věří a jak přijímá zákony.

  Je na tom také vidět, jak funguje u nás exekutiva, jaký prostor má vláda k realizaci svého programu a jaké nejrůznější sabotáže čekají každou sebelepší reformu. To přece není v pořádku.

  Strana jako ODS by měla mít v době dost etiky než hájit zájmy podnikatelů, kteří si (především za její vlády) zvykli krátit stát na daních. Normou, bohužel, je, že daní se má platit co nejméně a hrdina je ten, který nezaplatil na daních vůbec nic.

  Zkrátka nehraje roli, jak jsou daně vysoké, ale jak je nastavena norma a politická kultura.
  IH
  December 18, 2017 v 19.52
  Role ÚS
  Nejsem zastánce velmi úzkého pojetí kompetencí ÚS. Právě tak mi však vadí i příliš extenzivní. Opravdu mi není jasné, jak by speciálně česká ústava mohla omezovat zavedení právě EET, zatímco jiné podoby digitalizace jsou v pořádku. Nálezy ÚS, které pomohly finančně soudcům, majitelům domů nebo podnikatelům nějak nemají, mám zato, analogie v případě slabších vrstev, třeba důchodců, nájemníků nebo zaměstnanců.
  December 19, 2017 v 11.28
  Role Ústavního soudu
  Ústavní soud EET nezrušil ani nezakázal jeho zavádění, rozhodl o tom, že příslušný zákon dává vládě příliš velké kompetence. K tomu, aby posuzoval, co může být stanoveno víádní vyhláškou a na co by musel být zákon, Ústavní soud kompetentní je. Další rozšíření EET může vláda prosadit, pokud zákon přepracuje a získá pro něj v Parlamentu většinu.

  http://www.ceska-justice.cz/2017/12/analyza-nalezu-k-eet-ustavni-soud-vzkazal-ze-obcane-nejsou-hrackou-rukou-vlady-poslancu/